Actueel.

Jongeren en hun ouders moeten leren omgaan met gedragsproblemen

vr 02 mrt 2012

Jongeren en hun ouders moeten leren omgaan met gedragsproblemen en tegenvallende prestaties
Volgens het kabinet moet de medicalisering van de Nederlandse jeugd een halt toegeroepen worden

CDA-staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten – Hyllner van Volksgezondheid vindt dat de jeugd de laatste jaren is geproblematiseerd. “Elk probleem moest gediagnosticeerd met een etiket: adhd, pdd-nos, dyscalculie tot hypersensitiviteit aan toe. Als zo’n etiket is geplakt wordt door de overheid hulp aangeboden. Daar moeten we van af, ontproblematiseren, etiketjes verwijderen.”
Volgens de staatssecretaris moeten we het probleem niet ontkennen maar ermee leren omgaan en ermee leren leven. Wel moeten kinderen die het echt nodig hebben in een vroeger stadium worden gediagnosticeerd en worden geholpen. “In sommige gezinnen ligt de lat erg hoog. Daar moeten kinderen overpresteren. Altijd een 8 halen terwijl een 7 soms ook goed moet kunnen zijn. Dan raken kinderen overprikkeld en overvraagd.” Dit heeft geleid tot plannen voor de hervorming van jeugdzorg; een nieuw wijdvertakt net van Centra voor Jeugd en Gezin om gezinnen hierbij te helpen. Gemeenten gaan de spil in de jeugdzorg worden en worden verantwoordelijk voor de aanpak van alle problemen waarmee gezinnen kampen. Zij hoopt dat gemeenten en de Centra voor Jeugd en Gezin beter in staat zijn ‘zorg op maat’ te leveren. “Problemen komen nooit alleen. Vaak is er sprake van een combinatie. Neem schuldproblematiek, huisvesting, gedragsproblemen.” Met de nieuwe plannen vervalt het recht op zorg wat nu de kern van de Wet op de Jeugdzorg vormt. Er komt een ‘zorgplicht’ van de gemeenten voor in de plaats. “Dat recht was gekoppeld aan een zorgaanbod. Maar dat is een one size fits nobody. De gemeente moet kijken welk aanbod past.” Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat bepalen of iemand nog recht heeft op dure, professionele zorg. (Evelien Eijssen)

Herderscheê, G. (2011, 9 november). Kabinet wil medicalisering van de jeugd halt toeroepen. Volkskrant, Katern Ten eerste, p.3


Deskundigen onderschrijven kritiek staatssecretaris
Etiketten plakken is doorgeslagen

Volgens medeoprichter van adhd-centrum The Busy People, Maurits de Jong, is de etikettering van kinderen met psychiatrische syndromen doorgeschoten. Psychiater Frank Koerselman is het met de staatssecretaris eens dat kinderen soms ‘te snel’ labels opgeplakt krijgen als ADHD en pdd-nos. Volgens staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten is de jeugd te veel ‘geproblematiseerd’. De vraag is wie er geprofiteerd hebben van het etiketjes plakken? De leraar, ouder of hulpverlener? Met etikettering is veel te winnen, denk aan een rugzakje of persoonsgebonden budget. En om hiervoor in aanmerking te komen is een stempel nodig. Koerselman meent dat een etiket mensen verontschuldigt. “Autisme en ADHD worden tegenwoordig gezien als hersenziekten en niet als opvoedingsproblemen. Je kunt er als ouders immers ook niets aan doen dat je kind zo allemachtig druk is: het kind is ziek.” De Jong van Busy People meent dat het kind in kwestie zich moet kunnen omringen met de juiste mensen. “We zien onder ADHD’ers een enorme behoefte om als normaal mens behandeld te worden.” Tegelijk moeten we erkennen dat er tegenwoordig veel meer en op grotere schaal dingen van ons worden gevraagd die vroeger niet werden gevraagd. Koerselman benoemt de kinderen die én op muziekles moeten, én op paardrijden én goede cijfers moeten halen op school. Ook de sociale media speelt daarbij een rol; het altijd horen van berichten of willen reageren op wat je leest. Deze impulsen zijn niet voor iedereen even hanteerbaar. “De maatschappij zou als geheel aan humanresourcesmanagement moeten gaan doen: mensen inzetten op wat ze kunnen en minder benadrukken wat ze niet kunnen. Dan neemt het aantal labels vanzelf af”, aldus Koerselman. (Evelien Eijssen)

Rek, W., de (2011, 10 november). Etiketten plakken is doorgeslagen. Volkskrant, p.11Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst