ma 07 nov 2022

Ruimte voor leren en ontwikkeling is voor 21% van de professionals reden om te kiezen voor de huidige werkgever. In de huidige krappe arbeidsmarkt kunnen werkgevers zich dus onderscheiden door meer aanbod van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit blijkt naast loon een belangrijk criterium voor de keuze van een baan. Yacht ondervroeg meer dan 1.000 HBO+ professionals tussen de 25 en 49 jaar in de vakgebieden IT, Finance, Engineering, Supply Chain Management en Procurement, HRM, Legal, Marketing & Communication naar het belang van professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Gemiddeld geven professionals het cijfer 7,2 voor de mate waarin zij ontwikkelings-en opleidingsmogelijkheden krijgen bij hun huidige werkgever. De mate waarin de werkgever geld en middelen investeert in de ontwikkeling van de professional krijgt een 7,1. De onvrede (cijfer 5 of lager) over de mate waarin men ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden krijgt, is het grootst onder professionals in de vakgebieden Supply Chain Management en Procurement (21%), Human Resource Management (19%) en Marketing en Communicatie (17%).

Thomas Mogendorff, directeur Engineering, Supply Chain Management & Procurement: “Loon blijft vaak doorslaggevend, maar daarna zijn de ontwikkelingsmogelijkheden de onderscheidende factor voor de aantrekkelijkheid van een functie. Het verwachtingspatroon van professionals is dat zij er vanuit gaan onder werktijd te kunnen werken aan hun professionele ontwikkeling (84%) en persoonlijke ontwikkeling (66%). Door als werkgevers in te zetten op het faciliteren van die leer- en ontwikkelmogelijkheden, bouwen we voortdurend aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.”

Onvrede groter bij kleine bedrijven
Drie op de vijf ondervraagden is tevreden over de mate waarin zij tijd kunnen steken in persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Slechts 16% is ontevreden over de tijd die besteed kan worden aan persoonlijke ontwikkeling en voor professionele ontwikkeling is dit 18%. Met name binnen Marketing & Communications (26% en 29%) is de ontevredenheid groter. Verder is de onvrede het grootst onder professionals die minder dan één uur kunnen besteden aan deze vormen van ontwikkeling of die werken bij een klein tot middelgroot bedrijf (1 tot 49 medewerkers; 22% en 25%).

Werkgevers moeten faciliteren
Om leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan te stimuleren en de leercultuur op de werkvloer te bevorderen, maakte het kabinet onlangs 1,2 miljard euro vrij. Het kabinet stelt dat een Leven Lang Ontwikkelen niet alleen voordelen heeft voor werknemers, maar zeker ook voor werkgevers. “In onze huidige merkcampagne vertellen we professionals dat ze carrière kunnen maken door te breken met conventies,” zegt Mogendorff. “Professionals kunnen hun carrière versnellen wanneer zij uit hun comfortzone durven te stappen. Ook werkgevers verwachten dit steeds meer van hun werknemers. Het is daarbij wél zaak dat werkgevers de mogelijkheden daartoe faciliteren. Uit ons onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de professionals hier ook op rekent.”

Ontwikkelen onder werktijd
Professionals verwachten dat zij onder werktijd kunnen werken aan hun professionele ontwikkeling (84%) en hun persoonlijke ontwikkeling (66%). Een ruime meerderheid verwacht dat professionele ontwikkeling plaatsvindt onder werktijd en bijna driekwart verwacht dat de werkgever hier de volledige kosten voor draagt. Ook op het vlak van persoonlijke ontwikkeling verwacht een meerderheid (66%) dat zij zich onder werktijd hierin kunnen ontwikkelen. 40% verwacht dat de werkgever hier de volledige kosten voor draagt. (bron: Yacht)