Actueel.

Vijf belangrijke trends en feiten op gebied van loopbaan en mobiliteit

Van ‘ik wil’ naar ‘de arbeidsmarkt vraagt’

wo 02 sep 2015 - Maaike Kooter en Geert-Jan Waasdorp

“If you keep doing what you’re doing, you’ll keep getting the results you’ve been getting.” Aldus, Albert Einstein. Als je niet mee verandert, blijf je stilstaan en stilstand betekent achteruitgang. Dit principe geldt natuurlijk ook binnen het loopbaanvakgebied. Het wordt tijd om eens voor de spiegel te gaan staan en ons af te vragen waarom we nog steeds dezelfde vragen stellen als 10 jaar geleden. Wie ben ik? wat wil ik? wat kan ik? Passen deze vragen bij de arbeidsmarkt van 2015? Het resultaat van de traditionele aanpak is een cv die duidelijk maakt wat de kandidaat wilt, maar tegelijkertijd beperkt aansluit bij datgene wat in de markt wordt gevraagd. Laat staan dat het cv software/database proof is. In de huidige arbeidsmarkt gaat het veel minder om ‘ik wil’ en veel meer om ‘de werkgever vraagt’. Deze veranderende arbeidsmarkt vraagt om een andere aanpak en visie: arbeidsmarktgedreven loopbaanprofessionals.

Van individu gedreven naar arbeidsmarktgedreven
Laten we de arbeidsmarktmarkt van 2005 eens naast de markt van nu zetten, inclusief de passende loopbaanaanpak. Dan zitten we midden in een ‘shift’ van een individu gedreven benadering naar een arbeidsmarkt gedreven benadering:

 

 

 

 

 

 

 

In een werknemersmarkt, zoals we die bijvoorbeeld tussen 2006-2009 en 2010-2011 hadden, hebben werkzoekenden het voor uitkiezen. In zo’n arbeidsmarkt kijken werkgevers veel meer naar competenties en ontwikkelpotentieel, omdat de vijver waarin zij zoeken klein is. Sollicitaties voor banen die net (niet) passen zijn in deze markt eerder succesvol. Ook liggen er mogelijkheden voor het maken van een carrièreswitch. Omscholen is minder noodzakelijk en er is zelfs tijd voor een sabbatical om na te denken over wat je nu echt wilt. De achterliggende loopbaanvisie: als je heel goed weet wat je wilt, dan komt die baan vanzelf wel. Zelfinzicht is key.

Ondanks we tegenwoordig in een werkgeversmarkt zitten, zijn zelforiëntatie en het individu centraal zetten nog steeds een van de belangrijkste uitgangspunten van loopbaanbegeleiding. Met meer dan 600.000 werklozen (2x zoveel als in de eerder genoemde periodes) en toenemende polarisatie door automatisering, hebben we te maken met anders functionerende arbeidsmarkt. Daarbij een arbeidsmarkt gedreven aanpak.

Vijf belangrijke trends en feiten op gebied van loopbaan en mobiliteit
Mensen komen in beweging als ze perspectief hebben en realistische mogelijkheden zien. Om mensen goed en gericht van werk-naar-werk te begeleiden móet je dus weten hoe de arbeidsmarkt werkt. Hieronder zetten we vijf belangrijke ontwikkelingen op een rij:

 1. Inactiviteit is de grootste kansverkleiner
  Kostbare tijd steken in een te lange ontdekkingstocht en streven naar een droombaan gaat ten koste van iemand zijn arbeidsmarktkansen. Niet-werken (lees: werkloos zijn) is de grootste discriminator op de arbeidsmarkt, blijkt uit analyses van CBS, UWV, CPB en Intelligence Group. Meer nog dan leeftijd is inactiviteit de belangrijkste reden om niet aangenomen te worden op een functie. Deze wordt overigens gevolgd door het hebben van een incourante functie. Daarna pas discrimineert leeftijd. Een 64-jarige java-programmeur heeft immers binnen no-time een nieuwe baan. 

  Op het moment dat iemand zijn baan verliest, is het direct tijd voor actie. Natuurlijk mag er even stilgestaan worden bij verlies van de baan, maar belangrijker is om snel weer vooruit te kijken. Talenten en drijfveren ontdekken is belangrijk, maar als dit een heel lange ontdekkingstocht wordt heeft dit juist tot gevolg dat de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot en arbeidsmarktkansen slinken. Hoofddoel: zo snel mogelijk een passende baan vinden en (niet te veel) tijd verliezen door te blijven hangen in het verleden.
   
