Redactioneel

Hoofdredactie

Marlies van Venrooij
E-mail:

 hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl

Redactiecommisie
Marieke Genard
Reinier Gerritzen
Hay Hilkens
Lotte Leukenhaus
Anke Meerding
José Otten
Martin Reekers
Càrola Rietdijk
Rob Govers
Ferentia van der Boor

Adviescommissie 
Gert van Brussel (VBC talent development)
Luk DeWulf (Kiezen voor talent)
Beatrice van der Heijden (Radboud Universiteit Nijmegen)
Ester Leibbrand (SAM&)
David Meulemans (VDAB)
Frank van der Mijn (Aurorus)
Aukje Nauta (Universiteit van Amsterdam)
Jouke Post (Saxion)
Jan Schuitemaker (The Careercoach)
Sander Vastbinder (OVAL)
Cristel van de Ven (Factor Vijf)
Marijke Verbruggen (KU Leuven)

 

Bladmanagement

Vormgeving
Marie-José Verstappen
marie-jose@kloosterhof.nl
Annemieke Peeters
vormgeving@kloosterhof.nl
Marketing
Eric Vullers
0475-597151
eric@kloosterhof.nl
www.kloosterhof.nl
Liesbeth Rienties
Napoleonsweg 128A
6086 AJ, Neer
Telefoon: via 0475-597151
E-mail: liesbeth@kloosterhof.nl

Administratie
Papieren abonnement
Abonnementsprijs: Є 57,50 per
abonnementsperiode van 4 uitgaven
voor particulieren; Є 67,50 voor
bedrijven en instellingen. Tarieven
voor verzending van abonnementen
naar het buitenland wijken af, zie www.

Administratie
loopbaan-visie.nl.
Nieuwe abonnementen kunnen op
elk gewenst tijdstip ingaan en worden
aangegaan tot wederopzegging.
Betaling geschiedt uiterlijk 14 dagen
na ontvangst van de toegezonden
factuur. U ontvangt automatisch onze
maandelijkse gratis nieuwsbrief.
Digitaal abonnement
Abonnementsprijs: Є 25,00 per
abonnementsperiode van 4 uitgaven.
Neem een digitaal abonnement op
www.ProfessioneelBegeleiden.nl en
ontvang de komende 4 uitgaven in uw
account. U ontvangt dezelfde versie als
de papieren uitgave, alleen dan digitaal
in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op
de hoogte wanneer een nieuwe uitgave
beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het
abonnement automatisch.