Onderzoek naar de effectiviteit van Learning Communities

ma 09 mei 2022

Technologische ontwikkelingen zijn waardevol, maar vragen ook om nieuwe kennis en vaardigheden en om toekomstbestendig personeel dat kan blijven bijdragen aan het innovatief vermogen en de concurrentiepositie van organisaties. Het leeuwendeel van de Nederlandse organisaties besteedt dan ook totaal ruim 6,7 miljard Euro per jaar aan de scholing van hun werknemers. Maar hoe creëer je een leerklimaat dat echt effectief is? Dit wordt onderzocht in zogenaamde Learning Communities, samen met het MKB. Eerste resultaten zijn al beschikbaar.

Voor organisaties is het belangrijker dan ooit om een effectief leerklimaat te creëren voor werknemers en zo innovatief te blijven. Maar hoe bereik je dat? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers up to date blijven? Op deze vragen proberen wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), de Hogeschool Rotterdam en MKB-bedrijven antwoord te vinden.

Learning Communities
“Een leven lang ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Met de hogescholen hebben wij de handen ineengeslagen om alternatieve leerplekken te creëren en te verbeteren, zogenaamde Learning Communities”, vertellen UvA onderzoekers en organisatiepsychologen Ellis Emanuel en Roy Sijbom.

Een learning community kan volgens Emanuel en Sijbom worden omschreven als een leer-werkgemeenschap van een groep individuen uit verschillende organisaties, zowel publiek als privaat, waarin een reeks problemen of een passie voor een onderwerp worden gedeeld en deelnemers hun kennis en expertise op dit gebied verdiepen en verbreden door geregeld met elkaar in contact te komen. Zo kunnen werknemers deelnemen aan een learning community om kennis en vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij beter met de impact van kunstmatige intelligentie op de werkvloer kunnen omgaan. Maar de communities draaien om meer dan het up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van werknemers. “Vaak gaat het ook om een groter maatschappelijk vraagstuk”, stellen Emanuel en Sijbom. Bijvoorbeeld deelnemen aan een learning community om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor de energietransitie of betaalbare en toegankelijke zorg.

“Learning communities kunnen om uiteenlopende redenen worden gevormd maar kenmerkend is dat deelnemers hun handelsvermogen in de praktijk willen verbeteren”, leggen de onderzoekers uit. Daarnaast is het voor zowel individuen als organisaties een manier om het eigen netwerk te vergroten of cocreatie met andere organisaties van de grond te krijgen. En tot slot kan het samen leren en innoveren tot procesoptimalisatie tussen samenwerkende partijen leiden.

Uitdagingen
De geluiden uit eerdere learning communities zijn volgens Emanuel en Sijbom zeer positief, maar ze zien ook een aantal uitdagingen waar ze de komende jaar mee aan de slag gaan:
1. In een learning community komen verschillende mensen samen. Zij kennen elkaar niet of niet goed, komen uit andere organisaties of hebben een andere achtergrond. Hoe creëer je met al deze verschillen een klimaat waarin leren wordt gestimuleerd?
2. Nadat je als werknemer in een learning community kennis hebt opgedaan, ga je weer terug naar je eigen organisatie. (Hoe) wordt deze kennis vervolgens gebruikt in die organisatie zodat de organisatie er ook echt wat aan heeft? (bron: UvA)

Eerste resultaten
Eind 2021 is via een eerste vragenlijst informatie opgehaald over leer-werkgemeenschappen en de beweegredenen om aan leer-werkgemeenschappen deel te nemen, zoals bijvoorbeeld de behoefte hebben om te blijven ontwikkelen. Hieruit is gebleken dat het ‘opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden’ inderdaad een drijfveer is om deel te nemen. Ook het ‘vergroten van het netwerk’ beweegt mensen om deel te nemen, terwijl ‘de eigen positie in de arbeidsmarkt versterken’ geen drijfveer blijkt. Lees in deze two-pager meer over deze eerste resultaten.