Actueel.

Afscheid van bijna 25 jaar CMI

Terugblik én toekomst van het loopbaanvak in boekvorm

di 07 sep 2021 - Cick Geers

Vanaf 1 januari 2021 is het Keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) van Noloc, de beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals en Jobcoaches, een feit. Noloc en het Career Management Institute (CMI) hebben voor de totstandkoming van het keurmerk gezamenlijk een up-to-date beroepsprofiel én toetsingskader ontwikkeld. Met de start van het Keurmerk RL komt er een einde aan de werkzaamheden van de stichting CMI. Het CMI was sinds 1997 betrokken bij het oorspronkelijke Keurmerk voor Register Loopbaanprofessional; het volgens ISO 17024 geaccrediteerde, keurmerk voor gecertificeerde Loopbaan professionals.

Bijna 25 jaar
Met de overdracht aan Noloc kan de stichting CMI de werkzaamheden voor het keurmerk beëindigen. Maar dat gaat niet zonder uitgebreid stil te staan bij bijna 25 jaar CMI. Voormalig CMI-Voorzitter Herman Lamers en Teamleider Mobiliteit en Recruitment voor de Gemeente Rotterdam Jack van Emden zijn beiden zeer betrokken bij zowel het CMI als het vakgebied. Zij namen daarom het initiatief tot een bijzondere uitgave over de geschiedenis van het vak en het keurmerk.

Kwaliteitsniveau
Herman Lamers: ‘De ontwikkeling van het nieuwe keurmerk door Noloc en het CMI is absoluut goed te noemen. Ik vind dat er daardoor een 1+1=3-situatie is ontstaan. Zowel de beroepserkenning van Noloc als de certificering van het CMI waren waardevol en leverden een echte bijdrage aan het kwaliteitsniveau van onze beroepsgroep. Het nieuwe keurmerk gaat net even verder en brengt het beste van beiden samen. We hebben er als CMI dan ook met volle overtuiging aan meegewerkt en bijgedragen.’  ‘Met de introductie van één gezamenlijk, landelijk keurmerk is er voor de markt meer duidelijkheid. Het nieuwe keurmerk borgt niet alleen de professionaliteit van de loopbaancoach of -begeleider, maar zorgt er ook voor dat we als beroep onze professionaliteit kunnen aantonen. Iedere loopbaanprofessional die aan de hoge kwaliteitseisen van de toetsing voldoet, ontvangt het keurmerk en mag zich Register Loopbaanprofessional noemen’, vult Jack van Emden zijn collega aan. 

Interessante uitgave
De Stichting CMI is per 1 maart 2021 opgeheven. ‘De stichting is jarenlang enorm betrokken geweest bij het vakgebied van de Loopbaanprofessional. We zijn van mening dat we deze periode van een kwart eeuw CMI niet ‘zomaar’ kunnen afsluiten. Vandaar het initiatief om een boekwerk te ontwikkelen waarin we terugkijken op bijna 25 jaar CMI. Daarnaast nemen we in de uitgave ook de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in ons vakgebied onder de loep’, vertelt Herman Lamers. ‘En uiteraard kijken we naast de geschiedenis van het vak en het keurmerk óók naar de ontwikkelingen die we zien aankomen en willen stimuleren’, gaat Jack van Emden verder. ‘Kortom: het wordt een interessante uitgave die in eerste instantie bedacht was voor de oud-CMI gecertificeerden, maar uiteindelijk iedereen met een passie voor het loopbaanvak zal kunnen boeien’.

Bedankje
Het boekwerk wordt uitgegeven door Uitgeverij Kloosterhof en zal in eerste oplage 1500 exemplaren bedragen.  ‘Daarvan gaan de eerste 500 naar .onze gecertificeerde professionals. Als een soort bedankje en aandenken aan onze stichting’, aldus Herman Lamers. Over de inhoud waren beide mannen het snel eens; zowel verleden, heden als toekomst van het vakgebied zal de revue passeren. Jack van Emden zegt hierover: ‘We kijken naar de loopbaanbegeleiding in Nederland. Waar komen we vandaan in ons vak? We hebben ons werkveld zien veranderen van curatief (outplacement) naar preventief (kijkend naar kwaliteiten en competenties). Wat betekende dat voor de Loopbaanprofessional? Hoe en waar voert hij of zij de werkzaamheden uit? De antwoorden op deze vragen geven een mooi overzicht van de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben afgespeeld’.

Heden en toekomst
‘Maar het boekwerk is niet alleen maar achterom kijken’, gaat Herman Lamers verder. ‘We vinden het ook belangrijk dat we kijken naar het heden en de toekomst. Hoe kunnen we de kwaliteit van ons vak blijven en blijvend borgen? Wat vraagt dat van de Loopbaanprofessional? Wat maakt je eigenlijk een goede Loopbaanprofessional? Daarnaast stippen we ook thema’s bij coaching en advies aan. Wat zijn de arbeidsmarktontwikkelingen? En hoe zit het met de persoonlijkheidsaspecten die van belang zijn bij loopbaanontwikkeling? Of, een heel actueel thema, hoe zit het met de maakbaarheid van loopbanen?’ ‘Uiteraard komen ook de uitdagingen aan bod die we de komende jaren gaan verwachten. We maken er absoluut een breed georiënteerd boekwerk van dat voor veel Loopbaanprofessionals naast herkenning ook inzicht en inspiratie zal bieden’.

Tielenius Kruythoff
Voor de inhoud van de uitgave maken Jack en Herman onder meer gebruik van de kennis die ruimschoots binnen de voormalige stichting CMI aanwezig is. Te weten de tientallen mentoren die de kandidaten begeleid hebben naar hun certificering en de voorzitters en leden van de Toetsingscommissie waar de kandidaten beoordeeld werden. Daarnaast kunnen ze steunen op de input van Peter Tielenius Kruythoff. Tielenius Kruythoff was één van de eerste voorzitters van CMI en heeft zich vanaf de oprichting van NOBOL en NOLOC in 1989 diepgaand bezig gehouden met de ontwikkeling van de bedrijfstak. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten de landsgrenzen. In 2019 promoveerde Peter Tielenius Kruythoff aan de Universiteit van Maastricht met zijn proefschrift ‘Loopbaanadvisering een vak apart: op weg naar een professie?’ ‘We zijn erg blij dat we de kennis en expertise van deze specialist mogen en kunnen inzetten voor onze uitgave’, vertelt Herman Lamers. ‘Maar ook de interviews met andere deskundigen uit het werkveld zijn absoluut de moeite waard en leveren een waardevolle bijdrage aan het boek’, geeft Jack van Emden aan.

Trots
Beide heren zijn enthousiast en terecht trots. Met hun uitgave eren zij niet alleen 25 jaar Career Management Institute, maar schijnen ze een licht op het gehele vakgebied van de Loopbaanprofessional. Jack van Emden en Herman Lamers verwachten dat het boekwerk in het eerste kwartaal van 2022 gereed zal zijn.