INHOUD THEMA ‘DURVEN’ (augustus 2014)

PRAKTIJK

KENNIS, KUNDE EN ONDERZOEK

OPINIE & DISCUSSIE

EN VERDER…

Heldendom
Met durf en durven word je al jong geconfronteerd, in eerste instantie vooral met de tegenhangers angst en onzekerheid. Als kind durf je vooral heel veel niet. In ieder geval gold dat voor mij. Ik hing niet van angsten aan elkaar, maar moest toch vaak met een knoop in mijn maag allerlei confrontaties aan. Met strenge schoolmeesters, die in die tijd nog vaak losse handen hadden, met knoestige klasgenoten die geleerd hadden om hun vuisten te gebruiken en met familieleden als je een lang versje moest opzeggen. Ik putte dan moed uit woorden van mijn ouders of uit het gedrag van mijn helden. Helden zijn moedig, durven alles, onbevreesd gaan ze allerlei avonturen aan. Zo was ik jarenlang idolaat van revolverhelden uit tv-series en boeken. Mijn helden liepen stoer een saloon binnen waar hen ongure, whisky drinkende onverlaten opwachtten. Later leerde ik dat gewone sukkels, anti-helden dus, ook moedig kunnen zijn. Moed en durf kreeg daardoor een menselijke maat. Dat bemoedigde mij weer tegen de achtergrond van de vele zelf-twijfels in mijn jonge jaren. Ik denk overigens dat velen in de loop van hun leven een persoonlijke durfstrategie hebben ontwikkeld. Als je geen straatvechter bent, leer je je uit benarde situaties kletsen, of onderhandelen. Je leert vertrouwen op je talenten en durft op basis daarvan op te treden. Je kunt zelfs leren om bang te zijn en toch moedig op te treden.

De redactie heeft voor dit nummer van LoopbaanVisie het thema Durven al een jaar geleden op de rol gezet. Toch kreeg het een persoonlijk tintje toen ik een tijd geleden besloot om te stoppen als hoofdredacteur van dit mooie blad. Ik vond dat ik moest kiezen. Kiezen is soms pijnlijk en dat wil je liever vermijden. Je wilt degenen met wie je hebt samengewerkt niet teleurstellen. Ja, een beetje moed had ik voor die keuze wel nodig.

In dit nummer veel interessante bijdragen over durf, moed, zelfvertrouwen en angst. Alexander van den Berg heeft het hoofdartikel geschreven, waarin hij uitlegt hoe we cliënten kunnen aanmoedigen tot heldendaden. In het themablok verder artikelen van Albert de Folter over ACT en durf en Willem Glaudemans over de moed om je grootheid te leven. In de praktijk van ons vak worden we nogal eens geconfronteerd met onzekerheid en persoonlijke omstandigheden van cliënten die om moed vragen. Hermien Bogaard beschrijft hoe zij faalangst van loopbaancliënten methodisch benadert en Eline Sluys over wat we introverte kandidaten kunnen bieden. Verder nog interviews met prof. Paul de Beer en prof. Norman Amundson en tal van andere boeiende en informatieve bijdragen.

Veel genoegen en inspiratie gewenst met dit nummer.

Ik wil bij mijn afscheid graag alle lezers bedanken voor hun interesse in LoopbaanVisie. Mijn hartelijke dank gaat ook uit naar de redactieleden waarmee ik heb samengewerkt, en naar een aantal betrokken leden van onze adviesraad. Verder, mijn complimenten voor het team van de uitgever, dat telkens weer met veel inzet zorgde voor het tot stand komen van een fraai nieuw nummer.

Tot slot wens ik mijn opvolgers Tom Luken en Marlies van Venrooij veel succes toe