Actueel.

Loopbaanopstellingen werken, ook met paarden!

ma 12 dec 2011 - Ria Freijsen

Hoe kan een paard nou helpen bij het beantwoorden van een loopbaanvraag? Mirjam Roenhorst, gek van paarden, laat het ons ervaren in de bak bij haar boerderij, ergens in Overijssel.

Met een klein groepje staan we buiten in de regen, kaplaarzen aan, om de vraag van Els te verkennen. Els zit al een tijdje te dubben of ze in haar huidige functie zal blijven (kiezen voor de veilige weg) of dat ze een nieuwe stap wil maken. Met deze vraag stapt ze de bak in. Onmiddellijk komt het paard op haar af en begint haar weg te duwen. Het paard stopt niet, Els ook niet. De paniek staat op haar gezicht te lezen. Zo eindigen ze in de uiterste hoek van de bak. Els laat zich letterlijk en figuurlijk in de hoek drukken. Deze ervaring komt haar bekend voor, “zo gaat het altijd in mijn leven. Ik durf mijn grenzen niet aan te geven en bewust te gaan staan voor wat ik wil”. De begeleiding van Mirjam, die zelf buiten de bak staat, is erop gericht om Els te helpen haar angst te overwinnen en vanuit kracht te gaan staan voor haar eigen keuzes, zodat ze een stap durft te maken.

Mirjam: “Het mooie van het werken met paarden is, dat ze direct en onbevooroordeeld reageren als een cliënt de bak in komt. Ze weerspiegelen als het ware zijn innerlijke toestand in het hier en nu. Een paard wordt dus niet opgesteld maar het stelt zichzelf op ten opzichte van de cliënt. Het is een intensieve ervaring die vaak heftige reacties oproept die diep raken.”

Peter heeft een conflict op het werk en overweegt een andere baan te gaan zoeken. De vraag waarmee hij de bak in gaat is: kan ik anders met het conflict omgaan zodat ik in mijn functie kan blijven? Hij loopt naar het midden van de bak en het paard maakt vriendelijk contact. Dan ineens loopt het paard weg en laat zich op de grond ploffen met de benen omhoog. Peter schrikt enorm. Mirjam vraagt: “Ben je weleens eerder (figuurlijk) doodgegaan bij een conflict?” Deze vraag roept onmiddellijk een vroegere ervaring op van een conflict dat nooit is uitgesproken en waar hij nog steeds veel last van heeft. Dat leidt tot de volgende vraag: “Hoe ben je er toen mee omgegaan?” Door het gesprek hierover ontdekt Peter dat hij steeds kiest voor harmonie en daarmee het conflict vermijdt. Met als effect dat hij uiteindelijk ontploft en wegloopt. Zijn les is: ik wil de signalen en mijn emoties serieus nemen en het gesprek aangaan voordat het te laat is.

Bij paardencoaching is de begeleidende rol van Mirjam cruciaal. Zij neemt immers het gedrag van het paard en de reactie van de cliënt waar, interpreteert dat gedrag en geeft er betekenis aan. Op basis daarvan kiest ze passende interventies. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de cliënt of door aan de cliënt te vragen een bepaalde handeling te verrichten of een stap te zetten. Zo leert ze Els om het paard te stoppen als die haar weg wil duwen en leert ze Peter om de nabijheid van het paard te ervaren.

Mirjam onderschrijft het belang van een goede coach- en loopbaanopleiding. “Maar als je met paarden wilt werken, dan is aanvullende opleiding noodzakelijk. Ik heb de opleiding systemische paardencoaching gevolgd met aanvullende inhoudelijke paardtechnische opleidingen. Een must.”

Mirjam Roenhorst, De Heldere Kijk, http://www.dehelderekijk.nl/; zie ook de artikelen over loopbaanopstellingen in het themanummer Zelf (LoopbaanVisie 2011, nr. 4).