Krapte

Eén van de oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt is technologische innovatie. Dit is niet nieuw, maar zette mij aan het denken welke technologische ‘innovatie’ het werk van een redacteur over zou kunnen nemen. Redacteuren schrijven onder meer artikelen en een goed artikel vraagt om bepaalde vaardigheden. Denk hierbij aan creativiteit, weten wat urgent is, maar ook de schrijfstijl hanteren die de lezer aanspreekt. Zijn dit vaardigheden die alleen een mens heeft of kunnen wij dit ook overlaten aan een machine? Om dit uit te proberen heb ik gebruikgemaakt van ChatGPT-3 (Generative Pretrained Transformer versie 3). Dit is een programma dat gebruikmaakt van AI om teksten te genereren. Je vult een vraag of een opdracht in, en met één druk op de knop komt de tekst er zo uitgerold. Als proef op de som voerde ik de volgende opdracht in: schrijf een voorwoord voor het vakblad LoopbaanVisie met als thema Krapte. De tekst die ik kreeg: “Beste lezer, Welkom bij het vakblad LoopbaanVisie. Dit nummer heeft als thema ‘Krapte’. In deze editie gaan wij dieper in op de krapte op de arbeidsmarkt. Krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds meer een reality. Het is cruciaal dat we begrijpen wat krapte betekent, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe we adequaat kunnen reageren. In dit nummer van LoopbaanVisie gaan we hier dieper op in. We gaan ook dieper in op de vraag hoe werkgevers, werknemers en andere betrokkenen kunnen omgaan met deze krapte. We zullen een aantal gevallen en hun resultaten bespreken, evenals de verschillende manieren waarop de krapte kan worden aangepakt. Ik hoop dat u veel kennis en inzicht zult opdoen uit dit nummer van LoopbaanVisie en dat het u zal helpen bij het oplossen van eventuele krapte-problemen. Met vriendelijke groet, Hoofdredacteur LoopbaanVisie”

De output van ChatGPT geeft een leuke eerste opzet, maar de auteur geeft een stuk tekst, een artikel, iets persoonlijks, noem het een ziel. Wil je meer weten over wat ChatGPT kan, lees dan het artikel ‘Krapte op de arbeidsmarkt. Wat kan je doen?’ Dit artikel is geheel tot stand gekomen door gebruik te maken van ChatGPT en je vindt ook een link om zelf ChatGPT uit te proberen.

Gelukkig zijn er nog genoeg inspirerende mensen die ervoor hebben gezorgd dat deze LoopbaanVisie weer vol staat met boeiende artikelen. Als het gaat om uitdagingen op een krappe arbeidsmarkt lees dan het artikel van Marieke Genard over leraren in het onderwijs in Vlaanderen. Reinier Gerritzen interviewde Yvonne van Sark van YoungWorks hoe jongeren aankijken tegen de huidige arbeidsmarkt. Carolien Nout van CAOP heeft Hilde Stringa en Loes de Volder aan het woord gelaten in haar artikel ‘Meer kijken naar skills kan krappe arbeidsmarkt (een beetje) helpen’. Verder een boekbespreking van Els Ackerman van het nieuwste boek van Aaltje Vincent Solliciteren naar werkgeluk. Nikki Wamelink, Ben van Veen en Sjoerd de Vries hebben een mooi artikel geschreven rondom de vraag ‘Kan technologie uitkomst bieden in het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie?’

Veel leesplezier.

Marlies van Venrooij
Hoofdredacteur LoopbaanVisie
hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl

INHOUD

KRAPTE

PRAKTIJK

KENNIS & KUNDE

OPINIE & DISCUSSIE