INHOUD THEMA ‘INTERNATIONAAL’ (juni 2010)

PRAKTIJK

WETENSCHAP

NIEUWS

Terwijl de redactie nog bijkomt van de vele binnenstromende felicitaties over het eerste nummer van LoopbaanVisie, ligt het tweede nummer alweer voor u klaar. Met een thema dat net zo oneindig ver reikt als de titel doet vermoeden: Internationaal. Het thema heeft eigenlijk twee kanten: enerzijds de ontwikkeling van loopbanen in het buitenland en de eventuele begeleiding daarbij, anderzijds de loopbaanprofessie in internationale context. Aan beide besteden we aandacht.

Loopbanen in het buitenland
Loopbanen die zich in het buitenland ontwikkelen vragen het nodige van de betrokkenen en hun families. Ver weg van eigen huis en haard, wordt de werkende mens flink op de proef gesteld: hij moet zich voegen naar een cultuur die subtiel of ‘mega’ afwijkt van die in het thuisland. Netwerken moeten vanaf de grond worden opgebouwd en het is niet altijd gemakkelijk om je intenties verstaanbaar over te brengen in een vreemde taal. In deze LoopbaanVisie leest u de wederwaardigheden van een ‘expat’ die in Vietnam leiding geeft aan projecten. Misschien helpt het om de internationale factor al vroeg in de loopbaan te stimuleren. Skills Netherlands doet dat door leerlingen op mboniveau mee te laten doen met internationale wedstrijden om vakmanschap en talent te ontwikkelen en te tonen. U leest daarover in het interview met directeur Jos de Goey. De begeleiding bij loopbaanvragen vanuit internationale context vraagt specifieke deskundigheid van de loopbaanprofessional. Nienke Kamphuis vertelt over de ervaringen van loopbaancoaches bij de begeleiding van Duitse werknemers die in Nederland werkten en in een outplacementprogramma terecht kwamen. In een artikel over ‘expats’ zetten we buitenlandervaringen in de loopbaan wat breder neer en lezen we hoe loopbaancoaches ondersteunen bij de vertaalslag van die ervaringen naar de ‘eigenlandse’ markt.

De loopbaanprofessie in internationale context
Niet alleen in Nederland staan loopbanen en de professie van loopbaanbegeleiding in de picture. In veel, met name westerse, landen is de ontwikkeling van de mens en zijn carrière onderwerp van gesprek. In Nederland lijkt de professie al redelijk ver ontwikkeld. We hebben leentjebuur gespeeld bij aanpalende vakgebieden om methoden en interventies aan te trekken die bruikbaar zijn voor de praktijk van loopbaanbegeleiding. Bij diverse onderzoeksgroepen voert men onderzoek uit naar de betekenis en bijdragen van ons vak (waarover meer in nummer 4!). We ontwikkelden gedragscodes, een beroepsvereniging en voeren discussies over het beroep. In andere landen gebeurt dat ook, maar vanuit soms geheel ander perspectief en in sommige opzichten op een nog hoger niveau. Door uitwisseling met vakgenoten uit andere landen kunnen we ons eigen denken en handelen verder professionaliseren.

Interessant in dit licht zijn ontwikkelingen in bijvoorbeeld Canada en het Verenigd Koninkrijk, waar men onderzoek uitvoert naar de effectiviteit van loopbaanbegeleiding. Enkele voorbeelden daarvan leest u in de bijdrage van Peter van Deursen. De ervaringen met het gebruik van nieuwe media in andere landen maken duidelijk dat er op dat gebied veel winst valt te behalen, zoals Jouke Post toelicht in zijn artikel over internetsites van collega-organisaties elders in de wereld.

Elkaar in internationaal verband ontmoeten: dat zouden we meer moeten gaan doen. Er vinden wel internationale symposia plaats, maar ik vermoed dat de gemiddelde loopbaanprofessional die zelden bezoekt. Lees in de bijdrage van Annemarie Oomen hoe boeiend dat is. Misschien wordt het tijd om ook in ons land weer eens een landenoverstijgend symposium te organiseren. Dat van de Noloc, de vereniging van loopbaanprofessionals, is alweer jaren geleden. Er valt zoveel te leren van ervaringen van buitenlandse collegae en ook onze eigen ervaringen kunnen verrijkend werken voor hen. Welke vragen komen loopbaanprofessionals elders in de wereld tegen? Hoe veranderen die in de tijd, bijvoorbeeld vanwege de internationale recessie, die bovendien per land verschilt in heftigheid? Welke initiatieven leven er om de kwaliteit en effectiviteit van de loopbaanprofessie te verbeteren? Hoe lang duren trajecten in bijvoorbeeld Spanje, Japan of de VS, welke methodieken zet men in en wanneer blijkt men dan succesvol? In deze LoopbaanVisie krijgt u al wat antwoorden. Het vraagt nog veel meer internationale ontmoeting en afstemming om het beeld completer te maken.

Naast de genoemde bijdragen schetsen we in dit nummer nog meer aspecten van het thema. Die reiken – heel toepasselijk – tot over de grenzen van het themablok, feitelijk is dit een heel mondain nummer geworden. We schromen daarbij niet om u in het artikel van Svetlana Khapova in het Engels toe te spreken. Hoe bevalt u dat? Daarnaast leest u natuurlijk ook verschillende verhalen over onderwerpen die niets met het thema van doen hebben. Ook in nummer 2 hopelijk voor ieder wat wils. Ik wens u veel leesplezier!

Frank van der Mijn, Hoofdredacteur