Actueel.

Verscheidenheid maakt het verschil

ma 07 mei 2012

Organisaties kunnen veel meer bereiken met hun medewerkers dan nu vaak gebeurt. Ook blijft veel innovatiepotentieel onbenut. Sleutel tot verbetering is het strategisch inzetten van verscheidenheid en het bieden van kansen en ruimte aan medewerkers om zich te profileren en hun specifieke competenties beter te benutten. Dat is de kern van mijn pleidooi tijdens mijn installatie op 16 maart 2012 als lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid bij hogeschool Windesheim in Zwolle. Ik heb dit pleidooi verwoord in mijn rede met de titel ‘Verscheidenheid maakt het verschil’. Dit is een verkorte weergave.

Het onbenut laten van competenties gebeurt vooral als we te maken hebben met zogenaamde ‘niet-reguliere competenties’: competenties die niet passen bij de functie van de medewerker (een vrachtwagenchauffeur die alle ins en outs van sociale media beheerst), of niet passen bij het beeld dat we hebben van de medewerker (innovatief bij een oudere medewerker). Of als de competenties pas ontplooid kunnen worden als aan specifieke randvoorwaarden is voldaan (de drempels weghalen voor iemand in een rolstoel). In deze gevallen worden de specifieke kwaliteiten veelal niet herkend.

Maar zelfs als dergelijke niet-reguliere competenties herkend worden, blijkt het vaak nog niet vanzelfsprekend om ze te benutten. Ze passen niet in bestaande functies, beoordelingssystemen bieden geen ruimte om ze te waarderen maar vooral: we hebben de neiging om mensen niet zozeer te beoordelen op het resultaat dat ze bereiken, maar kijken vooral of ze dat wel doen op de manier waarvan wij vinden dat het goed is. Een eigen werkwijze wordt vaak niet gewaardeerd.

Gevolg van dit alles is dat veel mensen niet de mogelijkheid krijgen om zich echt te ontplooien. Dat is een persoonlijk verlies, maar betekent ook dat zij niet optimaal productief zijn. En dat is dan weer een gemiste kans voor de organisatie. Het is tenslotte ook de vraag of het ethisch te rechtvaardigen is om mensen geheel of gedeeltelijk uit te sluiten omdat ze niet passen in ons plaatje, in onze normaliteit.

We kunnen dit patroon doorbreken. Dat vraagt wel een andere manier van kijken naar mensen, taken en organisaties. Het vraagt om Sociale Innovatie. Als het lukt, zal niet alleen meer worden gehaald uit individuele medewerkers maar wordt het ook mogelijk om de verscheidenheid in te zetten als middel om te innoveren. Door mensen die verschillen in kennis, ervaring en achtergronden met elkaar te laten samenwerken organiseer je verbazing en verwondering. Dat kan resulteren in irritatie, maar ook in inspiratie, nieuwe ideeën en uiteindelijk in innovatie. Vaak gaat dat echter niet vanzelf, het proces moet in banen worden geleid. Maar dan kan verscheidenheid ook echt het verschil maken, het verschil tussen ‘gewoon’ functioneren en excelleren.

De tekst van de rede kunt u downloaden via www.windesheim.nl/onderzoek > Ondernemerschap.

Sjiera de Vries. Lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid, Windesheim, Zwolle.

 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst