INHOUD THEMA ‘KIEZEN’ (september 2010)

PRAKTIJK

WETENSCHAP

NIEUWS

Succes is weerbarstig, ook als onderwerp voor een vakblad. Er is al veel over geschreven, kennelijk valt er iets zinnigs over te melden. Bovendien ontstaat door al die boeken en artikelen de indruk dat we het kunnen en behoren na te jagen. Toch is het onvoorspelbaar: niemand garandeert je dat een bepaalde leefwijze leidt tot succes en ook niemand weet je werkelijk te behoeden voor het verlies ervan. Succes is iets met je talenten maximaal inzetten, de juiste keuzes maken, focus hebben en de goede signalen oppikken. Tegelijkertijd vraagt het om loslaten en overgave en dus om juist niet te doen. Ingewikkelde materie…

Het nummer dat voor u ligt, biedt u geen ‘one-way ticket’ naar een succesvolle loopbaan, noch naar succesvolle loopbaanbegeleiding. Ten eerste kunt u daarvoor al die boeken lezen die er reeds over zijn gepubliceerd. Ten tweede bieden we u graag een andere kijk op succes: persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en van hen voor wie het succes in de loopbaan inmiddels een gepasseerd station is. We willen u meenemen in de vraag waarom we toekomstig succes soms ook uit de weg gaan. U leest dat succes in de sport niet vanzelf leidt tot succes in een andere loopbaanrichting. En we vragen ons openlijk af waarom we wel graag over onze successen praten, maar niet over de perioden dat we ons hoofd maar net boven water kunnen houden. Ja, ook (met name?) in onze eigen beroepsgroep.

Toch krijgen ook de voorwaarden voor succes aandacht. Judith Semeijn en Sofie van den Borne deden wetenschappelijk onderzoek naar succesfactoren in de loopbaan. Daaruit valt onder meer op te maken dat bepaalde factoren de kans op succes weliswaar vergroten, maar dat die per beroepsgroep kunnen verschillen en bovendien per persoon anders worden ‘ingezet’. Inspirerend is de aanname van Wouter Reynaert dat het samen improviseren in de muziek dezelfde elementen in zich draagt die tot succes in de loopbaan kunnen leiden. Maar wat is succes eigenlijk? Wanneer vindt u zelf dat u succesvol bent? Meet u dat dan af aan de hoogte van uw inkomen? De status die u heeft in uw vakgebied, of in breder verband? Het aantal vrienden bij Facebook of het aantal contacten bij LinkedIn? Voelt u jaloezie bij diegenen wiens naam steeds maar weer genoemd wordt, ook al is het in de advertenties die zij zelf plaatsen? Wat hebben zij dat u niet heeft? Wat heeft u dat zij ontberen? Volgens Nicky Dries (in haar artikel over subjectieve betekenissen van succes) gaat dat echt over meer dan geld en status alleen. Ik werk zelf graag met de overtuiging dat de kwaliteiten die je in anderen herkent (en waar je wellicht jaloers op bent) een afspiegeling en voorbode zijn van diezelfde mogelijkheden in jezelf. Voor een loopbaanprofessional biedt dat de uitdaging om die kwaliteiten en talenten daarbij voor het voetlicht te helpen krijgen. In die zin valt er toe te werken naar een verhoogde kans op succes.

Dat van die overgave zit me soms nog wel dwars. Want wat is de juiste balans tussen ‘knokken’ voor je succes en ‘in vertrouwen loslaten’ dat dit succes vanzelf komt? Sommigen komt het schijnbaar aanwaaien, maar ik ken desondanks niemand (behalve Guus Geluk) bij wie dat gebeurt met de armen over elkaar. Laatst las ik een mooi verhaal over Paris Hilton, wie kent haar niet? Dat lijkt de meest onnozele blonde dame die we kennen, wiens overdadige beroemdheid louter lijkt voort te komen uit het schrille contrast tussen de beroemde familienaam en haar gedrag. De schrijver van het verhaal pareerde deze breed gedragen overtuiging met de mening dat weinig mensen zo intelligent gebruik maken van hun vermeende domheid als deze mevrouw, en dat haar succes het gevolg is van een zeer doordachte PR-strategie. Zelfs foto’s van een stomdronken, op de grond gevallen Paris vormen daar onderdeel van (Paris Hilton: Half mens, half merk, wereldberoemd. Arjen van Veelen. Trouw, 19 juni 2010). Je kunt je afvragen of ze een zinvolle loopbaan beleeft, en wij loopbaanprofessionals kunnen ons afvragen of dat een relevante vraag is.

Kijkt u vooral ook nog even naar het verhaal van Frits Kluijtmans, hoogleraar strategisch HRM aan de Open Universiteit. Hij doet feitelijk een voorzet om van ons beroep een succesvol vak in de toekomst te maken. We zijn benieuwd hoe u daar als professional tegenaan kijkt. Laat het ons weten! Ik wens u veel leesplezier met dit derde nummer van LoopbaanVisie.

Frank van der Mijn, Hoofredacteur, redactie@loopbaan-visie.nl