Actueel.

50 miljoen voor re-integratie langdurig werklozen

ma 07 mei 2012

Gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2012 subsidie aanvragen om mensen met een grote afstand tot werk betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Hiervoor is een subsidiebudget van €  50 miljoen beschikbaar.

Acte A uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is bedoeld voor de re-integratie van specifieke doelgroepen, zoals 55 plussers, niet uitkeringsgerechtigden en arbeidsbelemmerden.
Subsidie kan worden aangevraagd van 1 mei 2012, 09:00 uur tot en met 31 december 2013, 17:00 uur.  Aanvragen worden in behandeling genomen tot het subsidieplafond van €  50 miljoen is bereikt. Hierbij zijn datum en tijd van ontvangst van de aanvraag bepalend.

Voor nieuwe (en bestaande) aanvragers zal een inloopspreekuur bij het Agentschap SZW worden gehouden.  Hoewel het hier niet gaat om een vervolg van ESF Actie Jeugd, kunnen jongeren die niet meer leerplichtig zijn, werkloos zijn en geen uitkering ontvangen (omdat zij bijvoorbeeld nog thuis wonen), deelnemen aan projecten binnen dit nieuwe aanvraagtijdvak voor ESF
Actie A.

Bron: Agentschapszw.nl
 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst