Gratis artikel uit LoopbaanVisie 2024-1 over de praktijk

Praktijk

Blijf bij en neem een abonnement op LoopbaanVisie!

De praktijk is waar het gebeurt. In de praktijk kun je zien wat werkt, wat niet werkt en hoe het eventueel anders kan. Vanuit de praktijk kunnen we leren en verbeteren. De theorie schept onder meer vanuit onderzoek een kader dat ondersteuning biedt aan de praktijk. Zoals de theorie de praktijk kan helpen, kan de praktijk de theorie helpen. Je kunt heel veel bedenken en onderzoeken, maar in de praktijk zal blijken of iets werkt, of er een markt of draagvlak voor is.

Vanuit verschillende hoeken komen regelmatig rapporten en onderzoeken over wat er nodig is om de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren van bijvoorbeeld 45-plussers, jongeren en mensen met een biculturele achtergrond. Over hoe werkenden gestimuleerd kunnen worden om zich te blijven ontwikkelen en hoe we opleidingen meer kunnen laten aansluiten op de wensen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De praktijk blijkt toch wat weerbarstiger. Er zijn vooroordelen tijdens sollicitatieprocedures. Als je het nut van iets nieuws leren niet ziet, dan zal het je niet motiveren om je te blijven ontwikkelingen. En de  arbeidsmarkt is weerbarstiger dan we misschien wel zouden willen.

In dit kader is het interview van Eveline den Boeft met Hans Borstlap erg interessant. In 2020 verscheen het rapport van de commissie Borstlap ‘In wat voor land willen wij werken?’ Een rapport waarin de werking van de arbeidsmarkt is onderzocht. Vier jaar later is ze in gesprek gegaan met Hans Borstlap over wat er in de praktijk terecht is gekomen van deze plannen en hoe het er nu voor staat in Nederland. 

Als je aan praktijk denkt dan denk je ook aan mbo’ers. Mbo’ers kunnen last hebben van een negatief imago voor wat betreft hun opleidingsniveau. In dit themanummer een artikel van Marianne Koot. Ik omarm haar missie en volg haar al jaren. Zij empowert mbo-meiden om gehoor te geven aan hun ambitie. En hoe werkt ChatGPT nou in de praktijk? Stephen Steijger en Meike Oosterwegel hebben hier een artikel over geschreven en laten ook collega’s aan het woord. Helma Schuldink beschrijft in haar artikel dat vooral jonge mensen die tijdens de coronapandemie met een nieuwe baan zijn gestart vaker op zoek gaan naar ander werk of nog erger: langdurig uitvallen uit het arbeidsproces.

Verschillende therapievormen kunnen ons werk als loopbaanprofessional ondersteunen. Ria Freijsen beschrijft hoe zij EMDR inzet als ondersteuning bij haar loopbaantrajecten. Verder in deze LoopbaanVisie een artikel van Jouke Post over een sociale fit versus persoonlijke fit. Het individu versus de samenleving. En hoe kun je Ikigai inzetten in het onderwijs door Brenda Serrée.

Het volgende themanummer is ‘Sociale Veiligheid’. Heb je een voorstel voor een artikel, voel je dan vrij om dit aan de redactie voor te leggen.

Veel leesplezier.
Marlies van Venrooij
Hoofdredacteur LoopbaanVisie
hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl

Lees nu gratis uit deze uitgave
Een effectieve coach kent zichzelf en is empathisch – Sandra Doeze Jager & Jan van Zwieten
Het is belangrijk dat een coach zichzelf goed begrijpt en een zuiver beeld heeft van de manier waarop anderen hem zien. Dat maakt hem in staat anderen te coachen. Maar het is ook van belang actuele methodieken en technieken te beheersen die worden gebruikt om anderen te kunnen zien en begrijpen. Alleen dan kan hij anderen een spiegel voorhouden en echt impact hebben op de beïnvloeding van het gedrag van anderen. Een effectieve coach kent zichzelf en heeft empathisch vermogen.