INHOUD THEMA ‘ONDERNEMERSCHAP’ (januari 2013)

PRAKTIJK

WETENSCHAP

NIEUW(S)

TEN GELEIDE
De arbeidsmarkt vraagt anno 2012 om ondernemende mensen, of ze dat nu doen als ondernemer of als medewerker van een organisatie. Zoals lezers zullen zien in deze uitgave, vraagt dat het nodige van mensen. Ondernemendheid betekent: het vermogen tot zelfsturing, creatieve ideeën, de vaardigheden die ook uit te kunnen voeren (of te kunnen delegeren aan echte doeners), passie, inspiratie, gedrevenheid en durf, in staat anderen te ontmoeten, te inspireren en liefst ook tot klant weten te maken, je arbeidsmarkt(segment) goed kennen en kunnen bewerken, jezelf kunnen profileren en presenteren, goed kunnen onderhandelen, geld durven vragen, resultaten kunnen en willen boeken, … En nog meer zaken die een profiel van de Alleskunner impliceren. Een schier onmogelijke opgave voor gewone mensen als u en ik.

Eerst maar eens de vraag aan uzelf: in hoeverre scoort u goed op al deze punten? Veel van onze collegae zijn feitelijk ondernemer, dus ingeschreven (vaak als zzp’er) bij de KvK. Zij die binnen een organisatie een dienstverband hebben zullen zeker ook ondernemende kwaliteiten moeten hebben. Het is immers misschien wel de kern van ons vak dat we onze cliënten tot ondernemendheid en/of ondernemerschap willen begeleiden. Maar zijn we zelf in voldoende mate ondernemer?

Mij valt vaak in gesprekken met collegae op hoeveel moeite we blijken te hebben met netwerken, onszelf verkopen, ‘met jezelf leuren om een opdracht’ (wat mij noch op ondernemen, noch op profileren lijkt…). Best vreemd dat we anderen ondertussen wél denken te kunnen begeleiden naar ondernemendheid in hun loopbaan. Mijn geloof in de mensheid heeft een sterk positief grondbeginsel, maar ik schat in dat onze vaardigheden in ondernemen (en anderen daarbij begeleiden) beroepsgroepbreed wel eens kan tegenvallen. In dat opzicht is deze uitgave van LoopbaanVisie vooraleerst interessant voor onszelf, wij, de loopbaanprofessionals. Pas als we onszelf hierin de juiste maat hebben genomen en de nodige scholing hebben ondergaan in ondernemen, in commercieel denken, in profileren en in arbeidsmarktbenadering, pas dan ontstaat het startpunt om anderen hierin bij te staan en voor te gaan. Misschien klinkt ik wat strenger dan u van mij bent gewend. Vaak roepen we dat onze cliënten onze beste leermeesters zijn. Zelf roep ik graag dat we de ander niet verder kunnen helpen dan onszelf. En nee, we hoeven niet verlicht te zijn. Maar als de huidige arbeidsmarkt vraagt om zichzelf goed verkopende en ondernemende professionals, dan kan het niet de bedoeling zijn dat wij van onze cliënten leren hoe we dat zelf moeten doen. Zeker, ze kunnen een spiegel blijken voor onze vaardigheden erin, en vervolgens een uitnodiging om onszelf op onderdelen te versterken. Cliënten vormen immers altijd de toetssteen van onze kennis en kunde. In beginsel echter is goede scholing – ook in dit onderwerp – voorafgaand aan het begeleidingstraject noodzaak.

Gelukkig zijn er goede ondernemers onder ons. Laten we ze uitnodigen hun kennis met ons te delen. Compartir es vivir – delen is leven – zeggen ze in Colombia, ik heb het vast al eerder geroepen. Misschien zit daar ook het geheim van ondernemen.

Frank van der Mijn
Hoofdredacteur
redactie@loopbaan-visie.nl