INHOUD THEMA ‘LEVENSLANG’ (april 2019)

PRAKTIJK

KENNIS & KUNDE

OPINIE & DISCUSSIE

Levenslang
Als je wordt geboren dan heb je levenslang, een leven lang leven. En wat je doet
met dat leven is voor iedereen anders. Als baby ben je nog totaal afhankelijk en kun
je weinig zelf bepalen. Als je ouder wordt dan neemt de mate waarin je zelf regie
kunt nemen steeds meer toe. Jongeren willen graag ontdekken en leren. Je ziet iemand
iets doen en wil dat ook uitproberen. Naarmate mensen ouder worden, zie je
dat bij een aantal de fun van het ontdekken en het leren, het nieuwe op te zoeken,
meer en meer gaat verdwijnen. Dit terwijl er nog zo veel nieuws is en je tot op hoge
leeftijd altijd nog wat kunt leren.

Een mooi voorbeeld is de vader van een vriendin van mij. Hij heeft zichzelf op 86-jarige leeftijd een nieuwe
gewoonte aangeleerd. Na 66 jaar te hebben gerookt, heeft hij besloten ermee te stoppen. De wandeling
naar de sigarettenwinkel werd te ingewikkeld voor zijn oude gestel. Hij besloot te gaan onderzoeken hoe het
zou zijn om niet te roken. Toen de eerste dag niet roken was gelukt bedacht hij, dat als hij één dag kan stoppen
hij dat ook zeker nog een tweede dag zou moeten kunnen. Het is hem, door zijn onderzoek en te leren
ervaren hoe het is om niet te roken, gelukt om uiteindelijk een niet-roker te worden. Hij is helaas vorig jaar
op 91-jarige leeftijd overleden. Erg spijtig en wat een mooi voorbeeld en mooie levensles. ‘Als het je één dag
lukt dan lukt het je vast ook een tweede dag.’ Een prachtig verhaal om te illustreren dat het ontdekken en
leren nooit hoeft te stoppen. Zo kan een leven lang leren en ontwikkelen altijd weer iets nieuws opleveren.
In welke mate heb je levenslang als je ooit in detentie hebt gezeten? Hoe kom je weer aan de bak met een
strafblad? Martin Reekers schrijft hierover. Een leven lang leven met een beperking, een Wajong-uitkering
biedt tot nu toe een vangnet om inkomsten te genereren. Hoe gaat dit in de toekomst? Marcel Lionell van
Kammen deelt zijn ervaring. Mike Brouwers breekt een lans voor oudere werknemers. Het is vooral de evolutie
die ervoor zorgt dat zij een stigma krijgen. Caroline Krul heeft ondertussen met meer dan zestig mensen
het Ontwikkeladvies 45+ doorlopen. Zij deelt haar bevindingen.

Via deze weg wil ik de lezers laten weten dat er in de redactie van LoopbaanVisie wat verschuivingen hebben
plaatsgevonden. Wij hebben versterking gekregen van Marcel Lionell van Kammen, Lotte Leukhausen, Anke
Meerding, en Inge Rechterschot. Helaas hebben Yvette Kokee, Liesbeth Bezem en Els Ackerman afscheid
genomen. Allen grote dank voor jullie inzet de afgelopen jaren. En vooral dank aan Els, die redactielid was
vanaf het eerste uur van LoopbaanVisie.