INHOUD THEMA ‘TOEVAL’ (oktober 2014)

PRAKTIJK

KENNIS, KUNDE EN ONDERZOEK

EN VERDER…

Toeval
Twee hoofdredacteuren voor een blad, Tom Luken en Marlies van Venrooij. Wij kennen elkaar net een jaar vanuit de redactie van LoopbaanVisie. Wat ons verbindt is gedrevenheid voor het loopbaanvak en liefde voor het schrijven. Tom meer als wetenschapper en Marlies meer vanuit de praktijk. Wij hebben met dit nummer ‘Toeval’ een vuurdoop gehad in onze samenwerking als hoofdredacteuren. Naar ons idee is die goed verlopen, maar wij zijn benieuwd naar wat u vindt van het resultaat.

Wij denken dat LoopbaanVisie een belangrijke rol kan spelen bij de verdere ontwikkeling van ons vak. Belangrijke doelen van de artikelen zijn informeren, inspireren en discussie op gang brengen. Dit werkt het best als de lezers zich actief bemoeien met de inhoud van het blad. Wij horen bijvoorbeeld graag wat u vindt van de thema’s voor volgend jaar. Wij starten in januari met ‘Ontslag’, gevolgd door ‘Werk vinden’ en ‘Beloning’ en wij eindigen 2015 met ‘Zekerheid’. Waar wilt u vooral over lezen? Uw reacties en suggesties zijn welkom op hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl.

Wij realiseren ons dat wij dit blad samenstellen voor een brede doelgroep. Sommige lezers maken pas kennis met het vak. Andere hebben (bijna) alles al gezien op het gebied van loopbaanbegeleiding. LoopbaanVisie wordt gelezen door studenten en loopbaanprofessionals die werken in bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen, adviesbureaus en eenmansbedrijven, maar ook door hr-professionals, managers, recruiters en bestuurders die interesse hebben in loopbaanontwikkeling. Het is een uitdaging om alle lezers van dienst te zijn. Om het blad inhoud te geven met waardevolle en leuke artikelen werken wij nauw samen met de redactie en (op iets grotere afstand) de adviescommissie (zie colofon). Aan dit nummer heeft ook de vorige hoofdredacteur Gert van Brussel nog belangrijk bijgedragen. Wij zijn blij met de soepele overdracht en de samenwerking met de mensen van uitgever Kloosterhof. Aan allen: veel dank!

In dit nummer wordt toeval in loopbaanontwikkeling bezien vanuit verschillende perspectieven. Een greep uit de inhoud. Over de vraag hoe de loopbaanprofessional gebruik kan maken van toeval, hebben Albert de Folter, Ans Tros, Marinka Kuijpers en Mariken van de Loo geschreven. Faye Cossar en Han van Straaten leggen een relatie met astrologie. Wouter Reynaert en Teun van Aken relativeren het belang van de Noloc en certificering. Ook in de interviews van Martin Reekers en Gert van Brussel komt het toeval aan de orde. Laatstgenoemde interview is met een man die een grote invloed heeft gehad op het loopbaanvak, Michael Arthur (‘boundaryless career’). Naar onze mening discussiestof genoeg. Wat denkt u bijvoorbeeld van astrologie bij loopbaanbegeleiding? En wat is het nut van plannen maken als toeval zo een grote rol speelt?

Veel plezier en inspiratie bij het lezen van het themanummer ‘Toeval’!