Actueel.

Minder jobcoaching voor Wajongers

wo 15 jun 2011

Het UWV gaat vanaf 1 juli 2011 de inzet van jobcoaching bij een werkgever die een Wajonger in dienst heeft beperken tot een periode van drie jaar. De uitkeringsinstantie wil de duur van de begeleiding door een jobcoach beperken, omdat de aanspraak op het voorzieningenbudget de afgelopen jaren flink is gestegen.

Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige ziekte of handicap naar of in een baan. De werknemers krijgen een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Een groeiend aantal Wajongers werkt op de reguliere arbeidsmarkt, maar heeft vanwege een beperking wel begeleiding nodig.

Ontslag Wajongers
Brancheorganisatie Boaborea heeft een enquête gehouden onder werkgevers die Wajongers in dienst hebben. Veel werkgevers geven aan deze werknemers te zullen ontslaan als zij niet langer ondersteuning krijgen via jobcoaching. MKB Nederland is het met Boaborea eens en vreest bovendien dat er enorm veel specifieke kennis verloren gaat als gemeenten de taken van het UWV met de invoering van de Wet werken naar vermogen gaan overnemen."

Bron: HRPraktijk.nl