ma 05 sep 2022

Vanaf nu kunnen alle bijstandsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en mensen die al langere tijd een uitkering ontvangen (Wajong en WGA) gebruikmaken van gratis individuele begeleiding bij het vinden van een baan. In 35 regio’s staan regionale mobiliteitsteams klaar om hen te ondersteunen. In deze teams werken vakbonden, gemeenten, UWV en onderwijs samen.

Onder de noemer van de VAKbeweging is FNV samen met CNV onderdeel van deze teams en biedt gratis loopbaanbegeleiding en -coaching om werkenden en werkzoekenden te begeleiden naar duurzaam werk.

Nu ook voor langduriger werklozen
Mensen die vanaf 12 maart 2020 zonder werk kwamen te zitten (met of zonder uitkering), hun baan dreigden te verliezen of een aflopend flexcontract hadden, konden zich al eerder melden voor hulp naar werk. Per 1 juni kunnen nu ook mensen die al vóór die datum geen werk hadden of hun baan waren kwijt geraakt aanvullende hulp krijgen. Het regionale team kijkt, afhankelijk van de situatie van degene die zich meldt, wat er nodig is om weer werk te vinden. Dit gebeurt via kosteloze begeleiding, loopbaanadvies, scholing of praktijkleren.

Weer stappen zetten naar werk
Kitty Jong (FNV): “Ik ben er blij mee dat wij nu iedereen die behoefte heeft aan loopbaanbegeleiding kunnen helpen bij het zoeken naar nieuw werk. Wij doen dat onafhankelijk en begeleiden naar werk dat bij je past. Dat is vaak een zoektocht. Zeker als je al langer dan twee jaar geen werk hebt is het lastig daarin weer stappen te zetten.”

Nijpend tekort aan vakmensen
Jan-Pieter Daems (CNV): “Het is goed nieuws dat ook deze groep nu een beroep kan doen op gratis loopbaanbegeleiding. Het tekort aan vakmensen wordt steeds nijpender in veel sectoren. Met de juiste begeleiding kunnen we duizenden mensen aan een passende en duurzame baan helpen. De vakbonden spelen hierin graag hun rol, en werken hierin graag samen met alle partijen in de regio’s. Dat vinden we ook van belang voor de toekomst.”

Loopbaanbegeleiding vanuit de VAKbeweging
Loopbaancoaches van FNV en CNV begeleiden mensen van werk naar werk om te voorkomen dat ze werkloos raken. Hierbij wordt regionaal samengewerkt met o.a. gemeenten, UWV, onderwijs en werkgevers. Daarnaast begeleiden ze in de regionale mobiliteitsteams desgewenst ook zzp’ers en werkzoekenden.

Al 3000 deelnemers
Bij de begeleiding op maat wordt in eerste instantie gekeken naar bestaande mogelijkheden in de sector en/of in sociaal plannen vanuit de huidige werkgever. Waar nodig wordt de persoonlijke loopbaanbegeleiding uitgebreid met bijvoorbeeld ondersteuning bij verwerking van baanverlies, advies en doorverwijzing naar scholing, sollicitatietraining en/of een cv-check. Al 3.000 deelnemers kregen de afgelopen maanden loopbaanbegeleiding van FNV of CNV of hebben zich onlangs aangemeld en zijn nog bezig met hulp van een loopbaancoach.

Steun ministerie
De dienstverlening van de regionale teams richt zich op mensen die hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. Daar komen nu ook alle bijstandsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en mensen die al langere tijd een uitkering ontvangen (Wajong en WGA) bij. De dienstverlening is gratis dankzij beschikbare subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, om mensen te ondersteunen in het vinden van nieuw en passend werk. (bron: FNV | José Kager)