INHOUD THEMA CONTEXT & ROL (oktober 2013)

PRAKTIJK

WETENSCHAP

NIEUW(S)

Deskundig…
“Gij zult het wel weten, want ge het er vur geleerd”, was een opmerking die mijn rol van deskundige adviseur bevestigde. Toch was ik nog maar een stagiaire beroepskeuze-adviseur in 1973 op het Brabantse platteland en stapte rond in een pak van Levi Strauss met een baard en lange haren. Toen werd nog veel schoolkeuze-onderzoek uitgevoerd op het eind van de basisschool. Dat werk was verbonden met een geloof in de meetbare mens en een voorspelbare, maakbare wereld. De moeder die tegenover me zat had haar zondagse jas over haar schort aangetrokken en was naar school gefietst om de uitspraak van ‘den adviseur’ te vernemen over de toekomst van haar kind. Bij de plaatselijke groenteboer had ik met mijn uitmonstering zeker niet dat krediet gekregen. Deze moeder had me in die context eerder toegevoegd dat ik “mer es nor de kapper moest” en niet zo’n praatjes moest hebben. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is het heersend paradigma in ons vak ontegenzeglijk verschoven. We leven in een onvoorspelbare, chaotische tijd, een internationaal vervlochten wereld waarin werk en loopbaan van mensen sterk zijn veranderd en voor de toekomst de nodige vraagtekens blijft oproepen. Wat zal de huidige en vooral toekomstige context betekenen voor de mens en zijn (werk)leven en loopbaan? En wat gaat en kan dat betekenen voor de rol van de loopbaanprofessional? In dit nummer van LoopbaanVisie presenteren we in het licht van deze vragen een keur aan meningen, ervaringen, suggesties en onderzoek. Jouke Post stelde een aantal indringende vragen aan Jim Bright, een Australisch onderzoeker die een ‘chaos theory’ voor loopbaanontwikkeling ontwikkelde. We laten een aantal experts uit eigen land aan het woord zoals Tom Luken, die in het kader van contextualistische loopbaantheorie de veelbelovende ACT-benadering introduceert. Daarnaast laat Thijs Viertelhauzen zijn licht schijnen over kansen voor loopbaanstarters op de Europese arbeidsmarkt . In de praktijksectie vindt u veel interessante casussen en methodische benaderingen die gericht zijn op vitalisering van organisaties en individuele cliënten. De veranderende rol van loopbaanadviseurs wordt door Jacqueline Kruunenberg via de opstellingenmethodiek verhelderend en met perspectief benaderd. In de sectie wetenschap besteden we aandacht aan het promotieonderzoek van Jos Akkermans naar loopbaancompetenties voor jongeren. Deze keer is in de onderzoeksrubriek een Engelstalig artikel opgenomen van Chen Fleisher et al. over de meerwaarde van employability. En het interview met Bright was al in het Engels, zult u misschien denken. Even ter geruststelling: we gaan niet stilletjes omschakelen naar een Engelstalig journal. Wel streven we naar kwaliteit en die vind je ook vaak over de grens of in academische internationale kringen in Nederland. Tot slot presenteren we een aantal prikkelende opinies, kanttekeningen en columns. De redactie nodigt u van harte uit om te reageren op met name de teksten waarin stelling wordt genomen. Tot slot wens ik u weer aangename en inspirerende uren met ons blad.

Gert van Brussel Hoofdredacteur redactie@loopbaan-visie.nl