INHOUDSOPGAVE THEMA ´SAMENWERKEN´ (april 2016)

PRAKTIJK

KENNIS & KUNDE

OPINIE & DISCUSSIE

Samenwerken
Anderhalf jaar geleden startten Marlies en ik onze samenwerking als co-hoofdredacteuren en schreven we ons eerste gezamenlijke voorwoord voor LoopbaanVisie. In dit nummer over het thema ´Samenwerken´ doen we het een laatste maal. Ik stop namelijk als co-hoofdredacteur. De belangrijkste reden is dat ik steeds sterker de behoefte voel om met ‘de theorie’ verder te gaan. Ik ben bezig met de voorbereiding van twee wetenschappelijke artikelen over onder andere reflecteren, zelfsturing en mindfulness. Verder ben ik begonnen aan een proefschrift. Ik heb het gevoel dat ik als bijna 64-jarige niet al te lang moet wachten om deze ‘eieren’ uit te broeden. Om daar beter mee op te kunnen schieten, moet ik iets anders laten vallen. Dat is LoopbaanVisie geworden. Op de achtergrond speelt mee dat LoopbaanVisie nu een hoofdzakelijk digitaal medium wordt. En dat uit de laatste evaluaties steeds blijkt dat de meeste lezers meer belangstelling hebben voor praktijk dan voor theorie. Het was mooi om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakblad. Mijn samenwerking met Marlies, de redactie en de mensen van uitgever Kloosterhof heb ik als bijzonder vruchtbaar en prettig ervaren. Bij hen is de (digitale) toekomst van LoopbaanVisie in goede handen, getuige dit eerste nummer dat zonder mijn inbreng tot stand is gekomen. Als auteur en lid van de adviesraad zetten we de samenwerking voort. Op een mooie toekomst voor de professie en het vakblad!

Tom Luken

Tom, veel succes met wat de komende tijd je gaat brengen, dank voor de fijne samenwerking. Wij zijn blij dat je voor LoopbaanVisie blijft schrijven en dat je in de adviesraad ons blijft voeden met jouw kennis. De kracht van samenwerking komt in dit themanummer aan bod in het artikel van Marc Gnodde, waarin twee experts beschrijven hoe hun samenwerking hen verrijkt in hun professie. Een tastbaar resultaat van een samenwerking tussen Noloc en uitgeverij Boom Nelissen is Het complete LoopbaanBoek. Tineke Oostveen heeft hier een review over geschreven. Nieuw in dit themanummer is een casus met de reactie van loopbaanprofessionals. Op deze manier hopen wij jullie ideeën te geven hoe om te gaan met lastige situaties in de praktijk. Tessa Faber heeft voor Noloc een aantal workshop gegeven, met als thema ‘progressiegerichte coaching’. Voor diegene die dat gemist hebben is er in LoopbaanVisie een verslag van deze methodiek. In dit nummer ook een warm welkom aan de jobcoaches die begin dit jaar voor een vorm van ‘samenwerking’ met Noloc hebben gekozen. Redactielid Jacqueline Kruunenberg, zelf een jobcoach, geeft ons een kijkje in dit prachtige vakgebied. Fenna Bongers en Mark Aerts vertellen hoe kinderen die sinds kort in Nederland wonen in de Internationale schakelklas (ISK) in Venlo de Nederlandse taal leren en welke obstakels zij tegenkomen gedurende hun vervolgopleidingen. Heb je interesse in loopbaanbegeleiding in niet-westerse emerging economies, lees dan het interview van Gert van Brussel met Gideon Arulmani. Een aanrader. Veel leesplezier!

Marlies van Venrooij