Werkdruk wordt doorslaggevende factor voor werkzoekenden

De arbeidsmarkt is dynamisch en werkzoekenden houden nu meer rekening met de werkdruk, salaris en een vast dienstverband, voordat ze solliciteren. Werkgevers, HR-adviseurs en professionele (loopbaan)begeleiders moeten daar rekening mee houden, als ze concurrerend willen blijven bij het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent.

De focus op werkdruk vraagt in het bijzonder om een holistische benadering, waarbij welzijn en werkomstandigheden hand in hand gaan met salaris en contractuele zekerheid. Dat is op te maken uit resultaten van het recente Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group, dat interessante inzichten biedt over deze trends.

Werkdruk wordt bepalende factor
Werkdruk is in toenemende mate een bepalende factor bij de keuze voor een nieuwe baan. Dat geldt vooral voor wetenschappers en mensen in sociale beroepen zoals onderwijs en zorg. De focus op werkdruk is met 11% gestegen, wat significant is in een arbeidsmarkt waar hoogopgeleid talent schaars is.

HR moet daarom aandacht houden voor werkdruk en taakverdeling binnen de organisatie. Ook valt te overwegen om te investeren in welzijnsprogramma’s en mentale gezondheid van de medewerkers.

Belang van werkdruk verschilt per sector
Opvallend is, dat beroepsgroepen in de marketing, klantenservice en bouw minder belang hechten aan werkdruk. Dit kan te maken hebben met de aard van het werk of contractuele situaties zoals nul-urencontracten of zzp-constructies.

Besteed daarom aandacht aan sectorale verschillen bij begeleiding en het ontwikkelen van strategieën. En pas uw aanpak aan op basis van wat het meest relevant is voor de specifieke doelgroep.

Salaris blijft belangrijk
Een goed salaris blijft de belangrijkste arbeidsvoorwaarde voor de meeste beroepsgroepen. Wel is het zo dat werknemers in sectoren als het onderwijs, zorg en cultuur minder waarde hechten aan hun salaris. Zij halen veel voldoening uit hun werk, waardoor de salariscomponent relatief meer naar de achtergrond verdwijnt.

Voor andere sectoren blijven competitieve salarispakketten van belang, afgestemd op sectornormen. Daarbij kunnen secundaire arbeidsvoorwaarden als mooie aanvullende waarde fungeren.

Liever een vast contract
Een vast contract blijft belangrijk, vooral voor juristen en mensen in financiële, sales en marketingfuncties. Opmerkelijk genoeg, lijkt dit in sectoren als cultuur, consultancy en onderwijs minder een prioriteit te zijn.

Voor HR is het belangrijk om flexibele contractvormen achter de hand te houden, die passen bij het werk, de organisatie en de werknemers. Maak in de wervingsprocedure vooral ook kenbaar of een vast contract tot de mogelijkheden behoort. (bron: Personeelsnet)