Actueel.

Mensen met werk voelen zich gezonder, ook flexwerkers

ma 03 feb 2020

Mensen die betaald werk doen, voelen zich gezonder dan mensen zonder werk. 9 van de 10 mensen met een baan beoordelen hun eigen gezondheid als goed of uitstekend. Opvallend is dat flexwerkers zich net zo gezond voelen als mensen met een vaste baan.

Uit een onderzoek van het CBS over de jaren 2007-2017 naar het verband tussen werk en gezondheid, blijkt dat mensen zonder werk zich minder gezond voelen dan mensen die wel een betaalde baan hebben.

Flexwerk is niet per se slecht voor de gezondheid
Het CBS wilde met het onderzoek ook de vraag beantwoorden of flexwerk slecht is voor de gezondheid, vanwege de baanonzekerheid, slechtere secundaire arbeidsvoorwaarden, gebrek aan training en doorgroeimogelijkheden.

Maar dat lijkt mee te vallen, want de gezondheid van mensen met flexibel werk ontwikkelt zich ongeveer hetzelfde als die van mensen met een vast contract. Van de flexwerkers ging 53% zich na verloop van tijd minder gezond voelen. Bij mensen met een vaste baan ligt dit percentage zelfs nog iets, namelijk op 54%.

Wie zich gezond voelt, vindt sneller aan een baan
Ruim 40% van de personen die niet werken en hun gezondheid als uitstekend beoordelen, heeft in de onderzochte periode betaald werk gevonden. Van de personen zonder werk die hun gezondheid als slecht beschouwen is dat 7%.

Hoe vaak het verlies van werk voorkomt, verschilt ook naar de mate van gezondheid. Van mensen met een vaste baan zat 6% aan het einde van de onderzochte periode zonder werk, van degenen met een flexibele baan was dat 15%. Daarbij maakte het uit hoe gezond de onderzochte personen waren. Gezondere personen kwamen minder vaak zonder werk te zitten.

Ongezonder zonder werk, maar ook verschillen
Mensen zonder werk ervaren vaker een achteruitgang in gezondheid dan mensen met werk. Van de niet-werkenden die aanvankelijk hun gezondheid als ‘heel goed’ of ‘uitstekend’ bestempelden, rapporteerde 60% gedurende de onderzochte periode een verslechtering. Bij de werkenden lag dit percentage op 55.

Maar er zijn meer verschillen tussen mensen. Zo geven vrouwen, laagopgeleiden, en ouderen vaker aan een slechtere gezondheid te hebben dan mannen, middelbaar en hoogopgeleiden, en jongeren. Ook als rekening wordt gehouden met al deze kenmerken, blijft overeind dat ervaren gezondheid samenhangt met de kans op het vinden, of juist verliezen van een baan. En andersom, dat het al of niet hebben van betaald werk samenhangt met veranderingen in de ervaren gezondheid.

Mensen zijn tot 10 jaar lang gevolgd voor onderzoek
Voor het onderzoek, betaald door het ministerie van SZW, is een groep mensen gedurende een langere periode gevolgd: van 2 tot wel 10 jaar. Daarbij zijn gegevens van een langlopend gezondheidsonderzoek onder inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe, gecombineerd met CBS-data over de positie van deze personen op de arbeidsmarkt. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van gegevens over ongeveer 112 duizend mensen die in beide bronnen voorkomen. (bron: Personeelsnet)Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst