Actueel.

Voorlopige resultaten Aanpak 45+

do 28 nov 2019

De voorlopige resultaten van de Aanpak 45+ in termen van uitstroom uit de bijstand zijn lager dan bij de start van het experiment werd verwacht. Op basis van de registratie van de gemeente is de uitstroom naar betaald werk 15%.

De belangrijkste reden voor de tegenvallende uitstroomcijfers is een grotere afstand tot de arbeidsmarkt van deze bijstandsklanten dan op basis van hun (verouderde) indeling op de Almeerse Participatieladder (arbeidsactivering en arbeidstoeleiding) werd verwacht.

Vanwege deze andere samenstelling van de klantengroep is bij veel klanten noodgedwongen de nadruk komen te liggen op sociale activering en eerste stappen richting arbeidsmarktparticipatie. Dit zien we ook terug in de procesevaluatie, waaruit blijkt dat bepaalde instrumenten binnen de Aanpak 45+ minder zijn ingezet (bijvoorbeeld het maatwerkbudget) en andere juist meer (onder andere werkervaringsplaatsen). Voor deze groep klanten is de Aanpak 45+ minder geschikt. De vraag die dit wel oproept is in welke mate er nog bijstandsklanten van 45 jaar en ouder zijn die, gegeven de huidige arbeidsmarktsituatie, voldoen aan de kenmerken van bijstandsklanten van drie jaar geleden waarvoor de Aanpak 45+ oorspronkelijk is opgezet. (bronnen: Oval, Regioplan)Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:

Ina Sabanoglu - donderdag 5 december 2019

Zijn de conclusies wel juist getrokken? ik lees hier: " dat bepaalde instrumenten binnen de Aanpak 45+ minder zijn ingezet (bijvoorbeeld het maatwerkbudget)." Is deze keuze wel op juiste gronden gemaakt? Of kan het zijn dat (ook hier!) sprake is van leeftijdsdiscriminatie? Via Maatwerkbudgetten kun je toch prachtig kansen creëren, activeren, mobiliseren? Ik heb net meegewerkt aan het coachen van werkende 45+ers: WAT een Powergroep is dat! Ik kan me niet voorstellen dat 45+ers in de Bijstand zo massaal deze kracht, kennis en kunde niet in huis zouden hebben. Ben graag bereid hierover door te praten ;-).