Actueel.

Doe mee aan het grootste onderzoek naar effectiviteit van coaching

wo 07 dec 2011

Klik hier voor de update van 18 januari 2012
Klik hier voor de update van 16 februari 2012

Klik hier voor de update van 19 maart 2012
Klik hier voor de update van 25 mei 2012
Klik hier voor de update van 28 augustus 2012
Klik hier voor de update van 29 november 2012
Klik hier voor de update van 20 februari 2013

Hoogleraren prof. dr. Erik de Haan en prof. dr. Yvonne Burger van de Vrije Universiteit zijn, in samenwerking met de Ashridge Business School, gestart met het grootste internationale (Engelstalige) onderzoek naar effectiviteit van coaching ooit. Doel is om het grootste aantal coachingsrelaties ooit te onderzoeken, om zo meer zicht te krijgen op wat de werkzame bestanddelen in coaching zijn. Er wordt in dit onderzoek informatie verzameld bij coaches, cliënten én sponsors/opdrachtgevers. Het onderzoek neemt in zijn totaliteit een jaar in beslag en is strikt vertrouwelijk. Het Tijdschrift voor Coaching nodigt alle coaches uit om mee te doen aan dit onderzoek. Meedoen is uiterst eenvoudig en kost u weinig tijd.

Wie kunnen meedoen?
U kunt meedoen met al uw actuele of recent afgeronde coachtrajecten. De trajecten hoeven niet volledig afgerond te zijn. Het onderzoek is Engelstalig. Dat betekent dat de vragenlijsten in het engels zijn. Dit is noodzakelijk, omdat het een internationaal onderzoek betreft en eenduidigheid vereist is.

Hoe werkt het?

  1. Het onderzoek start via uw cliënt(en). U stuurt de voorbeeldbrief (zie onderstaand in het kader) naar uw cliënten.
  2. Als een cliënt meedoet, klikt hij op de link naar: www.ashridge.org.uk/client. Bij de vraag “wie is uw coach?” vult hij/zij uw naam en mailadres in.
  3. Zodra de vragenlijst is verwerkt, wordt u vervolgens zelf benaderd om een vragenlijst in te vullen. 

Meedoen is interessant om de volgende redenen:

  • U ontvangt feedback en scores naar aanleiding van uw eigen ingevulde vragenlijst
  • Als u meer dan 10 cliënten laat deelnemen ontvangt u een persoonlijk profiel van uw effectiviteit en uw relatie met uw cliënten, vergeleken met het totale aantal deelnemers. Dit geeft een indicatie van uw effectiviteit als coach! Niemand, behalve u en de data-analyst ziet uw persoonlijke profiel.
  • Bij 20 vragenlijsten van u of uw bedrijf ontvangt u een mooi coachingsboek
  • Als meer dan 50 van uw cliënten meedoen, kunt u worden vermeld als co-auteur van het peer-reviewed artikel.

Voorbeeldbrief voor individuele coaches of bedrijven die u aan uw cliënten zou kunnen sturen:

Beste ...,

Als coach (of als bedrijf) participeer ik in een grootschalig onderzoek dat gestart is door Ashridge Business School in samenwerking met de Vrije Universiteit. Doel van het onderzoek - dat wordt geleid door prof. dr. Erik de Haan en prof. dr. Yvonne Burger - is om het grootste aantal coachingsrelaties ooit te onderzoeken, om zo meer zicht te krijgen op wat de werkzame bestanddelen in coaching zijn. Graag nodig ik je uit om bij te dragen aan dit onderzoek naar de effectiviteit van coaching. Het gaat om het invullen van een online vragenlijst. Dit neemt ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag. De vragenlijst is te vinden op: www.ashridge.org.uk/client. Alle antwoorden op deze vragenlijst zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Individuele gegevens worden alleen gebruikt om coaches, cliënten en sponsoren met elkaar te matchen in het onderzoek. Slechts één data-analyst verwerkt individuele antwoorden. Niemand anders ziet de data en er zal alleen informatie worden gepubliceerd die op geen enkele wijze naar individuen of bedrijven herleidbaar is. Desgewenst krijg je inzage in het artikel dat over dit onderzoek wordt geschreven, voordat het wordt gepubliceerd. Ik zou het erg op prijs stellen als je wilt meewerken. Vast zeer veel dank mede namens het onderzoeksteam en de coachingsprofessie!

