Actueel.

Kijktip: Het Filosofisch Kwintet, De Verzorgingsstaat

di 05 jun 2012

Vanaf 24 juni presenteert HUMAN vijf weken lang Het Filosofisch Kwintet Het onderwerp van deze uitzendingen is de kwaliteit van de verzorgingsstaat.  Journalist Clairy Polak en filosoof Ad Verbrugge nodigen steeds drie gasten uit om dit thema vanuit filosofisch perspectief te onderzoeken. Aflevering 1: wat is de plaats van arbeid in de verzorgingsstaat?

Kijktip: Het Filosofisch Kwintet, De Verzorgingsstaat
Vanaf 24 juni presenteert HUMAN vijf weken lang Het Filosofisch Kwintet Het onderwerp van deze uitzendingen is de kwaliteit van de verzorgingsstaat.  Journalist Clairy Polak en filosoof Ad Verbrugge nodigen steeds drie gasten uit om dit thema vanuit filosofisch perspectief te onderzoeken. Zoals altijd is de hoogste ambitie van Het Filosofisch Kwintet meer het luisteren dan het spreken en is doorgronden het doel in plaats van het twistgesprek.

Aflevering 1 - zondag 24 juni 2012, 12.05-13.00 uur op Nederland 1
Wat is de plaats van arbeid in de verzorgingsstaat?

Arbeid is één van de pijlers van onze verzorgingsstaat. Werk is niet alleen nodig om de kost te verdienen, maar ook een middel tot zelfontplooiing. Het geeft zekerheid en structuur aan het leven. In hoeverre moet de verzorgingsstaat in dienst staan van arbeid en omgekeerd? En hoe verhoudt de trend van flexibilisering zich tot de verzorgingsstaat?

Gasten in deze uitzending zijn:
Paul de Beer, econoom en bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1 januari 2011 is hij wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

Rutger Claassen, universitair docent Politieke filosofie aan de Universiteit Leiden. In november 2011 verscheen van hem het boek Het huis van de vrijheid. Daarin belicht hij politieke controverses vanuit politiek-filosofische opvattingen over de rol van de staat.

Ton Wilthagen, hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2009 is hij directeur van onderzoeksinstituut ReflecT (Research Institute for flexicurity, labourmarket dynamics and social cohesion).

Meer informatie: filosofischkwintet.tvGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst