INHOUD THEMA ‘KWALITEIT’ (maart 2010)

PRAKTIJK

WETENSCHAP

NIEUWS

Welkom!
Namens de uitgever en redactie heet ik u van harte welkom in dit eerste nummer van het nieuwe vakblad LoopbaanVisie. Met dit tijdschrift willen wij u inspireren over onderwerpen rondom mens, organisatie en loopbaan en bijdragen aan de professionalisering van het beroepsveld dat zich met loopbaanmanagement en mobiliteit bezig houdt.

LoopbaanVisie ligt niet zomaar voor u op tafel of in uw schoot. Aan de totstandkoming van een tijdschrift gaan altijd diverse denkprocessen, keuzes en beslissingen vooraf, zo ook hier. Aanleiding vormde de beslissing van de Vereniging van loopbaanprofessionals Noloc om de samenwerking met het tijdschrift Switch op te zeggen. De ‘look & feel’ paste onvoldoende bij de behoeften van de vereniging en haar leden, die het tijdschrift als onderdeel van het lidmaatschap ontvangen. Het bestuur van de Noloc ging eens praten met de uitgever van het Tijdschrift voor Coaching en trof een man die direct ideeën voor en zin in een vakblad voor de loopbaanprofessie had. Meer dan een prettige ‘look & feel’ wordt het ook ‘read & reflect’. En welk nieuw tijdschrift heeft bij aanvang al direct 2200 abonnees? Een mooie start. Welkom dus allereerst aan alle Noloc-leden, bij wie LoopbaanVisie nu in de bus valt!

Naast de Noloc-leden willen uitgever, hoofdredacteur en redactie met dit vakblad ook anderen inspireren bij wie de ontwikkeling van mens en loopbaan na aan het hart ligt. Dat kunnen organisaties zijn, advies- en re-integratiebureaus, mobiliteitscentra, onderzoeksinstellingen en HR-afdelingen, en ook de individuele professionals en leidinggevenden aldaar, alsmede de groeiende groep zelfstandig ondernemende begeleidingskundigen. LoopbaanVisie is met nadruk een onafhankelijk vakblad dat ruimte wil bieden aan de verschillende spelers in ‘loopbaanland’ en aan de initiatieven die zij nemen en ervaringen die zij opdoen. Laat ik hier meteen maar onze wens uitspreken om nog dit jaar het aantal abonnees te verdubbelen. Laat u ons weten aan welke professional, leidinggevende, HR-manager of organisatie we een gratis exemplaar kunnen aanbieden? Aangenomen natuurlijk dat u LoopbaanVisie de moeite waard vindt om uit te (laten) delen… We zijn dus erg benieuwd naar uw reactie.

Als kersverse hoofdredacteur wist ik niet dat je in zo’n korte tijdsspanne een eerste nummer gevuld kunt krijgen met artikelen die mijns inziens de moeite van het lezen waard zijn. Dat is te danken aan een proactieve en deskundige redactie, die we in korte tijd samen wisten te stellen, en ook aan het grote netwerk dat zij met elkaar kunnen aanspreken. Verheugend is tevens dat we al diverse toezeggingen van topprofessionals hebben voor zitting in de adviesraad. Deze raad zal elk jaar bijeenkomen om trends in het vakgebeid en belangrijke onderwerpen voor LoopbaanVisie vast te stellen en er mede voor zorg te dragen dat de juiste mensen voor de juiste informatie worden benaderd. Wat er toe doet op het gebied van loopbaan en mobiliteit krijgt u hier te lezen.