Voor meer informatie verwijzen we naar: http://www.ashridge.org.uk/Website/Content.nsf/wFARACC/Ashridge+Centre+for+Coaching?opendocument


Update Erik de Haan woensdag 18 januari:
Wat in november vorig jaar begon als The Greatest Coaching Outcome Research Ever is nu heel hard op weg om die naam echt waar te maken. Wij hebben inmiddels ruim 400 deelnemers aan het onderzoek en aangezien we pas net gestart zijn met de dataverzameling in de V.S. en Australie weten we dat dat nog maar het begin is. We streven nu naar tenminste 600 deelnemende coachingrelaties, of nog beter: 1000. Als je er zoveel hebt dan kun je hele krachtige statistiek bedrijven en ook subtielere patronen in de data significant waarnemen. We roepen daarom alle ervaren bedrijfscoaches, executive coaches en life coaches op aan dit onderzoek mee te doen. Het kost heel weinig tijd, je krijgt feedback op je eigen praktijk en je kunt co-auteur worden mits je tenminste 50 deelnemers inbrengt aan het onderzoek, vanuit je eigen klantenbestand of dat van je collega's / bureau.

Update Erik de Haan donderdag 16 februari:
Heuglijk nieuws: we zitten inmiddels al op ruim 525 deelnemende coachingrelaties. Het gaat dus heel goed met onze dataverzameling. We willen heel graag door naar de duizend, om dit onderzoek echt het grootste en degelijkste te laten zijn in de coachingliteratuur. En om statistisch betrouwbare dingen te zeggen vanuit het perspectief van de sponsor / opdrachtgever. Doet dus allen mee en stuur de voorbeeldbrief aan al je coachees!
Dit levert je ook weer heel veel op: feedback over eigen scores na de eerste coachee, feedback over de eigen werkrelaties en effectiviteit na 10 ingevulde formulieren, en weer na 20, 30, enzovoorts, een mooi boek na 40 ingevulde lijsten, en een co-auteurschap van het wetenschappelijke artikel na 50 ingevulde lijsten - allemaal niet te versmaden, maar het mooiste is dat je op deze manier de professie een stap verder helpt om betrouwbare dingen te kunnen zeggen over de werkzame ingredienten in coaching."

Update Erik de Haan maandag 19 maart:
Het Grootste Effecten Onderzoek in Coaching loopt nog steeds voorbeeldig. We zijn de 750-ste deelnemer nu gepasseerd. Data verzameling blijft nog tot het eind van het jaar doorgaan, dus de 1000 die halen we wel. Toch hebben we nog altijd niet genoeg sponsor responses om op die dimensie ook onderzoek te kunnen doen. We roepen jullie dus op om gewoon door te gaan en deelnemers te blijven werven voor het onderzoek. En daarbij nadruk te leggen op de 'sponsor' of opdrachtgever dimensie als je kunt. We hopen dat meer mensen daar een emailadres invullen, en dat meer clienten hun sponsor ook daadwerkelijk vragen om mee te doen aan het onderzoek. We hebben nu nog geen 50 ingevulde opdrachtgever-vragenlijsten, dus dat is niet genoeg om statistiek mee te bedrijven. Enorm bedankt voor ieders hulp, en blijf emailen als je vragen hebt!

Update Erik de Haan vrijdag 25 mei:
Dit onderzoek is nu zes maanden oud en er hebben al ruim 1000 coachees meegedaan samen met honderden coaches uit 26 landen. Het is nu al het grootste kwantitatieve onderzoek ooit binnen organisatieadvisering en coaching, met 1025 ingevulde vragenlijsten van coachees, 520 ingevulde vragenlijsten van hun coaches, en 50 ingevulde lijsten van opdrachtgevers van coaching. Dataverzameling gaat nog tot het eind van het jaar door – dus doet allen mee aan dit bijzondere project!

