INHOUD THEMA ‘GENERATIES’ (januari 2011)

PRAKTIJK

WETENSCHAP

NIEUW(S)

Geachte lezer,
Veel sneller dan u natuurlijk verwachtte ligt alweer het eerste nummer van LoopbaanVisie in 2011 voor u. We wilden een inhaalslag maken met de verschijningsdatum en die hebben we met de laatste nummers gemaakt. Voortaan ontvangt u uw vakblad aan het einde van de eerste maand van elk kwartaal. Op nummer 4 van 2010 (thema Wetenschap) ontvingen we direct op de dag van verschijnen al talloze complimenten, dat sterkt ons in de formule: vorm en inhoud voldoen kennelijk aan vele uitgesproken en onuitgesproken verwachtingen. We gaan zo nog maar even door. Het thema Generaties is boeiend om meerdere redenen. Allereerst kun je het woord generatie opvatten als een bepaalde leeftijdscohort. Je hebt dan kinderen, jongeren, jong volwassenen, volwassenen vóór en na de midlife fase, senioren en ouderen. Je kunt ook zeggen: kinderen, ouders en grootouders. Eigenlijk hebben we het hier dan over levensfasen. Elke fase kent zijn eigen vragen, wensen en mogelijkheden. Als we inspirerende, eigen thema’s ontwikkelen en open blijven staan voor het leven, behouden we ook in latere fasen onze ‘generativiteit’, zoals professor Piet Houben in zijn betoog aangeeft. Loopbaanprofessionals doen er goed aan de verschillende kenmerken en vragen van de levensfasen te kennen en er de juiste interventies op te kunnen plegen. Vaak bedoelen we met het begrip Generaties de specifieke, tijdsgebonden leeftijdsgroepen, dan spreken we onder andere over Generatie Einstein en de Verloren Generatie. Deze groepen mensen gaan in de loop der tijd gezamenlijk door alle levensfasen heen. Einstein heeft nog een paar fasen te doorgaan, de Protestgeneratie heeft het werk er wel zo’n beetje op zitten. Een interessant gegeven – en daarmee onontbeerlijk voor de loopbaanprofessional om te kennen – is dat de leden van zo’n groep met het vorderen van hun leeftijd niet alleen in nieuwe levensfasen terechtkomen, maar ook verschuivingen veroorzaken in de kenmerken en kwaliteiten van die fasen. Zo zijn noch de levensfasen, noch de generaties een statisch gegeven. Aart Bontekoning schrijft er een boeiend verhaal over in dit themanummer. Generaties – mensen dus van verschillende leeftijden en/of verschillende levensfasen – kunnen veel voor elkaar betekenen, zeker ook op de werkvloer. Dat vraagt wel om onderling begrip van elkaar, van elkaars wensen en van ieders mogelijkheden en bijdragen aan de sfeer en cultuur van de werkvloer. Daar is nog veel in te winnen. Want nu zijn oudere werknemers vaak te snel (en soms teleurgesteld) aan het afbouwen, terwijl hun ervaring grotendeels onbenut blijft. En aan de andere kant staan de jongeren die een andere koers en vaart hebben dan ouderen en door bestaande kaders kunnen worden gehinderd in hun vrije expressie en – daarmee – in hun bijdrage aan de organisatie. In dit nummer leest u verschillende artikelen over dit onderwerp, soms gebaseerd op het denken in levensfasen, soms in generaties. Enkele bijdragen zijn generatieoverkoepelend of -overstijgend, weer andere zoomen in op jong of juist op oud, als ik zo vrij mag zijn deze simpele indeling te hanteren. Ik hoop dat u met dit mooie nummer raad weet in uw beroepspraktijk. Laat het ons weten!

Frank van der Mijn, Hoofredacteur, redactie@loopbaan-visie.nl