Actueel.

Employee experience herdefiniëren om talent te behouden

ma 07 nov 2022

Slechts 28% van de medewerkers zonder leidinggevende functie zegt tevreden te zijn op het werk. Dit staat in sterk contrast met de perceptie van managers: zij denken dat 80% van hun werknemers tevreden is op het werk. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute, People Experience Advantage: How companies can make life better for their most important assets.

Volgens het onderzoek zijn de belangrijkste belemmeringen voor medewerkerstevredenheid: uitdagingen rond loopbaanontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden, de relatie met leidinggevenden, beloning en erkenning, en data en technologie. Het rapport, waarin 2.250 werknemers van 750 organisaties werden ondervraagd, belicht ook tien belangrijke acties die organisaties en leidinggevenden kunnen ondernemen om deze kloof tussen de tevredenheid van de werknemers en de perceptie van managers te overbruggen.

De huidige concurrerende arbeidsmarkt, gecombineerd met economische en financiële druk, zet veel werknemers ertoe aan hun werk opnieuw te evalueren. Uit het rapport blijkt dat 34% van alle werknemers van plan is hun huidige bedrijf binnen een jaar te verlaten. Van deze groep werknemers die van plan is te vertrekken, zijn twee op de drie (66%) van plan dat in de komende drie tot negen maanden te doen. Hoewel een adequate en passende beloning een belangrijke factor is voor de tevredenheid van werknemers, zegt meer dan de helft van alle ondervraagde werknemers (52%) dat zij nog steeds geneigd zijn te vertrekken, zelfs als zij dezelfde baan bij een ander bedrijf met dezelfde beloning aangeboden krijgen. Dit wijst erop dat organisaties snel moeten handelen om hun belangrijkste talenten te behouden.

Van de werknemers die een positieve werkervaring hebben, is daarentegen 97% van plan ook het komende jaar bij hun huidige werkgever te blijven. Uit het rapport blijkt dat positieve ervaringen integraal deel uitmaken van de gezondheid van een bedrijf en positieve bedrijfsresultaten kunnen stimuleren. Bijna de helft (48%) van de leidinggevenden van organisaties die positieve ervaringen van medewerkers rapporteren, zien een verhoogde klanttevredenheid als een indirect resultaat hiervan.

Doel en balans
Niet alleen op het gebied van tevredenheid bestaat een perceptiekloof tussen medewerkers en leidinggevenden. Ook op het gebied van werkgeluk zijn er verschillen. Maar liefst 92% van de leidinggevenden is van mening dat de werknemers waaraan zij leiding geven gelukkig zijn op het werk. Uit het rapport blijkt dat slechts 30% van de werknemers er net zo over denkt. De balans tussen werk en privé blijft voor iedereen een belangrijk punt van zorg: 65% van de werknemers en 61% van de managers noemt dit het belangrijkste aspect van hun werkervaring. De noodzaak om een beheersbaar evenwicht te vinden is nog steeds het belangrijkst voor werknemers: slechts 29% vindt dat zij tijd vrij kunnen maken van hun werk, en slechts 28% zegt dat hun werkschema flexibel genoeg is om gezin en privéleven te combineren.

Bijna driekwart van de werknemers zegt dat een duidelijk werkdoel – weten waarom je doet wat je doet – voor hen het belangrijkste aspect van het werk is. Ervoor zorgen dat werknemers een goed begrip hebben van de parameters van hun werk en zicht hebben op loopbaanontwikkeling en groeipotentieel is een cruciale factor om de ervaring van werknemers te verbeteren en hen te behouden.

Autonomie en vertrouwen
Naarmate organisaties een evenwicht vinden tussen werken op afstand en werken op kantoor, moet meer aandacht worden besteed aan flexibel werken, aldus het rapport. Bijna de helft (48%) van de medewerkers en 87% van de managers die tevreden zijn over de mogelijkheden om op afstand te werken, zijn ook gelukkig op het werk. Dit weerspiegelt eerder onderzoek waaruit bleek dat 66% van de werknemers die vinden dat ze onderworpen worden aan micromanagement, zich ook opgebrand voelen bij werken op afstand. Dit benadrukt dat bieden van autonomie en vertrouwen aan werknemers cruciaal is voor het succes van werken op afstand.

Bijscholing
Leren en vaardigheden ontwikkelen staan ook hoog in het vaandel bij werknemers: 65% zegt dat dit het belangrijkste aspect van hun werk is. Toch zegt slechts 28% dat hun baan hen in staat stelt nieuwe vaardigheden te leren en te ontwikkelen.

Aanbeveling
Het rapport beveelt aan dat organisaties een bedrijfsbrede HR-strategie ontwikkelen die een inclusieve ervaring biedt aan alle werknemers, ongeacht hun demografie, functie of vaste aanstelling. Op die manier kunnen uiteenlopende ervaringen worden geconsolideerd en kan een samenhangende, consistente bedrijfscultuur worden gecreëerd.

Als deel van deze strategie beveelt het rapport aan dat organisaties een werkgeversbelofte te ontwikkelen, waarbij ze kunnen overwegen nieuwe leermogelijkheden aan te bieden die ook de waarde van werknemers voor het bedrijf verhogen en functierollen koppelen aan resultaten, waardoor het groeipotentieel van de loopbaan duidelijk wordt. Om dit te bereiken, moeten organisaties leiders coachen om zich echt in te leven en te luisteren naar werknemers en hun mensen in staat te stellen om te leren door middel van een cultuur van voortdurend leren. (bronnen: ManagersOnline, Capgemini Research Institute)