Onderzoek naar psychologische veiligheid op de werkvloer van start

Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen op hun werk en binnen hun team? Het promotieonderzoek van Lies Wouters wil meer inzicht krijgen in psychologische veiligheid binnen teams, de factoren die hiermee in verband staan en de rol van de leidinggevende hierin. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit.

Hoe ontstaat psychologische veiligheid?
Psychologische veiligheid is belangrijk voor de gezondheid, de veerkracht en het welbevinden van werknemers, blijkt uit eerder onderzoek. Werknemers die zich veilig voelen binnen een team, durven zichzelf te uiten en risico’s te nemen. Ook het lerend vermogen, de betrokkenheid en creativiteit nemen hierdoor toe. Maar hoe komt psychologische veiligheid precies tot stand en hoe kan de leidinggevende deze bevorderen? Wouters richt zich op factoren die hierbij mogelijk een positieve invloed kunnen hebben, namelijk zelfcompassie, empathie, vertrouwen en steun. Deze zorgen ervoor dat de drie psychologische basisbehoeften van mensen worden vervuld. Dit zijn competentiegevoel, verbondenheid met anderen en gevoel van autonomie.

De wisselwerking tussen leidinggevende en werknemers begrijpen
Eerst kijkt Wouters naar de rol van de leidinggevende, aangezien deze de meeste invloed heeft op psychologische veiligheid. Van daaruit kijkt Wouters verder naar hoe werknemers een veilige basis met elkaar kunnen opbouwen. Ze wil zo beter begrijpen hoe deze wisselwerking precies verloopt. Het onderzoek, dat dit najaar en volgend voorjaar plaatsvindt, duurt zes weken. De deelnemers bestaan uit leidinggevenden en teamleden. Ze vullen gedurende deze zes weken drie keer een vragenlijst in over onder andere de door hen ervaren zelfcompassie, competentiegevoel, verbondenheid met anderen, gevoel van autonomie, empathie, vertrouwen en steun. Daarnaast reageren de leidinggevenden gedurende een werkweek zes keer per dag op stellingen via een app op hun telefoon. Met deze Experience Sampling Methode wil de onderzoeker gedetailleerd inzicht krijgen in de vervulling van de psychologische basisbehoeften, de mate van zelfcompassie en het empathisch vermogen van de leidinggevenden. Uiteindelijk wil Wouters op basis van de resultaten van het onderzoek advies kunnen geven over hoe mensen optimaal kunnen functioneren binnen een psychologisch veilige werkomgeving. (bron: Open Universiteit)