ma 28 feb 2022

1 op de 5 werknemers heeft last van psychische klachten. Hoe kun je als werkgever de juiste steun bieden? Hoe ga je het gesprek aan over passend werk, zodat blijven werken mogelijk gemaakt wordt? Waar kun je de juiste interventies en hulp vinden? Deze vragen heeft Suzanne van Hees en haar team beantwoord in de recent verschenen handreiking, binnen haar promotieonderzoek De Mentaal Gezonde Zaak. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij Tranzo, Tilburg University en de HAN.

Kom in actie
Met de juiste ondersteuning kunnen werknemers (in aangepast werk of werkomgeving) aan het werk blijven. De rol van de leidinggevende, als eerste aanspreekpunt voor medewerkers, is hierin cruciaal. Ook Arbo en HRM-professionals dragen bij aan het versterken van leidinggevenden in hun organisatie. Zij kunnen hierbij gebruik maken van de handreiking Blijven werken met psychische klachten. In de handreiking worden 5 praktische handvatten omschreven om medewerkers met psychische klachten te ondersteunen: signaleren van problemen, gesprek aangaan, stimuleren eigen regie medewerker, samen werkaanpassingen maken en de juiste hulp zoeken. De handreiking gaat uitgebreid in op deze handvatten, met uitleg en voorbeelden. Daarnaast zijn er 10 basisingrediënten omschreven voor goede arbeidsverhoudingen en een vertrouwensrelatie.

Win-winsituatie
Zowel de medewerker als de organisatie heeft baat bij dit preventieve proces. Als medewerkers met psychische klachten thuis komen te zitten is de kans aanwezig dat de klachten alleen maar erger worden. Een re-integratie proces is vaak ook zwaarder en moeilijker dan wijzigingen aanbrengen in het huidige werk. Voor organisaties is op tijd handelen ook voordelig. De werkgever bespaart tijd en geld en maakt daarnaast optimaal gebruik van talenten en vermogens van medewerkers. Uit deze interventie bleek dat drie begeleidende gesprekken met een arboprofessional over casuïstiek en tips uit de handreiking leidinggevenden groei bood in hun eigen vertrouwen en handelingsbewkaamheid.

De Mentaal Gezonde Zaak
Dit onderzoeksproject richt zich op de factoren die bijdragen aan werkbehoud van werknemers met veelvoorkomende psychische klachten, zoals depressie en burn-out. De inzichten worden gebruikt voor de ontwikkeling van praktische en concrete tools die werkgevers en Arbo professionals, waaronder arbeidsdeskundigen, in kunnen zetten om medewerkers te ondersteunen en uitval te voorkomen. Binnen dit onderzoek slaat Suzanne van Hees een brug tussen de wetenschappelijke aanpak en praktijkgericht onderzoek. (bron: Tilburg University)

Lees meer over het onderzoek