INHOUD THEMA ‘JONGEREN’ (januari 2012)

PRAKTIJK

WETENSCHAP

NIEUW(S)

TEN GELEIDE
Jongeren onderscheiden zich op meerdere wijzen van ouderen. In tal van opzichten zijn ze volop in ontwikkeling: fysiek en neurologisch, maar ook emotioneel en qua loopbaan. Terwijl ze net aan hun eigen lengte zijn gewend, de eerste verliefdheden misschien nog door de aderen razen, ze de wereld al enigszins of nog helemaal niet begrijpen en ze zich soms ongenuanceerd losmaken van hun ouders, dient de eerste baan zich aan. Althans, als ze geluk hebben en niet in een onbemiddelbare doelgroep vallen. Dat nieuwe werk vraagt doorzettingsvermogen, lange dagen maken, minder tijd hebben voor uitgaan en lanterfanten en een nieuwe mentaliteit van in het leven staan. Op het werk kom je dan bovendien van die doorgewinterde oudjes tegen die het beter weten, jou onbeleefd vinden, niets begrijpen van zoiets normaals als Whatsappen en veel te veel leven voor hun werk.

Ik weet niet hoe het u verging, maar ik vond die eerste loopbaanstappen moeizaam. Werken leek me niet leuk en ontnam me de mogelijkheid om te wandelen, te dwalen, plezier te maken, mijn eigen tijd in te delen en eindeloos te staren naar iemand anders of gewoon naar de zomerse hemelluchten. Het duurde jaren voordat ik ontdekte dat werken echt leuk kan zijn en collega’s boeiende personen.

Als jongere moet je een nieuwe balans vinden, komend vanuit een leven in (ogenschijnlijk) volle vrijheid en bewegend naar een werkend bestaan vol verantwoordelijkheid. Kenmerkend voor de huidige generatie (westerse) jongeren is dat zij weinig sturing hebben gekregen, in een rijke wereld zijn opgegroeid met onbegrensde keuzemogelijkheden en veel belang hechten aan zelfontplooiing en blijvende vrijheid. Dat maakt die overgang des te lastiger. En dat ze vanwege hun neurofysiologische stadium nog moeite hebben om op hun soms hedonistische levensstijl te reflecteren, helpt ze bovendien niet om de omslag makkelijk te maken. Moeten ze maar eens ‘gewoon’ leren te werken? Hebben ze strenger toezicht nodig? Gaat die vrijheidsdrang vanzelf wel over (helaas, zou ik willen toevoegen)?

Een paar kanttekeningen. Allereerst spreekt hier een vader die graag zou zien dat zijn zonen en dochter nou eens gaan doorpakken. Ten tweede zijn er veel jongeren die helemaal niet in weelde zijn opgegroeid, moeilijk bemiddelbaar zijn en dolgraag zouden willen werken. Ten derde zullen oudere generaties moeten gaan inzien dat de jongste generatie vernieuwingen meeneemt die de wereld drastisch beïnvloeden en haar ten goede kunnen veranderen. En ja, toch ook, ten laatste: ook anno 2012 zullen jongeren moeten leren wat de basisattitude en consequenties van een werkend bestaan zijn, want zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Laten we ze daarbij wel de ruimte voor vernieuwing geven. Van loopbaanprofessionals wordt gevraagd de verschillende werelden van de hedendaagse jongeren te leren kennen en te waarderen. We kunnen ze helpen om die loopbaan te bewandelen en er vertrouwen bij op te bouwen, met behoud van hun jeugdig elan en met ruimte voor hun knowhow op het gebied van social media en nieuwe organisatievormen. En ten slotte kunnen we jongeren ‘het nut’ van ouderen leren en andersom. Daarom ligt hier het themanummer ‘Jongeren’ voor u.