Actueel.

Aandacht gevraagd voor solide basis in Nederlandse werkomgeving

do 08 dec 2011

Uit de vierde editie van Het Nationale WerkplekOnderzoek blijkt dat de Nederlandse werknemer vooral wil werken in een omgeving waar persoonlijk contact met collega’s voorop staat. Een tendens die we kunnen verklaren vanuit de ontwikkeling dat de medewerker steeds meer vrij wordt gelaten. Men wenst een sociale werkomgeving met écht persoonlijk contact. Daarnaast zien we dat bepaalde zaken in de fysieke werkomgeving vaak nog niet goed zijn geregeld. De werknemer vraagt aandacht voor zaken als klimaat, genoeg licht en frisse lucht.

Juiste fysieke omgeving en contact met collega’s ingrediënten voor succes             
Eén van de opvallende resultaten uit het onderzoek is dat de respondenten als belangrijk verbeteraspect binnen hun werkomgeving onderdelen noemen die we vaak als vanzelfsprekend ervaren. Het verbeteren van de luchtkwaliteit wordt door 2 op de 6 respondenten (40%) gekozen als belangrijkste verbeterpunt in de werkomgeving. Daarna worden meubilair (31%) en ontspanningsmogelijkheden (30%) genoemd. Als we vragen naar wat men het belangrijkste acht in een werkomgeving noemt 59% van de respondenten ‘contact met collega’s’. Daarop volgen frisse lucht (47%), hoeveelheid licht (45%), het klimaat (41%) en de mate waarin de werkomgeving is afgestemd op de werkzaamheden (31%). Andere aspecten waar minder voor werd gekozen zijn onder andere thuisgevoel, creativiteit, ontspanningsmogelijkheden en hoeveelheid verschillende werkplekken.  

De inrichting van de werkomgeving          
Nog steeds kiest een hoog percentage van de ondervraagden (64%) voor een vaste werkplek in plaats van een flexibele werkplek. Verder vindt men het nog steeds belangrijk om de werkplek persoonlijk te maken (47%). De inrichting van de werkomgeving is ook van groot belang voor de werksfeer vindt 87% van de ondervraagden. Toch krijgt de inrichting van de werkomgeving een laag cijfer, namelijk een gemiddelde van 6,6. Daarbij komt dat 32% van de ondervraagden aangeeft dat de werkomgeving ze niet uitdaagt.   
Als het gaat om type werkplek kiest het merendeel voor ‘warm en huiselijk’, namelijk 38%. Verder kiest 57% nog steeds voor de klassieke vergaderopstelling met een tafel en stoelen. Bij mogelijkheden om koffie te drinken vindt men het vooral belangrijk dat dit de mogelijkheid biedt om samen koffie te drinken, oftewel de aanwezigheid van een zitje. Verreweg de meeste respondenten (64%) kiezen verder voor een grand café als lunchsetting.

Geluk op het werk            
Bij een open vraag naar wat geluk geeft op het werk noemt men voornamelijk menselijk contact en waardering. Een kleine greep uit de antwoorden: ‘afwisseling en betekenisvol werk, samen werken aan een doel’, ‘Collega's helpen met hun werkzaamheden, zo wordt het voor hen makkelijker om het werk te doen en de waardering is fijn voor jezelf’, ‘de kleine dingen zoals een schouderklopje op z’n tijd’.                 
Als we dit en de andere resultaten stellen tegenover de huidige Nederlandse werkomgeving is aandacht geboden voor de basis die een organisatie biedt. Het lijkt alsof we ons de laatste jaren teveel hebben gericht op zelfsturing, eigen prestatie, eigen output en daardoor de andere dingen zijn vergeten die we altijd zo vanzelfsprekend achtten. Dit geldt zowel voor investeringen in het gebouw (lucht, klimaat, oftewel de niet-tastbare zaken), maar ook voor het contact onderling.

Over Het Nationale WerkplekOnderzoek         
Het Nationale WerkplekOnderzoek werd in 2008 voor het eerst uitgevoerd om meer inzicht te verwerven in de ervaringen en wensen die werknemers hebben ten aanzien van hun werkplek. Het onderzoek richt zich op zowel (de inrichting van) de werkplek als op de ervaringen rondom het werkzame leven. In 2011 kende het onderzoek van newnews.nl meer dan 900 respondenten en een responspercentage van 33% uit een representatieve steekproef onder het Netpanel van onderzoeksbureau Ruigrok|Netpanel uit Amsterdam. In 2011 wordt Het Nationale WerkplekOnderzoek ondersteund door 365, Gispen en newDirections.