INHOUD THEMA ‘TOEKOMSTIGE ARBEIDSMARKT’ (augustus 2012)

PRAKTIJK

WETENSCHAP

NIEUW(S)

VOORWOORD
Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit in, pak ‘m beet, 2020? Het is verbazend hoeveel mensen daar verstand van blijken te hebben. Na 2020 zal dat aantal nog fors zijn gestegen, omdat er dan deskundigen opstaan die roepen: “Zie je wel, dat heb ik altijd al geroepen/gedacht/gehoopt!” (doorhalen wat niet van toepassing is). Ik moet direct denken aan het verloop van het EK dit jaar. Achteraf wisten zestien miljoen Nederlanders minus het elftal zelf en hun coach hoe het had moeten en zullen gaan. Het bijzondere aan toekomst is echter dat het vóór je ligt en dat je er zonder speciale gaven niets over kunt zeggen, de gaven dus van koffiedikkijkers en glazenbollenkunstenaars. Laten dat nu net beroepen zijn die in 2020 zeker zullen zijn uitgestorven, dus die kunnen we niet meer raadplegen…

Toch organiseren we in ons land talloze congressen, seminars en andere ontmoetingen om die toekomst als het ware een beetje vóór te blijven. Er staat dan ook veel op het spel: zoals het er naar uitziet moeten we straks geld verdienen met minder werkenden, want onze economie ontgroent en vergrijst tegelijkertijd. Nu het gedoogkabinet is gevallen, komen er misschien meer mogelijkheden om immigranten toe te laten, en dat zou goed zijn ook. Want de verwachting is dat we het straks absoluut niet kunnen stellen zonder extra Turken, Polen, Chinezen en andere wereldburgers. Of het dan ondanks nieuwe politieke winden ook daadwerkelijk gaat lukken is trouwens nog maar de vraag. China heeft met zijn eenkindpolitiek straks een nog sterker ontgroende en vergrijsde bevolking dan wij in Europa en zal zijn medelanders misschien belonen om terug te keren tot de eigen natie. Dan toch de grenzen voor de Afrikaanse medemens wat meer open stellen?

Wat ben ik blij dat ik geen politicus ben. Het lijkt me een onmogelijke opgave om te bepalen welke maatregelen we nu moeten nemen om in de toekomst het juiste evenwicht op de arbeidsmarkt te hebben gevonden. En dan blijkt 2020 echt dichterbij dan we zouden willen. Maar ook als niet-politicus draag ik, net als u, een verantwoordelijkheid in het inrichten van onze samenleving. Als loopbaanprofessional bijvoorbeeld kunnen we in de ontwikkeling van mensen helpen investeren. Hoe dan ook zal dat belangrijk blijven. Een ontwikkeld mens kan altijd en overal bijdragen aan het groter geheel. We kunnen ook bijdragen in het faciliteren van mobiliteit, enerzijds door de interne mobiliteit – zeg maar de bereidheid ertoe en de vaardigheden erbij bij individuele mensen – te helpen ontwikkelen en anderzijds door organisaties te ondersteunen met de juiste instrumenten. En we zullen als beroepsgroep moeten bepalen welke diensten wij over een jaar of tien kunnen en zouden moeten aanbieden om een adequate bijdrage aan de samenleving te blijven bieden.

​Waar staat uzelf eigenlijk over tien jaar? Het is een vraag die we waarschijnlijk vaak stellen aan onze cliënten. Maar wat is uw eigen antwoord erop? Zelf weet ik het echt niet. Wil ik nog steeds zo hard werken als nu? Ik dacht van niet. Nog een ander beroep uitoefenen (o nee, niet nóg eentje…), nog beter zijn geworden (waarin dan?), activiteiten hebben losgelaten? Natuurlijk denken u en ik erover na, zoals het ons als professionals betaamt. Maar hoe mijn eigen loopbaan er in, pak ‘m beet, 2020 uitziet? Geen idee! Heerlijk eigenlijk, dat we de toekomst niet kunnen voorspellen.

Frank van der Mijn
Hoofdredacteur