Wijsheid

Word je met wijsheid geboren? Misschien heb je onbewust al een soort van wijsheid meegekregen uit voorgaande generaties, zodat je inderdaad geboren wordt met een bepaalde wijsheid. Wijsheid gaat naar mijn idee in ieder geval over leren van wat je eerder hebt gedaan, waar je niet zo tevreden over was. En wat je met de kennis die je nu hebt de volgende keer anders gaat doen.
‘Wijsheid komt met de jaren’ wordt ook wel gezegd. De verwachting is dat je door veel te doen ook leert wat wel of niet wijs is. Maar als je op jonge leeftijd al veel doet en leert, dan zou je ook al die wijsheid kunnen krijgen. Ik denk dat het gezegde moet worden ‘wijsheid komt met de ervaring’, waarbij de vraag blijft of je door de ervaring ook wijzer bent geworden.
Soms denken andere mensen te weten wat wijs voor jou is om te doen. Kan jouw wijsheid iemand anders wijsheid vergroten? Door jouw wijsheid met iemand anders te delen, deel je eigenlijk kennis die de ander weer kan gebruiken. En hoe doen wij dat als loopbaanprofessionals? Weten wij soms ook wat wijs is voor een ander om te doen en hoe gaan wij daarmee om?
2019 ligt achter ons. Hopelijk een jaar waarin je weer nieuwe ervaringen hebt opgedaan. Nu het nieuwe jaar is aangebroken is het misschien een leuk idee om eens te gaan zitten en te bedenken wat je het afgelopen jaar allemaal hebt gedaan en waar je wijsheid in hebt vergaart.
In deze uitgave hebben wij diverse mensen aan het woord gelaten om vanuit verschillende invalshoeken het thema wijsheid te belichten. Zo koppelt Jitske Kramer wijsheid en twijfel aan elkaar. Haar oproep is om twijfel meer ruimte te geven. Hierdoor komen er nieuwe inzichten, waardoor wijsheid kan toenemen. Dirk-Jan Bierenbroodspot beschrijft wijsheid vanuit de verhalen die ons onderwijzen. Hij praat over drie zuilen: levenservaring, inzicht en hoogste en juiste kennis. Systemisch familietherapeute Kitlyn Tjin A Djie kijkt naar de familiewijsheid die een coachee met zich meedraagt. Zij stelt de vraag ‘wat zou mijn oma mij adviseren?’
In LoopbaanVisie een ontmoeting met Cees Zwart om zijn wijsheid over de veranderende wereld met ons te delen. En wij laten ook werkzoekende Martha Douwma aan het woord over haar wijsheid tijdens haar zoektocht naar werk. Verder nog een artikel van Sascha Bertus, imago-consulent, Prekash Ramsingh over de veranderingen in recruitment en Jos Claessens over haar Dagboek van bewust leiderschap.
Wij wensen jullie ook deze keer weer veel leesplezier en dat dit themanummer misschien ook wel wat wijsheid oplevert.

Marlies van Venrooij
Hoofdredacteur LoopbaanVisie
hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl

INHOUD

WIJSHEID
De mens wordt wakker in de spiegel van de ander -Hoe loopbaanprofessionals de wereld een stukje beter kunnen maken
Reinier Gerritzen
Wat zou mijn oma mij adviseren? Krachtige wijsheid in familiesystemen
Martin Jan Kraak
Aarzel niet om te twijfelen. Een pleidooi, een ode en een handleiding voor de twijfel
Jitske Kramer
Wijsheid en de kracht van het verhaal
Dirk-Jan Bierenbroodspot
Cartoon
Martin Reekers

PRAKTIJK
EmotieCoaching – Interview met Vera Helleman
Anke Meerding
Dagboek van bewust leiderschap – Interview met Jos Claessens
Marcel Lionell van Kammen
Wijsheid van de 50-plusser op de arbeidsmarkt – De feiten
Prekash Ramsingh
Steek kampvuren aan – Tussen tool en beleid
José Otten
Wijsheid van een bevlogen werkzoekende – Waardoor laat ik me (af)leiden?
Martha Douwma
Zo saboteer je je loopbaan – En waarom niemand je vertelt hoe dat komt
Sascha Bertus

KENNIS & KUNDE
Ontwikkelen met archetypen
Janine Zoer
Hoe word je de professional die je wilt zijn? – Studenten leren regie te voeren over hun professionele toekomst
Annemiek Grootendorst
Het Noloc-congres kietelt! Impressie van het Noloc-congres 2019
Martin Reekers

OPINIE & DISCUSSIE
Sociale innovatie: een bedrijfskundige opgave – Innoveren binnen de nieuwe economie
Marcel Lionell van Kammen
Wijs
Joke Tacoma
Tweedeklassezaterdagamateur
Martin Reekers
In memoriam: Otto Taborsky
Van de redactie