Vele coaches hebben al geprofiteerd van de unieke mogelijkheid om kwantitatieve feedback te ontvangen op hun coachingpraktijk, in termen van de uitkomsten van hun coachingopdrachten en de kracht van hun coachingrelaties. Alle coaches die minimaal 10 cliënten laten deelnemen aan het onderzoek ontvangen de eigen gemiddelde effectiviteit zoals ingeschat door henzelf en hun cliënten. Bovendien krijgen zij de gemiddelde effectiviteit zoals ingeschat door alle coaches en alle cliënten in de populatie, als vergelijkingsmaat. Daarnaast kunnen ze de eigen effectiviteit ook vergelijken met de waargenomen sterkte van hun coachingrelaties, opnieuw opgemeten door henzelf, hun cliënten, alle coaches en alle cliënten in het onderzoek. En we bieden aan profielen te maken van coachorganisaties, mits er minimaal 40 cliënten meedoen vanuit die organisaties. Andere voordelen van meedoen zijn:

  1. Je bent één van de eersten die volgend jaar de resultaten van het onderzoek te zien krijgt
  2. Je krijgt een mooi boek over ons vak bij 20 ingevulde vragenlijsten
  3. Je kunt co-auteur worden van het peer-reviewed wetenschappelijke artikel dat volgend jaar geschreven wordt over dit onderzoek, mits je 50 ingevulde vragenlijsten inbrengt. Ook staan we open voor het samen met jou schrijven van kortere artikelen die meer op marketing gericht zijn.

Uiteindelijk hopen we met dit bijzonder uitgebreide en gedegen onderzoek onder werkelijke executive-coaching opdrachten te bereiken dat we meer te weten komen over wat coaching effectief maakt. We zijn dus op zoek naar factoren die kunnen voorspellen dat coaching effectief is in de ogen van cliënten, coaches en opdrachtgevers. Als ons dat gaat lukken heeft uiteindelijk iedereen in het vak daar wat aan, van klanten tot hun leidinggevenden tot sponsoren en tot coaches zelf. Om dit goed te doen hebben we nog veel meer data nodig, dus blijft allen meedoen aan dit unieke en eenmalige onderzoek!

Update Erik de Haan dinsdag 28 augustus:
Grijp je kans en doe mee aan het grootste coaching uitkomsten onderzoek aller tijden nu dat nog kan. Onze dataverzameling is begonnen in november vorig jaar, en gaat nog door tot en met januari 2013. We zijn nu al de grootste aller tijden, want maar liefst 1250 coachees hebben de korte vragenlijst ingevuld, en meer dan 750 coaches de corresponderende coachvragenlijst. Dat betekent dat we nu al meer dan 750 coachingrelaties vanuit twee gezichtspunten kunnen onderzoeken, met veel vertrouwen dat dit er uiteindelijk ruim duizend worden! Hierbij roepen we alle coaches en lezers van de nieuwsbrief nogmaals op aan het onderzoek mee te doen en hun coachees te vragen de korte vragenlijst in te vullen. Elke vragenlijst telt want hoe meer we er hebben hoe betrouwbaarder de statistiek en de resultaten worden. Het is voor professionele coaches een unieke kans om feedback te krijgen op hun coachingpraktijk, want we maken overzichten van elk tiental cliënten dat aan het onderzoek meedoet. Sponsors van coachingtrajecten kunnen ook een vragenlijst invullen over de coachingrelatie, en zij kunnen daarvoor een mooie beloning winnen: een gratis Ashridge leiderschapsprogramma of een weekend uit voor twee.

