Professionals kunnen bij de re-integratie van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hun aanpak nog meer afstemmen op het gedrag van deze mensen en de dynamiek waarin zij zich bevinden. Dat blijkt uit onderzoek naar het gedrag van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij re‑integratie en werk uitgevoerd door Regioplan, Centerdata en TU Delft in opdracht van uitkeringsinstantie UWV. Het onderzoek leidde tot vijf concrete handelingsperspectieven voor re-integratieprofessionals.

Professionals van UWV en van re-integratiebedrijven proberen uitkeringsgerechtigden zo goed mogelijk op weg te helpen naar werk. Maar: het gedrag van mensen is complex, vaak onoverzichtelijk en veranderlijk.

Op verzoek van de uitkeringsinstantie werd daarom in dit onderzoek gekeken naar hoe het gedrag van uitkeringsgerechtigden beschreven kan worden en welke factoren en dynamieken het gedrag beïnvloeden. Ook werd in kaart gebracht welke handelingsperspectieven professionals geboden zouden kunnen worden om te komen tot effectieve(re) re-integratie.

Adaptieve cyclus
De situatie waarin uitkeringsgerechtigden zich bevinden is dynamisch. Dit leidt ertoe dat uitkeringsgerechtigden zich in een continue adaptieve cyclus aanpassen. Het onderzoek liet onder meer zien dat deze adaptieve cyclus bestaat uit vier stadia: een situatie van evenwicht kan gevolgd worden door een verstoring, waarna een heroriëntatie moet plaatsvinden die leidt tot groei (naar een nieuw evenwicht). Zonder oog voor deze cyclus kan een re‑integratieaanpak te weinig aandacht hebben voor de dynamiek waar mensen zich in bevinden; een dynamiek die re‑integratie zowel kan belemmeren als versnellen.

Vijf handelingsperspectieven
Professionals kunnen bij de re-integratie van arbeidsbeperkten hun aanpak kortom nog meer afstemmen op het gedrag van deze mensen en de dynamiek waarin zij zich bevinden. In de tweede fase van het onderzoek formuleerden we daarom, aan de hand van deze inzichten uit de eerste fase, vijf concrete handelingsperspectieven. Die helpen de professional om sneller tot de kern van het probleem komen als een uitkeringsgerechtigde vast lijkt te zitten in het re-integratieproces. (bron: Regioplan)

Download
Thomas van Arkel, Yannick Bleeker, Boukje Cuelenaere, Noor Galesloot, Vera Haanstra, Angelou Korstjens & Nynke Tromp (2023). Een wankel evenwicht: Gedrag van personen met een arbeidsongeschikheidsuitkering. Amsterdam: Regioplan.