Contact

Kloosterhof Neer B.V.
LoopbaanVisie

Napoleonsweg 128A
6086 AJ, Neer
ABN AMRO: NL38.ABNA.061.70.45.976
ABN AMRO: NL05.ABNA.060.57.41.123
KvK: 130.38280
BTW: NL8220.03.612.B01 

Uitgever:
Eric Vullers
Telefoon: 0475-597151
E-mail: eric@kloosterhof.nl

Online & marketing:
Jorg Winkelmolen
Telefoon: 0475-597152
E-mail: jorg@kloosterhof.nl

Vormgeving:
Marie-José Verstappen
Telefoon: 0475-597421
E-mail: marie-jose@kloosterhof.nl

Administratie:
Yvonne van Pol
Telefoon: 0475-600944
E-mail: yvonne@kloosterhof.nl

Hoofdredacteur:
Marlies van Venrooij
Telefoon: via 0475-597151
E-mail: hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl

Bladmanagement:
Liesbeth Rienties
Telefoon: via 0475-597151
E-mail: liesbeth@kloosterhof.nl

Redactiecommisie
Marlies van Venrooij
Els Ackerman
Martin Reekers
Jacqueline Kruunenberg
José Otten
Yvette Kokee
Martin Jan Kraak
Marc Gnodde
Liesbeth Bezem
Hay Hilkens

Adviescommissie 
Frank van der Mijn
Tom Luken
Gert van Brussel
Ester Leibbrand
Jouke Post
Beatrice van der Heijden
Doreen Admiraal
Aukje Nauta
Frans Meijers
Lidewey van der Sluis
Judith Semeijn
Willem Wijnen
Aaltje Vincent
Petra van de Goorbergh
Annet Brinkhuis
Jan Schuitemaker