ma 07 nov 2022

Ruim 40% van de werkenden met een praktische beroepsopleiding (lager- en middelbaar opgeleid) zou graag gebruik maken van een loopbaancheck, maar zij zien op tegen de kosten. Dat blijkt uit representatief onderzoek van FNV en CNV, uitgevoerd door PanelWizard. Vooral jongere werknemers tonen interesse.

FNV en CNV werken samen in De VAKbeweging bij het begeleiden van mensen die met ontslag bedreigd worden of een aflopend contract hebben en hun eigen loopbaan daarbij onder de loep willen nemen. Daarnaast bieden de vakbonden ook loopbaanchecks in sectoren en bedrijven en wilden graag weten, hoe groot de behoefte hieraan is onder de beroepsbevolking.

Te zwaar
Ruim een kwart van de ondervraagden wordt ongelukkig van de gedachte, zijn huidige werk tot aan het pensioen te moeten doen. Een vijfde geeft aan, dat het werk daarvoor lichamelijk te zwaar is. Dat speelt met name in de horeca, verpleegzorg, gezondheidszorg en bouw. Ruim 36% van de ondervraagden zou graag begeleiding willen bij het wisselen van baan.

Loopbaancoach
Meer theoretisch geschoolden (HBO, universitair), zo blijkt, willen ook graag hun loopbaan onder de loep nemen. Ze weten daarbij vaker zelf de weg wel te vinden, maar willen daar toch graag bij begeleid worden door een loopbaancoach.

Arbeidsmarkttekorten
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Het beeld dat uit het onderzoek komt is duidelijk. Mensen met een goed salaris weten de weg naar vaak duurbetaald advies wel te vinden. Wij gunnen mensen in cruciale beroepen met een lager- en middeninkomen ook goede loopbaanbegeleiding. Dat is in hun belang, maar ook in het belang van de arbeidsmarkt waar steeds grotere tekorten zijn.”

Regioverschillen
Mensen vinden een vaste baan in hun eigen regio van groot belang. Dat geldt iets vaker voor mensen in het zuiden; in het oosten speelt dit minder vaak. Ondervraagden geven aan, dat het in hun regio makkelijk is om aan nieuw werk te komen. Vooral in het westen, iets minder in het noorden.

Gezamenlijk
Bestuurslid CNV Jan Pieter Daems: “Als vakbonden bieden we ieder al jaren loopbaanadviezen. Sinds vorig jaar bieden we gezamenlijk loopbaantrajecten en -adviezen aan via De VAKbeweging. We voorzien daarmee in een behoefte, blijkt uit de aantallen mensen die ons weten te vinden. Blijkbaar worden mensen die minder lang onderwijs hebben genoten minder goed bereikt door andere loopbaanadviseurs.”

Tot nu toe hebben FNV en CNV in De VAKbeweging bijna 5.000 mensen in loopbaancoachingstrajecten gehad, waaronder mensen die getroffen waren door covid-werkloosheid. Het project is in het najaar van 2021 gestart en is een samenwerking van de vakbonden FNV en CNV met onder andere UWV en gemeenten.

Daems: “Wij zijn blij dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze laagdrempelige loopbaandienstverlening wil voortzetten in 2023 en verder. Zo kunnen we mensen blijven helpen naar nieuw duurzaam werk, of dat nu in je eigen sector is, of elders. En de samenwerking met andere partijen werkt heel goed.” (bron: FNV)

Het hele onderzoeksrapport is hier te lezen.