Actueel.

Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers

do 07 dec 2017

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om  zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Tevens is het binnen de regeling mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden. Onder een leidinggevende wordt verstaan een persoon die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers of ambtenaren behorend tot bovengenoemde werkenden. Voor deze trainingen bestaan er twee varianten: een training aan een individuele leidinggevende waarvoor €300,- subsidie aangevraagd kan worden, of een groepstraining van minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden die groepsgewijs de training volgen. Indien er sprake is van twee deelnemers dan dient er sprake te zijn van twee losse individuele aanvragen en kan er geen gebruik gemaakt worden van een groepstraining.

  • De loopbaanadviseur dient een te starten ontwikkeladviestraject voor aanvang van het traject te registreren op ontwikkeladvies45plussers en de deelnemer daarbij de enquête te laten invullen.
  • De trainingen aan leidinggevenden dienen direct na afloop van de training, maar nog vóór de subsidieaanvraag,  geregistreerd te worden op ontwikkeladvies45plussers
  • Na registratie krijgt de loopbaanadviseur een uniek nummer toegestuurd dat nodig is bij de uiteindelijke subsidieaanvraag.

Bron: Agentschap SZWGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:

S.Leushuis - dinsdag 19 december 2017

Graag wil ik me hiervoor aanbieden

Natasja - woensdag 13 december 2017

Moet je geregistreerd staan als loopbaancoach of kun je ook als coach deze subsidie gebruiken voor je coachees die gerelateerd zij aan loopbaanontwikkeling?

Lies de Bruijn - donderdag 7 december 2017

Wat een mooi initiatief! Wij willen op basis van het budget graag een aanbod doen voor een twee daagse training en individueel supervisie gesprek per deelnemer, gebaseerd op de transactionele analyse met als doel 'je loopbaan weer in eigen hand". Belangrijke peilers van TA zijn eigen regie en zelfsturing en het is heel bruikbaar voor beoogde deelnemers. Ook voor de training ontwikkel advies voor leidinggevenden kunnen wij trainingen op maat maken en een aanbod doen. Graag hoor ik met wie ik over ons idee verder van gedachte kan wisselen. hartelijke groet, Lies de Bruijn

geertje karstens - donderdag 7 december 2017

geweldig, graag maak ik gebruik van deze ontwikkeladvies aanbod en bied ik mijn diensten aan als voormalig ambtenaar, loopbaanprofessional en therapeut, werkend in Groningen en Fryslân. Ik zal het contact leggen