INHOUD THEMA ‘BESTEMMING’ (augustus 2013)

PRAKTIJK

WETENSCHAP

NIEUW(S)

Zoooo…
Dat riep mijn moeder altijd als ze dampende schalen met heerlijk eten op tafel zette. In de uitroep “zooo…” klonk voldoening over het resultaat van haar culinaire inspanningen en een uitnodiging om toe te tasten. De familie had vooraf met ongeduld zitten wachten, luisterend naar de keukengeluiden en het bedrijvig geneurie van moeder. Ik ben als nieuwe hoofdredacteur ook trots op het nummer ‘Bestemming’, dat nu voor u ligt. Ik heb dat uiteraard niet alléén bereid in onze redactionele keuken. De hele redactie en de auteurs hebben dit maal gezamenlijk voor u klaargemaakt. Ik mag het nu opdienen en van deze appetizer voorzien. Voorheen deed dat mijn voorganger Frank van der Mijn. Bij deze hartelijk dank voor de vele uitstekende nummers LoopbaanVisie, die jij als chef op de kaart hebt gezet, Frank.

Ik kom niet uit een nest waarin ik voorbestemd werd om in het latere leven iets specifieks te worden. Mijn ouders konden dat niet voor mij bedenken, omdat ik ging doorleren en in een voor hen andere wereld terecht zou komen. Ze vonden wel dat ik het beter moest krijgen, zodat ik in het ‘goede pak’ naar mijn werk kon gaan. Al vrij snel vond ik mijn beroepsbestemming waar ik altijd blij mee ben geweest. Toch ben ik blijven zoeken naar rollen, taken en functies om preciezer af te stemmen, ook in mijn privéleven. Of ik nu op zoek was naar mijn bestemming of gewoon naar doelen of een outlet voor mijn energie kan ik niet zeggen. Ik weet wel dat ik het zoeken op zich als waardevol en uitdagend heb ervaren en dat is nog steeds zo.

Tot mijn grote genoegen stroomden een groot aantal teksten binnen over het thema ‘bestemming’. Een teken dat dit onderwerp leeft en veel betekenis heeft in ons vakgebied. Een van de auteurs noemde het een “glibberig onderwerp”. We hebben er voor gekozen veel thematische artikelen te publiceren. Zo komen diverse invalshoeken aan bod en kan het met vereende denkkracht toch gepositioneerd worden in al zijn ongrijpbaarheid. Adriaan Hoogendijk schetst in het hoofdartikel een tiental perspectieven op het centrale thema. De auteurs die volgen, nemen ieder op een eigen manier ‘bestemming’ onder de loep. Lidewey van der Sluis doet dat als HRD-wetenschapper door het conceptueel-theoretisch te benaderen en Eelco van den Dool vanuit zijn standpunt als spiritueel bedrijfsonderzoeker. Daarnaast plaatsten wij een nuchtere pragmatische benadering door Willem Wijnen en Arjan Zuydam, beiden directeuren van mobiliteitsbureau’s en een meer exact-wetenschappelijke reflectie vanuit neurocognitief perspectief in het interview met Margriet Sitskoorn. Ook in de sectie ‘Praktijk’ komt het thema nog een paar keer terug in methodische reflecties en casussen.

Al met al is het een rijk en inspirerend nummer geworden. Veel leesgenoegen toegewenst.

Gert van Brussel
Hoofdredacteur
Redactie@loopbaan-visie.nl