ma 05 sep 2022

De banen liggen voor het oprapen voor werknemers, en werkgevers weten van de weeromstuit niet hoe ze aan personeel moeten komen. Voor iedere 100 werklozen staan er inmiddels 143 vacatures open. Daarmee is de krapte op de arbeidsmarkt nog groter geworden dan in het eerste kwartaal van dit jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal werklozen is sinds 2003 niet zo laag geweest en nog nooit waren er zo veel betaalde banen. De lage werkloosheid in combinatie met het hoge aantal banen, is in eerste instantie natuurlijk goed nieuws. Veel mensen die willen werken, hebben immers werk. Voor werkgevers is het echter mijn onmogelijk om aan voldoende personeel te komen. De gevolgen daarvan worden steeds meer gevoeld op de werkvloer. 

Sterk gestegen werkdruk
Door personeelstekorten moeten werknemers logischerwijs met minder mensen evenveel of soms zelfs meer werk doen. Gevolg? De werkdruk stijgt. Er is op dit moment dan ook sprake van een sterke daling van het welzijn van werknemers. “De werkdruk is gestegen, burn-outklachten liggen weer op het niveau van vóór corona en de loonkloof tussen de werkvloer en de top neemt toe”, aldus economen van ABN AMRO in de Welzijnsmonitor waarin het welzijn van Nederlandse werknemers is onderzocht. Ook de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) trekt aan de bel: “Er moet snel iets gebeuren of anders zit veel personeel nog eind dit jaar overspannen thuis.” 

Burn-out en stressklachten 
Volgens GORTcoaching en het onderzoek van TNO gaat het inmiddels om één op de zes professionals waarvan de meesten werken in de zorg en ICT. Vier op de tien werkgevers ziet werkdruk dan ook als een van de grootste knelpunten. Arbeidspsycholoog Tosca Gort zegt hierover: ”Wij zien dit ook terug in de praktijk. Veel werkgevers kloppen momenteel bij ons aan voor coaching van het personeel, het is een trend om te investeren om zo toch zo veel mogelijk personeel te kunnen behouden.”

Een kwart van de Nederlandse werknemers is inmiddels in aanraking geweest met een loopbaancoach vanwege stress- en burnoutklachten en dit percentage stijgt. Dat er momenteel zo veel vacatures open staan, lijkt dus juist een reden om als werknemer goed na te denken over de keuzes in je werk, je privé-werk balans en de inzet van de talenten en kwaliteiten die je in huis hebt. Het kan stress en de kans op een burn-out verminderen. 

Waarom een loopbaancoach? 
Hoge werkdruk is trouwens niet de enige reden om een loopbaancoach in te schakelen aldus de arbeidspsycholoog. ”Eigenlijk kan een coach in iedere fase van je loopbaan nuttig zijn. Bijvoorbeeld als je net klaar bent met je studie en je niet weet waar je moet starten. Of je hebt begeleiding nodig bij het vinden van een nieuwe functie omdat je wordt ontslagen of moet reïntegreren na ziekte. Maar het kan ook zo zijn dat je op zich een prima baan hebt maar je toch wil bekijken of er nog?andere mogelijkheden zijn. Een loopbaancoach helpt je met het vertalen van jouw vraag of probleem naar een goed en werkend actieplan.”

STAP-budget
Met het STAP-budget van de overheid wordt het voor iedereen mogelijk om zelf loopbaancoaching te proberen. In 2022 is er voor de subsidieregeling STAP-budget 160 miljoen euro beschikbaar dat verdeeld wordt over 5 aanvraagtijdvakken. Iedere 2 maanden start een nieuw aanvraagtijdvak. Met het bedrag mag je op een aantal voorwaarden na, zelf kiezen voor welke studie, opleiding of training je de subsidie wilt inzetten.  De overheid wil op deze manier mensen de mogelijkheid bieden om eigen regie te nemen bij het ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Of je nu vastloopt op je werk, moet reïntegreren of heroriënteren. (bron: nieuws.nl