di 28 feb 2023

We werken ongeveer 80.000 uur in ons leven. In deze uren zijn we zowel mentaal als fysiek zeer productief. Maar wat zoeken we in ons werk? En verschilt dat per generatie? Robert Dur, hoogleraar economie van prikkels aan Erasmus School of Economics, beantwoordt deze vragen.

De hoogleraar bestudeerde een grote Amerikaanse dataset waarin respondenten door de jaren heen meerdere malen werd gevraagd wat zij belangrijk vinden in hun werk. Hij merkt op dat zingeving altijd een van de belangrijkste factoren is met betrekking tot werk. Waar mensen zingeving vandaan halen kan sterk verschillen. Bijvoorbeeld wat goed is voor de samenleving, dat mensen iets leren op het werk, of dat mensen iets over zichzelf leren op het werk. Er zijn verschillen in het belang van zingeving als het gaat om de leeftijd van individuen. Zodra mensen ouder worden, begint zingeving een grotere rol te spelen in wat we zoeken in ons werk.   

Dur legt uit dat dit kan komen doordat zingeving een luxegoed is. Als iemand weinig geld heeft, zal hij veel bezig zijn met het betalen van de huur en de boodschappen in plaats van met zingeving. Wanneer mensen ouder worden, beginnen zij vaak meer geld te verdienen, waardoor zij in hun werk aan zingeving kunnen denken.   

Verschillen tussen soorten banen  
Mensen die zingeving belangrijk vinden komen vaker terecht in de publieke sector (vooral onderwijs en gezondheidszorg, en ander maatschappelijk werk). In de verkoop, public relations en financiĆ«n vindt een groot deel van de mensen zingeving ook belangrijk en vindt dat ook in hun werk. Hoewel dit percentage dat het daadwerkelijk vindt lager is dan in de publieke sector. Bovendien is er geen enkele baan waarin niemand zingeving vindt. Wel zijn er verschillen tussen banen als het gaat om de mate van zingeving die individuen vinden.  

De hoogleraar benadrukt dat het ook belangrijk is op te merken dat niet iedereen zingeving zoekt. Voor 75% van de mensen is zingeving de belangrijkste factor. Mensen voor wie zingeving niet de belangrijkste factor is, zijn vaak te vinden in banen die te maken hebben met financiĆ«n, public relations en verkoop. Wat dat betreft doet de arbeidsmarkt zijn werk.  

Verschillen tussen generaties?  
Dur stelt dat het niet waar is dat de verschillen in het vinden van zingeving in werk te wijten zijn aan generatieverschillen. In plaats daarvan hebben deze verschillen te maken met verschillen in leeftijd tussen respondenten en niet in generatie. Wanneer we de jongeren van vandaag vergelijken met de jongeren van de vorige generaties, vinden we geen verschil in het belang van zingeving in werk. Hieruit blijkt dat het verschil in zingeving in werk eerder te wijten is aan verschillen in leeftijd dan aan verschillen in generatie.  

Tips voor werkgevers  
De hoogleraar eindigt het interview met enkele tips voor werkgevers. Hij oordeelt dat werkgevers niet allerlei hypes moeten volgen, maar letten op wat mensen belangrijk vinden in het werk. Het feit dat generaties weinig verschillen betekent dat informatie over jongeren met generaties meegaat. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat oude werknemers voldoende zingeving vinden in hun werk, terwijl werkgevers voor jonge werknemers het belang van loon niet moeten onderschatten. (bronnen: BNR Nieuwsradio, Erasmus Universiteit Rotterdam)