Actueel.

Recensies LoopbaanVisie juni 2015

vr 19 jun 2015

Welke kleur heeft jouw parachute?
Een praktisch handboek voor werkzoekers en carriéplanners
Richard N. Bolles
Uitgeverij Nieuwzijds, 2015
ISBN 978 90 5712 4327

Het succesvolste banenboek ter wereld (meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht in 26 landen) is opnieuw geheel herzien en geactualiseerd. Ik heb het boek voor het eerst in 1990 gelezen en wat mij toen bijzonder inspireerde was het hoofdstuk hoe je je levensroeping kunt vinden. Het heeft er toe bijgedragen dat ik loopbaancoach ben geworden. Maar waarom is het interessant om het boek in 2015 nog te lezen? Bolles geeft daar een helder antwoord op. De arbeidsmarkt is sinds 2008 drastische veranderd door de crisis. Hij zegt: “De man of vrouw die nu wordt aangenomen, is niet noodzakelijkerwijs de meeste geschikte persoon voor die baan, maar degene die het meest weet over hoe je aangenomen wordt.” Inderdaad de traditionele aanpak werkt niet meer. Het boek geeft up-to-date onderzoek en tips voor netwerken, cv’s en motivatiebrieven schrijven, sollicitatiegesprekken voeren en onderhandelen.

Ing. Peter van der Ven MEM, RL, loopbaan- en lifecoach

Zo pak je iedereen in!
Over uitstraling en overtuigend overkomen en meer
Ellen Steffens&Estrella Meijs
Thema, 2014

De titel doet helaas het boek geen eer aan. Het doet denken aan een verkooptruc en dat is mijn inzien absoluut niet het doel van het boek. Want het tegendeel is waar. De subtitel geeft aan dat het over uitstraling en overtuigend overkomen gaat. En dat klopt. Het is overzichtelijk en helder geschreven, waardoor het erg prettig leesbaar is. Veel foto’s van modellen ondersteunen het verhaal. Een boek dat de combinatie maakt tussen je gedrag en je uiterlijke presentatie komt niet veel voor. En dit is een dergelijk boek. Alles wordt kort en bondig samengevat. Hierdoor kun je de diepgang missen, maar daardoor is het wel een boek dat voor iedereen leesbaar is. Er worden loopbaaninstumenten besproken die voor menig coach bekend is, maar het is mooi om te zien hoe deze worden ingezet en het voor iedereen begrijpelijk maakt. Zoals de Roos van Leary en het Johari venster. Wat trek je aan bij een sollicitatiegesprek, en hoe ga je in gesprek met een netwerkpartner worden ook behandeld. Daarom is het ook een ideaal boek om mee te geven aan je cliënt.

Marijke van Heusden, loopbaanadvies

Tools voor trainers. Spelen met talenten.
Originele en doeltreffende loopbaanvragen
Axelle de Roy en Madeleine Lomans
Thema, herziene versie 2015
ISBN 978 90 587 1940 9

Voor dit spel zijn één tot vier spelers nodig, een spelleider, de kaarten en een scoreformulier dat niet te downloaden blijkt van www.thema.nl/spelenmettalenten. Helaas, deze pagina is niet meer beschikbaar (geraadpleegd op 2 en 25 februari 2015). Via een loopbaanvraag, talenten-, waarden- en feedbackkaarten ontdekken de deelnemers volgens de handleiding waar ze goed in zijn, wat ze leuk en belangrijk vinden. Met de doelenkaarten die de spelleider voor hen uitzoekt, actiekaarten, afspraken voor de volgende stap in de loopbaan en een reflectieronde wordt het spel afgesloten. De talenten komen door de goede vragen wel boven tafel. Of de loopbaan een stap verder komt, hangt denk ik af van de opvolging van de afspraken. Ik geef een workshop 'Weet wat je wilt', maar ik vind het spel te oppervlakkig om in te zetten. Bovendien zie ik praktische bezwaren: wanneer heb je nou vier mensen in een training? Het spel is wel handig om inspiratie op te doen voor het stellen van originele vragen.

Joke Tacoma, psycholoog en loopbaancoach, gespecialiseerd in mensen met een technische achtergrond

Ontslagen
Of hoe werkloosheid de eerste stap naar succes kan zijn
Sandra Dirkse & Irene van den Hoeven,
Tielt, 2010
ISBN 978 90 209 9199 4.