Thema’s
LoopbaanVisie is een kwartaaluitgave. Daarom is het dikker dan haar voorgangers. Neem de tijd om te bladeren, artikelen te selecteren die u de moeite waard lijken en het lezen over het kwartaal te spreiden. Elk nummer heeft een thema, waaraan we steeds een viertal artikelen zullen wijden. In 2010 zijn de thema’s achtereenvolgens: Kwaliteit, Internationaal, Succes en Wetenschap. Met dit eerste nummer zetten we dus meteen hoog in: Kwaliteit. Niet het makkelijkste onderwerp in een vakgebied dat juist op dit punt in een sterke ontwikkeling zit. Het is daarmee enorm actueel. In het blokje artikelen rondom het thema – dat steeds voorin het tijdschrift staat – belichten we Kwaliteit van verschillende kanten, zonder overigens te willen pretenderen volledig te zijn. Allereerst leest u in een bijdrage van Robin Jochems hoe er in de markt over kwaliteit wordt gedacht. Dat is van belang om te weten, want daarop kan en moet de loopbaanprofessional inspelen. Hoe de beroepsgroep in haar geheel vorm geeft aan kwaliteit van de professie, leest u in het artikel van Nienke Kamphuis en Perry Filippini. Zowel Noloc als CMI maken een enorme slag in de ontwikkeling van het vakgebied en bieden de loopbaanprofessional verschillende mogelijkheden om zich aan te sluiten en te registreren en/of te certificeren. Dat dit geen slag zonder stoot is, leest u in het interview dat Meis Thewissen had met de mannen en vrouwen achter de schermen van de beroepsgroep. De ontwikkeling van ons vak is geen sinecure en gaandeweg blijkt dat verschil van mening over inhoud en kwaliteit niet alleen in de markt bestaat, maar ook binnen de beroepsgroep zelf… In het laatste thema-artikel van Gert van Brussel en Nienke Kamphuis tenslotte, informeren we u over kwaliteit in internationaal verband: wie zijn de spelers en hoe denken zij over de (ontwikkeling van) kwaliteit in onze professie? En: wat hebben wij daar in Nederland aan?

Met deze bijdragen is het onderwerp kwaliteit nog lang niet uitgekauwd, we zullen er zeker vaker op terugkomen. Het brede terrein van loopbaanbegeleiding, coaching, counselling en andere vormen van begeleidingskunde gaat over de wijze waarop en mate waarin we kunnen aansluiten bij de vraag van de ander. Dat betreft het inzetten van gespreksvaardigheden, methoden en technieken en het streven naar meetbaar resultaat. Maar laten we eerlijk zijn: hoe meet je de kwaliteit van de verbinding? Een open mind, een warm hart, een wilskrachtige buik en soms wat jubeltenen dragen ontegenzeggelijk bij aan de kwaliteit van een traject. Wanneer zijn die ‘goed’? Zelfs in de beste certificeringmethode blijven dat interessante en nog goeddeels onbeantwoorde vragen.

LoopbaanVisie is meer dan een thema
Na het themablok volgen er steeds drie andere blokken artikelen: Praktijk, Wetenschap en Nieuw(s). In elk blok zult u rubrieken aantreffen die telkens terugkeren. In het eerste nummer zijn nog niet alle rubrieken ‘gevuld’, invulling van een tijdschrift heeft nu eenmaal tijd nodig. Overigens raken sommige bijdragen ook hier aan het thema: twee persoonlijke bijdragen zijn gewijd aan het proces van certificeren, nu bezien door de ogen van de kandidaten zelf.

Wetenschap krijgt een prominente plaats in ons vakblad. Artikelen zijn hier soms wat langer en vragen misschien ook meer leesvaardigheid. Daarmee bent u dan wel op de hoogte van initiatieven, onderzoeksprogramma’s en promoties die meebouwen aan de wetenschappelijke fundamenten van de loopbaanprofessie.

Tot slot wil ik u van harte uitnodigen ook zelf bij te dragen ons vakblad. U kunt reageren op artikelen (reacties kunnen worden geplaatst in Forum), u kunt zelf een voorstel doen voor een bijdrage (artikel, interview, beeldmateriaal) of u kunt ons aangeven wie we eens zouden moeten interviewen, welke nieuwe trend absoluut aandacht behoeft, of welk boek de moeite van het lezen waard is.

Mail uw ideeën en meningen naar redactie@loopbaan-visie.nl. Frank van der Mijn, Hoofdredacteur