Actueel.

Talentmanagement: hard nodig

ma 05 mrt 2012 - Evelien Eijssen

De strijd om talentvolle kinderen, studenten, medewerkers en leidinggevenden is in volle gang. Hoe kunnen we kwaliteit herkennen en benutten? Op donderdag 3 november 2011 heeft drs. Paul C.G.J. Kop zijn lectorale rede over talentmanagement uitgesproken bij Hogeschool Leiden.

Het is verleidelijk bij talentmanagement uit te gaan van jong toptalent; hoogbegaafden in het basis- en voortgezet onderwijs, toptalenten in de sport, muziek of dans. Maar talentmanagement gaat niet uitsluitend over de beste 10%, integendeel. Ieder mens is op de een of andere manier getalenteerd en het barst van de talenten in Nederland. Maar volgens drs. Paul Kop is er sprake van verspilling en veronachtzaming van talenten. Incidenteel gebeurt er veel goeds. Er zijn bedrijven waar prachtige dingen gebeuren, en van de wereld van sport en muziek valt veel te leren. Juist onderzoek daarnaar en naar de effecten en vormen van talentmanagement is de opdracht van het lectoraat. Talentmanagement is een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Er zijn duizenden jonge mensen die zich jaarlijks voor het hoger onderwijs aanmelden. Hun talenten moeten goed begeleid en ontwikkeld worden. Onderwijsinstellingen slagen daar helaas maar ten dele in. Er is uitval en daardoor verspilling van talent in het onderwijs. Het lectoraat heeft onderzocht wat de oorzaken zijn van studiesucces en studiefalen met als resultaat nieuwe werkwijzen die moeten leiden tot forse verbetering van het studierendement.

Drie kwesties van Kop
Allereerst: hoe spoor je talent op uit de veelheid van dagelijkse gebeurtenissen? Met welke methode kijk je naar mensen op zoek naar hun talent? Zelfassessment speelt daarbij ook een rol.

Een tweede kwestie is meten en verzamelen van data. Bijvoorbeeld door middel van eigen dossiervorming. In het Hoger Onderwijs houden studenten zelf een portfolio bij met hun ontwikkelingen, verbeteringen en talenten. Bij een systematische aanpak geeft dit in de toekomst meer inzicht over wat werkt en niet werkt.

De derde kwestie gaat vooral over begeleiden, coachen en managen. Binnen organisaties zou het normaal moeten zijn om het beste uit je medewerkers te halen. Leidende vragen hierbij zijn: In welk bedrijfsklimaat komt talent goed tot zijn recht? Hoe haal je het beste uit anderen? Goed ingericht talentmanagement levert winst op voor zowel organisaties als individuele medewerkers en studenten.

Drs. Paul Kop verwacht dat talentmanagement een volwaardige plek zal krijgen binnen organisaties. "Het begeleiden en coachen moet een belangrijke sturingsfunctie krijgen waarbij nieuwe functies als 'talentmanager' en 'talenteer' ontstaan." Hogeschool Leiden wil het beste uit de studenten halen door middel van toegespitst onderwijs en praktijkonderzoek. Drs. Paul Kop is daarom aangesteld als lector Talentmanagement. Dit lectoraat is tot stand gekomen in samenwerking met Lagerweij & Partners, psychologisch adviesbureau, dat zijn bestaansrecht heeft in het ontdekken, vaststellen en begeleiden van talent.

Auteur: Evelien Eijssen