Update Erik de Haan donderdag 29 november: De eindsprint
In de Amerikaanse verkiezingen ging de eindsprint dit jaar zelfs nog door tot op verkiezingdag. Blijven overtuigen, blijven uitleggen, blijven werven, tot de allerlaatste snik. Zelfs toen de mensen al stemden werd er nog campagne gevoerd. De laatste dagen van zo’n campagne gaat het helemaal niet meer over de inhoud. Die verwatert tot korte slogans. Op het eind wordt de campagne één grote oproep om te stemmen. Bij het allergrootste kwantitatieve onderzoek naar coaching uitkomsten is het al net zo. Dataverzameling gaat nog maar drie maanden door. Het is allemaal al uitgelegd. De brede coachprofessie weet hoe uniek, eenmalig en gedegen dit onderzoek is. Er zijn al N = 1500 ingevulde vragenlijsten binnen, dus dat we de grootste ooit zijn dat staat wel vast. Nu gaat het om die allerlaatste vragenlijsten. Want elke vragenlijst telt. En deze recordpoging doe je niet snel nog eens. Nu gaat het er dus om dat iedereen die sympathiek staat tegenover onderzoek in coaching, en tegenover dit onderzoek, de kans grijpt om mee te doen en ervan te profiteren. Stuur dus je laatste coachees langs bij www.ashridge.org.uk/client, alwaar ze de vragenlijst in 10 minuten kunnen invullen. Ga zelf langs bij www.tvc.nl/nl/actueel-en-nieuws/item/307, waar je alles kunt lezen over de achtergronden en hoeveel het onderzoek ook jouzelf kan opleveren. Het is nog niet te laat. En elke vragenlijst telt!

Heel veel dank namens het steeds verder uitdijende onderzoeksteam. 
Erik de Haan
Hoogleraar Organisatieontwikkeling te Amsterdam

Update Erik de Haan woensdag 20 februari:
Het grootste coaching uitkomsten onderzoek aller tijden: veel dank voor al jullie hulp!

Binnenkort ronden we de dataverzameling af voor dit grote onderzoeksproject en we kunnen nu al wel zeggen dat het een doorslaand succes is geworden. We hebben inmiddels maar liefst 1900 vragenlijsten binnen van coachees, 1200 van coaches en bijna 120 van opdrachtgevers van coaching. Omdat steeds meer grote coachingbureau’s en verenigingen van loopbaanbegeleiders en executive coaches wereldwijd horen over dit onderzoek en mee willen doen, komen de vragenlijsten nu sneller binnen dan ooit tevoren, sneller dan in december 2011 toen we met de inzameling startten. We hebben goede hoop dat we de 2000 ingevulde cliëntlijsten ruim gaan halen en dat het aantal coaches dat meedoet ook flink blijft stijgen. Cliëntlijsten kunnen namelijk alleen geanalyseerd worden als we de bijpassende coachlijst ook in bezit hebben. Je kunt dus nog steeds meedoen, en nieuwe coachees de vragenlijst onder www.ashridge.org.uk/client laten invullen, en wel tot begin april. De eerste dagen van april moet de dataverzameling helaas worden gestopt omdat we dan met de analyse beginnen. Alle coaches die meedoen aan het onderzoek ontvangen reeds in mei een eerste analyse van de resultaten.Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:

erik de haan - vrijdag 29 maart 2013

Bedankt voor je steun aan dit onderzoek Jaier. Het gaat echter niet om appels en peren, maar om de percepties van coach en client op de relatie en het resultaat van coaching. Die percepties kunnen verschillend zijn maar zijn wel met dezelfde maat te meten. Anders dan appels en peren.

Jaier Weissman - maandag 25 maart 2013

Onderzoek met prima ambitie. Het blijft echter wel appels met peren vergelijken.

Erik de Haan - woensdag 13 juni 2012

Dankjewel Marnix - zoals eerder gezegd moet de vragenlijst echt in het Engels ingevuld worden om mee te kunnen doen met de analyse, dus we hebben de lijsten niet vertaald. Wel kun je de vragenlijsten bij Andy.Copeland@ashridge.org.uk aanvragen op pdf-format zodat je ze makkelijker door kunt lezen. Succes!

Marnix van Abbe - woensdag 13 juni 2012

Kan ik de complete vragenlijst inzien, is er een pdf van en wellicht al een Nederlandse vertaling voor clienten die minder goed Engels begrijpen?

