ma 31 jan 2022

Binnen het onderzoeksproject Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt: Randvoorwaarden voor een succesvol skillspaspoort is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het skillspaspoort. Een skillspaspoort is een (digitaal) instrument voor het bijhouden van competenties, simpel gezegd. Maar het ontwikkelen en implementeren ervan is een complexe opgave, zo blijkt uit het onderzoeksrapport.

Beroepen veranderen of verdwijnen in hoog tempo door digitalisering, automatisering en robotisering. Om op deze veranderingen in te spelen is het essentieel dat de beroepsbevolking tijdig en regelmatig nieuwe skills aanleert en bestaande verbetert. Het hebben van een helder overzicht over bestaande en nog aan te leren skills kan werkenden helpen bij hun loopbaanontwikkeling en werkgevers bij de werving en selectie en scholing van personeel. Een overzicht van skills kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van de skills behoefte voor verschillende sectoren en regio’s. Momenteel worden verschillende producten ontwikkeld om in te spelen op deze behoefte. Eén ervan is het skillspaspoort: een document waarmee werkenden als het ware vrij kunnen reizen over de arbeidsmarkt. Zo’n skills-paspoort krijgt pas publieke waarde als werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen het daadwerkelijk erkennen en gebruiken.

Dit project ontwikkelt kennis over de maatschappelijke waardering voor een skillspaspoort. Hiertoe wordt onderzoek verricht naar de randvoorwaarden (zoals de financiële bijdrage die werkgevers en werknemers willen leveren, de informatie die werknemers willen delen) waaraan een skillspaspoort zou moeten voldoen. Het project beslaat in totaal zes onderdelen. In deelproject 1 komen de onderzoekers op basis van literatuur en bestaande initiatieven tot een werkdefinitie van en ontwerp(en) voor een skillspaspoort. In de daaropvolgende deelprojecten wordt deze definitie en de ontwerpen voorgelegd aan representatieve groepen werkgevers, werknemers en onderwijsprofessionals. Uitkomsten van de deelprojecten worden gebruikt voor herdefinitie en herontwerp van een ‘ideaal’ skillspaspoort. Het onderzoek levert kennis op die bijdraagt aan de discussies over: het skills-denken op de arbeidsmarkt, matchen op basis van skills, het vastleggen en certificeren van skills en allocatie van human capital op de arbeidsmarkt.

In het onderzoeksproject werken de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (dr. Jos Sanders), TNO (dr. Joost van Genabeek) en Hogeschool Saxion (drs. Jouke Post) samen. (bronnen: Instituut GakOval)

Download hier het rapport
Ballafkih, H. (Red.), Post, J., Genabeek, J. van, & Sanders, J. (2022). Vrij reizen over de arbeidsmarkt: Een onderzoek naar het skillspaspoort. Amsterdam: Centre for Economic Transformation | Hogeschool van Amsterdam.