In elf zeer goed leesbare hoofdstukken leiden de auteurs de lezer door het hele proces van werkloos worden tot het zoeken naar een baan. Hierbij relativeren zij op humorvolle wijze in het eerste hoofdstuk het hebben van een baan. Het tweede en derde hoofdstuk gaan in op het proces van ontslagen worden. De emoties bij ontslag komen in het derde hoofdstuk uitgebreid aan de orde. De volgende hoofdstukken worden besteed aan de zoektocht naar wat je zelf wilt, het netwerken, zoeken naar vacatures, het schrijven van een brief en het verwerken van afwijzingen. In de laatste vier bladzijden werpen ze een blik op de toekomst van werkeloosheid. De schrijfstijl is heel plezierig. Hierdoor leest het boek makkelijk weg. Door de humor die op diverse plaatsen doorklinkt wordt het bovendien luchtig en niet zo zwaar. Het laat de lezer op een andere, meer positieve, manier naar werkeloosheid kijken. Het boek bevat veel invulformulieren en onderzoeksvragen die in het boek zelf ingevuld kunnen worden. Jammer genoeg staan deze niet op internet, dat zou namelijk makkelijker geweest zijn. Op diverse plaatsen worden opdrachten, tips en ‘open deuren’ verwerkt. Door de doordachte vormgeving zijn deze direct te herkennen. Elk hoofdstuk eindigt met een persoonlijk verhaal van een werkzoekende. Deze verhalen zullen voor veel lezers herkenbaar zijn. Helaas is het boek al wat ouder. Delen die gaan over de Nederlandse wet- en regelgeving zijn daardoor verouderd. In de teksten zijn ook  Belgische wet- en regelgeving opgenomen. Of deze ook verouderd zijn, kan ik niet beoordelen. Ook op het gebied van internet is er de afgelopen jaren natuurlijk het nodige gebeurd. Dus ook hier is de informatie niet meer up-to-date. Verder is het hoofdstuk waarin beschreven wordt dat je ook zelfstandig aan de slag kunt veel te summier. Er komt echt meer bij kijken dan in de 15 pagina’s staat vermeld. Doordat het boek het hele proces van werkeloos worden tot het zoeken naar een baan behandelt, blijft het boek aan de oppervlakte. Een literatuurlijst met verdiepingsliteratuur ontbreekt. Door de positieve en relativerende insteek is het echter een heel verfrissend boek. Het verdient dan ook een tweede geheel herziende druk. 

Henri Haarmans CPF,  Zelfstandig facilitator, trainer en coach

Het Grote Boek van Jezelf
Gerdy Geersing
&Talent, 2014
ISBN: 9789490292041

Het Grote Boek van Jezelf is een vrolijk doeboek. De bijna 100 bladzijden op A4 formaat bevatten inspirerende opdrachten gericht op jongeren die voor de keuze van studie of beroep staan. Belangrijke onderwerpen zijn Wie ben ik, Wat zijn mijn talenten en Wat vind ik echt leuk? Op basis daarvan word je gestimuleerd knopen door te hakken en plannen te maken. Opdrachten zijn bijvoorbeeld het maken van een familiestamboom, jezelf vergelijken met je naasten en met vrienden, internettestjes maken, interviews uitvoeren, waardenkaarten sorteren et cetera. Het boek bevat een aantal voorbeeldverhalen van jongeren die als model kunnen dienen.
Het boek ziet er geweldig uit en zal veel jongeren qua vormgeving aanspreken. Leuk om cadeau te doen. Of je, zoals het voorblad belooft, met dit boek echt ontdekt wat je leuk vindt en waar je goed in bent - dat zal niet bij iedereen het geval zijn. Het probleem dat veel jongeren nog niet aan de te maken keuzen toe zijn, los je er (uiteraard) niet mee op…

Tom Luken – onafhankelijk onderzoeker en adviseur

Flexdenken
Overleven in een best ingewikkelde en gegarandeerd onzekere wereld
Astrid Willems
Uitgever Donald Suidman, BigBusinessPublishers
ISBN 978 94 917 5708 2

De auteur meldt dat ze in haar leven zekerheid en stabiliteit verwachtte, maar door de crisis in 2008 liep het anders. Het boek is bedoeld voor zoekers (hechten aan zekerheid), dwarrels (gaan meerdere richtingen uit) en stuurders (willen richting geven).
De flexdenker staat centraal. Ga op zoek naar wat werkt. Neem leren als doel en presteren als middel, dan ga je beter presteren (sic). Plannen is niet nodig, je intuïtie vertelt je welke kant je op moet. Het onbewuste helpt daarbij, want de ideeën komen binnenvallen op momenten van ontspanning. Probeer ideeën uit met prototypes. Fouten dragen bij aan verbetering, omarm ze. Je bent nooit klaar met leren.
Het boek is luchtig geschreven met in de marges van de bladzijden zinvolle referenties, bijvoorbeeld Kahneman, Levitin en Dijksterhuis. Jammer dat een literatuurlijst ontbreekt, nu moet je bladeren om ze terug te vinden.