Marjolein Bender - dinsdag 22 mei 2012

Aan alle coaches die graag feedback op hun werk willen: meedoen met dit onderzoek levert inzicht in je eigen coachrelaties en de wijze waarop je coachees jouw interventies waarderen. Welke coach wil dat niet? In mijn geval was het prettig dat er op mijn hulpvraag over de interpretatie van mijn feedback na 10 cliënten prompt op persoonlijke wijze door Erik werd geantwoord. Chapeau!

Erik de Haan - maandag 14 mei 2012

Dankjewel voor je bericht Marjolein - ik zag het vandaag pas want zo vaak kijk ik niet op deze pagina. Ik ga onmiddellijk contact zoeken met Andy om te checken wat er is gebeurd en zal zorgen voor een Nederlandse vertaling van je resultaten. We zijn je uiterst dankbaar voor je deelname. Dus je hoort snel van ons!

Marjolein Bender - maandag 7 mei 2012

Mijn deelname heeft nu de 10 clienten gepasseerd. Na aanvankelijk snelle verwerking door Andy lijkt het nu te stagneren. Ik ontvang geen antwoord op mijn berichten. Daarnaast zou hij moeite doen om de pagina, waarop een coach de eigen resultaten kan bekijken, in het Nederlands vertaald te krijgen. Ik wacht af!

Roos Zierikzee - maandag 20 februari 2012

IK doe graag mee aan het onderzoek.Prima om zaken meer meetbaar te maken, waardoor coaching werkelijk erkend kan worden als een toegevoegde tool bij verandertrajecten.

Erik de Haan - maandag 30 januari 2012

Even twee korte reacties van onze kant: 1. We kunnen geen vragenlijst afnemen in een tweede taal, omdat we anders hele terechte vragen krijgen over de vergelijkbaarheid van de samples. We moeten er dus, helaas helaas, voor kiezen dat deelnemers allemaal een vragenlijst invullen in dezelfde taal. En Engels heeft nu eenmaal het grootste bereik... Het spijt me dat we daardoor wel mensen moeten missen die anders graag meegedaan hadden. 2. Het is geen probleem als we alleen 'succesvolle' coachingrelaties binnenkrijgen. We proberen namelijk niet effectiviteit van coaching te meten (daarvoor heb je een controlegroep nodig, en je moet een maat van effectiviteit definieren die niet alleen rust op percepties van de klant, om maar twee belangrijke vereisten te noemen). Dit onderzoek veronderstelt (mede op basis van eerder onderzoek) dat coaching (enigszins) effectief is, en vraagt vervolgens naar de werkzame bestanddelen, ofwel de actieve ingredienten, ofwel de factoren die effectiviteit kunnen voorspellen. Met voldoende grote aantallen kunnen we daar wel degelijk iets betrouwbaars over zeggen. Dus blijf allemaal meedoen! Nodig je coachees uit de vragenlijst in te vullen! En profiteer van de feedback en de uitkomsten die wij jullie terugsturen! Heel veel dank voor de nu al zeer grote participatie in dit wereldwijde onderzoek!

Woody van Olffen - zondag 29 januari 2012

Mooi initiatief! Hoe denken jullie om te gaan met de te verwachten positieve vertekening in deze opzet door te verwachten sterke zelfselectie van succesvolle relaties ? Is dat niet belangrijker qua validiteit dan statistische 'power'? De laatste stelt je alleen on staat om miniscule effecten op te sporen . Zeker met n richting de 1000 wordt straks alles significant, nietwaar ?

Petra Veenbergen - donderdag 26 januari 2012

Het is een goed intiatief. Hierdoor komt wellicht eindelijk in kaart wat de toegevoegde waarde is van een coach.

F.M.Blocq - woensdag 25 januari 2012

Is het niet mogelijk om voorbeeldbrief en vragenlijst in het nederlands te verzenden? Lang niet al mijn clienten zijn het Engels zo goed machtig!

erik de haan - dinsdag 17 januari 2012

Wow! We hebben inmiddels de 400e deelnemer binnen aan het onderzoek, dus het gaat enorm goed! Om echter de derde partij bij coaching, de opdrachtgevers / sponsoren / leidinggevenden / belanghebbenden, ook goed in kaart te brengen hebben we naar schatting 600 ingevulde vragenlijsten nodig, omdat niet alle coachees een sponsor vermelden en niet alle sponsoren reageren op onze oproep. Maar dat gaat vast wel lukken. Dataverzameling gaat nog door tot eind van dit jaar! Dus als je nog bevriende coaches hebt die niet van dit onderzoek gehoord hebben, stuur ze een email! Hartelijk dank mede namens het research team!