 2. De beste sollicitant wint van de beste kandidaat
  In de huidige arbeidsmarkt - waar werkgevers de keuze hebben uit velen sollicitanten - is het selectieproces steeds meer geautomatiseerd en overgenomen door recruitbots, gebruik makend van semantische taaltechnologie. Het is niet altijd meer de beste kandidaat die wordt uitgenodigd, maar de beste sollicitant. En dat is degene die snapt hoe het selectieproces werkt en hoe je cv wordt gescand en geanalyseerd. Weten hoe een recruitbot selecteert, vergroot de kans op een sollicitatiegesprek substantieel. Pas wanneer de recruitbot de match ziet met de vacature, komt er een persoon aan te pas. Dat vraagt om een andere manier van cv schrijven. Niet alleen vanuit de eigen ervaring, maar vooral toegeschreven naar de vacaturetekst met behulp van jargon, synoniemen en de juiste bewoordingen. Bekijk hier een voorbeeld van een recruitbot systeem.
   
 3. Van droombaan naar een passende baan
  Natuurlijk gunnen we iedereen zijn/haar droombaan. Maar wat we iemand nog veel meer gunnen is realistisch perspectief. Er zijn voorbeelden van mensen die hun eigen baan hebben gecreëerd. Maar er zijn veel meer mensen die eindeloos zoeken en niet vinden wat ze willen. Zij hebben vooral baat bij het zo snel mogelijk vinden van een passende baan in plaats van steeds kansarmer worden door het zoeken van een (niet bestaande) droombaan. Als iemand de eerste maanden van werkloosheid besteedt aan het zoeken naar een droombaan en er dan achter komt dat deze droombaan op dit moment niet haalbaar is, dan is te veel kostbare tijd verloren. Een betere volgorde is… zoek een passende baan, en – als je dat dan nog wilt- maak vanuit een werkende situatie de stap naar die droombaan. (zie punt 1)
   
 4. Van onderbuik gevoel naar een onderbouwd gevoel
  Waar je als loopbaanprofessional voorheen ver kwam met ‘fingerspitzengefühl’ en vertrouwen op eigen kunnen, vindt er een verschuiving plaats waarbij HR- en loopbaanprofessionals steeds meer gebruik maken van data. Data over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om kandidaten gericht te adviseren over kansrijke beroepen en sollicitaties. Deze feitelijke onderbouwing verstevigt je positie als loopbaanprofessional. Waar vinden mensen hun baan? Waar ontwikkelt de arbeidsmarkt zich heen? Hoe gewild is iemand op de arbeidsmarkt? Welke functies verdwijnen? Welke mensen behoren tot de ‘badkuip’ van de arbeidsmarkt? Een secretaresse naar een nieuwe baan als secretaresse begeleiden is weinig kansrijk, tenzij ze ook social media management beheerst en een baristo cursus heeft gevolgd. Kennis hebben van welke skills gevraagd worden op de arbeidsmarkt, waar werkzoekenden hun baan vinden en wat kansrijke alternatieven zijn, vergroot je plaatsingsratio en versterkt je propositie op de markt. Sterker nog… als je het niet mee verandert is het de vraag hoe lang je zelf nog succesvol zult zijn.
   
 5. Netwerken is nummer 1, maar werkt niet alleen
  Vertel jij je kandidaten ook dat 70% van de vacatures wordt ingevuld, voordat ze op internet worden geplaatst? Of dat 50% (of meer) zijn baan via het netwerk vindt? Ondanks dat we nooit de feitelijke onderbouwing van deze uitspraken hebben gezien, zou het zeker zo kunnen zijn dat dit 20 jaar geleden zo was. De periode voordat internet en social media bijvoorbeeld hun intrede op de arbeidsmarkt hadden gedaan. Recente onderzoeken onder tienduizenden baanzoekers, baanvinders, werkgevers en recruiters geven andere inzichten. Het eigen en interne netwerk is inderdaad het belangrijkste kanaal: zo’n 29% van de vacatures wordt via via ingevuld en 1 op de 6 vacatures wordt middels interne doorstroom ingevuld. Maar ook de uitzendbureaus, vacaturesites (incl. LinkedIn) zijn zeer effectief. Daarbij verschilt het enorm per doelgroep. En met 1,6 miljoen unieke online vacatures in 2014 liggen er wel heel veel arbeidsmarktkansen…. hier zien we letterlijk de shift van individu gedreven naar arbeidsmarkt gedreven. Maar ook de recruitmenttechnologie maakt het tegenwoordig met 1 klik mogelijk om een vacature breed online te plaatsen.

  Deze eerste vijf trends worden steeds meer een geïntegreerd onderdeel in de loopbaanaanpak van professionals. Werkgevers stellen hogere eisen, niet alleen aan sollicitanten, maar ook aan bureaus die mensen van werk-naar-werk begeleiden. Trajecten moeten effectiever, duurzamer en met meer resultaat. Dat vraagt om een andere aanpak: een arbeidsmarkt gedreven aanpak…. “because if you change what you’re doing, you’ll improve the results you’ve were getting.”

Maaike Kooter is projectleider Employability bij Intelligence Group en auteur van het boek en de gelijknamige online training Zo vind je een baan! Regelmatig traint zij werkzoekenden om een heel goede baanzoeker te worden. Geert-Jan Waasdorp is arbeidsmarktspecialist, oprichter van Intelligence Group en auteur van het  boek Zo vind je een baan! www.hoevindikeenbaan.com