ma 28 nov 2022

Onlangs is dr. Marco Mazereeuw officieel beëdigd als lector en practor Beroepsgerichte Didactiek en Leven Lang Ontwikkelen. Mazereeuw is verbonden aan een onderzoeksgroep van het Friesland College en de Hogeschool NHL Stenden. Tijdens de inauguratie hield Mazereeuw zijn inaugurele rede met als thema Begeleiden van vakmensen in ontwikkeling.

Wendbaar en weerbaar
Bedrijven hebben behoefte om wendbaar te zijn door complexe vraagstukken, zoals personeelstekorten en snelle technologische ontwikkelingen. Vakmensen in bedrijven worden daarom steeds meer uitgedaagd om wendbaar en weerbaar te zijn in het werk en de eigen loopbaan. Vanwege deze complexe vraagstukken werken beroepsopleidingen, bedrijven en sociale partners in Noord-Nederland samen. Er wordt aan verschillende oplossingen gewerkt, zoals leerwerkomgevingen en intensieve loopbaanbegeleiding voor studenten, werkzoekenden en medewerkers. Begeleiders zoals werkbegeleiders op de werkplek, docenten en (loopbaan)coaches, hebben daarin meestal een centrale rol.

Onderzoek
Doel van de onderzoeksgroep is het opdoen van kennis die begeleiders kan helpen met het ondersteunen van (toekomstige) vakmensen in hun werk en loopbaan. Deze begeleiding vraagt om maatwerk. Om de juiste volgende stap en de juiste timing te kunnen bepalen is een gevoeligheid nodig. De onderzoeksgroep gaat de leerwerkprocessen samen met begeleiders ontrafelen om beroepsgerichte didactische kennis voor het bevorderen van leven lang ontwikkelen vast te leggen. (bron: SER)

Lees meer
Inaugurele rede Begeleiden van vakmensen in ontwikkeling van dr. Marco Mazereeuw.