Kleur

Het thema ´kleur´ is de afgelopen jaren in heel wat mediaplatforms onderwerp van gesprek geweest. Helaas met vaak een minder positieve connotatie. Het ging om huidskleur in relatie tot geweld, racisme en discriminatie. Ook de kleuren van de regenboog krijgen de laatste jaren meer aandacht in de media. Je leest nog steeds dat ‘anders’ zijn voor sommige mensen een reden is om mensen fysiek of verbaal geweld aan te doen. Ik ben blij meer en meer diversiteit te zien in bijvoorbeeld reclames en in de mode. Door mensen van verschillende vormen, kleuren en maten te zien wordt ´het normaal´ ook diverser. Meer diversiteit op de werkvloer zorgt ervoor dat allerlei mensen elkaar leren kennen. Zoals onbekend onbemind kan maken, kan iemand leren kennen de kans vergroten diegene te begrijpen en te respecteren.
Diversiteit op de werkvloer geeft aan de ene kant een referentiekader voor iedereen. Het is goed om je te kunnen herkennen in de mensen die je ziet. Op deze manier krijg je ook rolmodellen die je kunnen inspireren om een bepaalde functie op de arbeidsmarkt te ambiëren. Zo kan de kamervoorzitter Khadija Arib een voorbeeld zijn voor vrouwen die niet in Nederland zijn geboren om ook ooit een plek op dat niveau te ambiëren en is Kamala Harris mogelijk een rolmodel voor Indiaas-Afro-Amerikaanse vrouwen om de politiek in te gaan.
Diversiteit is tevens belangrijk, omdat er vaker vanuit verschillende ervaringen en standpunten gekeken kan worden naar een situatie. Door onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken kun je tot betere resultaten komen. Bijvoorbeeld in de geneeskunde, waar lange tijd het lichaam van een witte man als standaard diende. Toen vrouwen meer betrokken werden bij onderzoek bleken ziektebeelden, bijvoorbeeld bij een hartinfarct, anders te zijn bij vrouwen dan bij mannen. De klachten van vrouwen bij een hartinfarct werden eerder niet serieus genomen, met alle gevolgen van dien.
Redactielid Marieke Genard ging voor LoopbaanVisie in gesprek met Çavaria, de Vlaamse koepelorganisatie van LGBTI-organisaties, over kleur op de werkvloer; het leverde verrassende cijfers op als het gaat om LGBTI mensen en de kansen op de arbeidsmarkt. Dit themanummer gaat niet alleen over kleur als het gaat over mensen, maar ook kleur op de werkvloer. Lees de bijdrage van Inge Rechterschot over het effect van kleur op de werkplek. Als je in het loopbaanvak praat over kleuren dan zijn er testen die mensen kunnen categoriseren in kleuren. Lotte Leukenhaus en Reinier Gerritsen hebben onderzoek gedaan naar de verschillende kleurentesten en de ervaringen daarmee. Na een oproep op LinkedIn om ervaringen te delen, kregen zij zoveel reacties dat zij naast een artikel er mogelijk ook een boek over hadden kunnen schrijven.
Sander Vastbinder is manager activering en loopbaan bij OVAL. Hij vertelt over de vier pijlers waar OVAL aan werkt en over de loopbaanwinkels. Sandra Doeze-Jager van Vliet en Steven van der Minne schrijven in hun derde artikel over burn-out over de financiële en bedrijfseconomische aspecten van burn-outpreventie aan de hand van een objectieve methodiek. Verder nog een mooie bijdrage van Judith Semeijn samen met Petru Curșeu en Irina Nikolova over het ontwikkelen van duurzame loopbanen in slimme steden.
De auteurs Dana de Jonge, Rutger Wallinga, Mareikje Pfenning en Klaske Veth hebben gezamenlijk een artikel geschreven over de facetten die invloed hebben op de stress ervaring bij studenten.
Al met al wederom een kleurrijke uitgave van LoopbaanVisie

Veel leesplezier

Marlies van Venrooij
Hoofdredacteur LoopbaanVisie
hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl

INHOUD

KLEUR

PRAKTIJK

KENNIS EN KUNDE

OPINIE EN DISCUSSIE