Ton Ammerlaan - zondag 15 januari 2012

Leuk om mee te doen: het zet ons beroep wat beter op de rit

Agatha Andela - dinsdag 20 december 2011

Ook ben ik erg geïnteresseerd en blij met dit onderzoek. Ik coach veel in het onderwijs, maar naar de effectiviteit er van is volgens mij nooit veel onderzoek gedaan. Ik denk dat er veel valt te leren van de uitkomsten van dit onderzoek. Nu nog de coachees inspireren mee te doen. Succes, Erik en Yvonne!

Liesbeth Schippers - donderdag 15 december 2011

Ik ben erg blij met dit onderzoek. Ik geloof dat dit een begin kan zijn om er voor te zorgen dat er onderscheid gemaakt gaat worden in de verschillende kwaliteiten van coaching en zodat coaching uiteindelijk ook zal worden erkend door o.a. (zorg)verzekeraars. Dat zo fantastosch zijn! Ik wil graag mee doen. Of mijn coachees dat ook willen, weet ik niet, maar ik wil het wel voorstellen. Buitengewone groet Liesbeth

Erik de Haan - woensdag 14 december 2011

Ook nog even antwoord op jouw vraag Margaret: we hopen dat de deelnemende coachees belangeloos willen meewerken aan de ontwikkeling van een professe waar zij de vruchten van plukken. Maar vooral natuurlijk hopen we ze beter te helpen in de toekomst, wanneer we dankzij o.m. onderzoek beter begrijpen wat ze nodig hebben. Ook ontvangen ze na afloop van de dataverzameling een (1) mailtje met onze belangrijkste bevindingen en het concept artikel. Ik hoop voldoende zo, ook voor hen?! Heel veel dank voor het meedoen: dit soort onderzoek heeft alleen maar zin als we middels grote aantallen degelijke statistiek kunnen bedrijven. Hartelijke groet, Erik

Erik de Haan - woensdag 14 december 2011

Beste Eva, We vragen om de echte naam van de client omdat we na het invullen van het client-formulier coach en (indien door client aangegeven) opdrachtgever van de coaching gaan benaderen. We sturen hen een mailtje met daarin de opgegeven naam van de client. Je kunt inderdaad met de client een andere naam afspreken, en dan komt het ook goed. Echter, wees ervan verzekerd dat de enige die de naam van de invuller te zien krijgt onze data-analyst is, Andy Copeland, en hij heeft volledige vertrouwelijkheid afgesproken, werkt conform de Engelse Data Protection Act en gebruikt de namen of emails verder niet, behalve om eenmalig aan het einde van het onderzoek het conceptartikel toe te sturen, zoals we hebben afgesproken. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Hartelijke groet en bedankt voor het meedoen! Erik de Haan

Carina van Lenteren - woensdag 14 december 2011

Ik doe mee. Ik heb de onderzoeker op de LVSC conferentie gehoord. Erg interessant en leuk om mee te doen.

Eva Janssen - woensdag 14 december 2011

Belangrijk, zulke onderzoeken, ik ga er serieus naar kijken. Een eerste blik geworpen en zie dat coachees hun naam dienen in te vullen, zit daar een reden achter om anonimiteit op te heffen? Of zou je ook een nummer of letter met je coachee kunnen afspreken? Met vriendelijke groet.

Margaret Rekers - woensdag 14 december 2011

Goedemorgen, Zo'n groot onderzoek klinkt mooi. Voor ons coaches kan het veel opleveren als echt veel coachees mee willen werken. Wat ik hier echter mis: Wat levert het mijn deelnemende coachees op als zij deelnemen aan dit onderzoek? Ik zal enkele coachees voorleggen of zij mee willen werken.