ma 07 nov 2022

Haal je de laatste tijd minder energie uit je werk? Voordat je overweegt om van baan te veranderen is het goed om eerst het omgekeerde te doen: jobcrafting.

Betrokkenheid bij werk is een groeiend issue in organisaties. Gallup Research had ontdekt dat 65% van de werknemers in de VS zichzelf als ‘disengaged’ met hun werk beschouwen. Steeds vaker zijn er signalen dat collega’s het gevoel hebben dat hun talenten niet worden benut of dat zij zich beperkt voelen in hun autonomie.

Grijp de ruimte
Vooral in een tijd waarin mensen steeds makkelijker switchen van baan is het voor managers essentieel om werk te maken van beter werk. Ook voor professionals ligt hier een grote kans. In plaats van het risico te lopen van de stress en mogelijke mislukking van een nieuwe baan kun je  beter eerst proberen je bestaande baan te veranderen.

De ruimte daarvoor is er meer dan ooit. Met de huidige krappe arbeidsmarkt laten organisaties de achterhaalde praktijk van getailleerde taakomschrijvingen los om medewerkers vast te houden. Daarnaast werken we meer in teams waarin flexibiliteit wordt gevraagd in rollen en taken. Nu is de tijd om de ruimte te grijpen om je werk zelf in te richten.   

Jobcrafting
De vaardigheid om werk te aan te passen zodat je er meer plezier uithaalt heet ‘jobcrafting’. In plaats van een passieve ontvanger te zijn van taken en verantwoordelijkheden nemen collega’s nu een actieve rol in het kiezen en verdelen van hun werk. We transformeren van ‘werk-nemer’ tot ‘werk-ontwerper’.

De resultaten van onderzoek naar jobcrafting zijn veelbelovend. Een groei in welzijn werd gemeten inclusief een toename in commitment en performance. Ook toonden medewerkers een grotere bereidheid om mee te werken in organisatieveranderingen.

Knoppen om aan te draaien
Goede jobcrafting vereist het werk te ontleden en ontwerpen op drie niveaus: taken, relaties en cognitie. Daarbij is het makkelijkste om eerst te beginnen met de taken.

Maak een lijst van de taken en verantwoordelijkheden. Kijk daarbij verder dan de taakomschrijving. Loop liever de eigen agenda en e-mailbox van de afgelopen twee maanden door. Welke taken geven energie? Welke taken kan een ander misschien beter doen? Door minder, meer of andere taken te doen verandert een baan.

Daarbij is het belangrijk om ook naar het tweede element van het werk te kijken, namelijk de kwaliteit van de interacties met collega’s. Met wie wil je wel of juist niet werken en op wat voor manier? Hoe groot moet het aandeel van meetings in je agenda zijn? Dat laatste heeft weer invloed op het cognitieve aspect van werk. Zo is een data-analyse-taak bijvoorbeeld niet erg compatible met een taak die veel ad-hocmeetings vergt.

Bij jobcrafting is het goed om dit in teamverband te doen. Zo is het makkelijker om taken uit te ruilen en de manier van samenwerken te bespreken. Daarmee is jobcrafting de ultieme teambuildingtool. (bron: Controllers Magazine)