Joke Tacoma, psycholoog en loopbaancoach, gespecialiseerd in mensen met een technische achtergrond

50+ met perspectief
Door welke bril wil je kijken?
Adri van der Kemp
A. van der Kemp Holding BV, 2014
ISBN 978 90 902 8357 9

Dit boek geeft een realistische kijk op 50-plussers die een nieuwe baan zoeken. De auteur beschrijft in klare taal de situatie: hun uitzicht op een nieuwe baan is niet echt florissant, niettemin is een positieve andere wending veelal mogelijk. Hij illustreert dit aan de hand van ervaringen uit zijn loopbaanadviespraktijk, behandelt persoonlijke valkuilen en strubbelingen van 50-plussers en legt uit hoe zij een nieuw toekomstperspectief kunnen ontwikkelen. In elk hoofdstuk staat een praktijkcase waarin iemand uitlegt hoe hij een moeilijke situatie naar iets positiefs wist om te buigen. Centrale vraag is natuurlijk hoe boek je als werkzoekende 50-plusser resultaat? Niet op de traditionele manier van vacature zoeken, brief schrijven, CV erbij en afwachten maar. Ook niet door veilig te blijven snuffelen op internet of vast te stellen dat er toch niets mogelijk is. Maar vooral door op pad te gaan, met bewuste aandacht voor hoe je jezelf presenteert, hoe je zelf actief naar mogelijkheden op zoek gaat en hoe je een relevant netwerk opbouwt en aanspreekt. Dit is een nuchter boek vol inspiratie om na baanverlies zelf het stuur in handen te nemen met tussen de regels door de nodige praktische tips.

R. van Dam, loopbaanbegeleider en personal coach

Binnen!
De ideale voorbereiding op je sollicitatie
Marjo Louwers – Janssen
Thema, 2014. ISBN 978 90 587 1934 8

Allereerst wordt uitgelegd waarom het belangrijk is je goed voor te bereiden op een sollicitatie en hoe je dat kunt doen. Specifieker gaat het over het goed voorbereiden op sollicitatiegesprekken, al kun je de inzichten die je opdoet ook toepassen in bijvoorbeeld netwerkgesprekken. In sneltreinvaart worden algemene tips gegeven. Nuttige tips, maar omdat het er zo veel zijn, is er weinig ruimte voor toelichting en duizelt het je al snel. De STAR-methodiek wordt ook toegelicht, die mag in zo’n boek inderdaad niet ontbreken. Hoe je deze kennis vervolgens kunt toepassen in de voorbereiding op een gesprek had naar mijn idee uitgebreider aan bod mogen komen. Na deze introductie volgt een beschrijving van 89 competenties: een beknopte definitie, gedragsvoorbeelden en selectievragen. Geheel terecht wordt aangegeven dat het niet de bedoeling is dat je definities of antwoorden op de voorbeeldvragen uit je hoofd leert. Het is bedoeld als middel om vertrouwd te raken met het type vragen die gesteld kunnen worden. Het kan je comfort geven omdat je leert wat je, wellicht, te wachten staat. En voor dat doel is dit een heel geslaagd boek. Uiteindelijk zul je zelf de antwoorden moeten bedenken en dat kan nog een hele uitdaging zijn!

Maartje Koppen, loopbaancoach voor het creëren van droombanen

Overwin en groei in werk en leven 2015
Willem Schouten & Jan Schouten
Thema, 2015
ISBN 978 90 587 1897 6

De scheurkalender heeft voor iedere dag een citaat van bekende en minder bekende personen. Het leuke aan deze scheurkalender is dat het citaat aan de achterkant van diezelfde bladzijde kort wordt toegelicht. Voor de ene dag is het alleen een toelichting, bij een andere dag zit er een opdracht in. Weer een andere dag sluit af met een vraag die je mee kunt nemen om over na te denken. Qua lay-out is er genoeg afwisseling in de dagen. Bij sommige dagen staan afbeeldingen, grafiekjes of foto’s. Hierdoor is het geen standaard scheurkalender. De scheurkalender heeft leuke citaten die voldoende stof tot nadenken of discussies geeft en die wellicht nieuwe inzichten kan geven.

Mervin Munnecom, loopbaanbegeleider