Actueel.

Discussiestuk ‘Loopbaanbegeleiding schiet de lerende voorbij'

ma 14 mrt 2011 - Tom Luken

Tom Luken heeft een discussiestuk geschreven over loopbaanbegeleiding in het Nederlandse onderwijs. Hierbij is een wetenschappelijk perspectief gehanteerd. Vertrekpunt is dat het met de loopbaanbegeleiding in het onderwijs in een aantal opzichten niet goed gaat.

Eén theorie domineert onderzoek, beleid en praktijk op dit gebied, namelijk de theorie van Kuijpers en Meijers. Het discussiestuk biedt een korte beschrijving van deze theorie, het daarop gebaseerde onderzoek en de impact ervan. Vervolgens komt een aantal kanttekeningen aan de orde. En kritiek op de wijze waarop de theorie wordt toegepast in de praktijk.

Belangrijkste punt van kritiek is dat onvoldoende is aangesloten bij wat we vanuit ontwikkelingspsychologie en hersenonderzoek te weten zijn gekomen over wat jongeren wel en niet kunnen. De theorie lijkt te snel een standaard te zijn geworden. Het stuk sluit af met enkele suggesties en aanbevelingen voor onderzoek, praktijk en beleid.

De titel van het discussiestuk is ‘Loopbaanbegeleiding schiet de lerende voorbij’. Het is kosteloos te downloaden van http://home.planet.nl/~tluken/discussiestukLOB.pdf . Hardcopies zijn te bestellen met een mail naar tluken@planet.nl.