INHOUD THEMA ‘WILSKRACHT’ (oktober 2016)

PRAKTIJK

KENNIS & KUNDE

OPINIE & DISCUSSIE

Wilskracht
In de modebranche zie je vaak dat de wintercollectie in de zomer wordt gemaakt en dat in de winter de zomercollectie van dat volgende jaar wordt gepresenteerd. Hoewel het maken van een vakblad niet te vergelijken is met de modebranche is er toch een gelijkenis, het vooruit werken. Zo zijn wij in het voorjaar van 2016 al bezig met de thema’s van 2017. Hoe gaat dat in z’n werk? Vóór de zomer hebben wij met de redactieleden een brainstormsessie gehouden over boeiende thema’s voor 2017. Dit is best een ‘ei’ om te leggen. Er zijn een aantal facetten waar wij rekening mee willen houden. Zo stellen wij ons bijvoorbeeld de vraag ‘wat zal in 2017 van invloed zijn op ons vakgebied?’ In maart 2017 zijn er landelijke verkiezingen, willen wij daar aandacht aan besteden en zo ja op welke manier? Wijden wij hier een thema aan of niet? De experimenten met het basisinkomen zijn geleidelijk van start gegaan. Dit kan invloed hebben op de begeleidingsvraag, dus van belang voor onze lezers. Wat melden wij hierover? En in welk thema past dit onderwerp. Uit onze brainstorm kwamen tientallen ideeën die wij, via de mail, hebben voorgelegd aan onze zestienkoppige adviesraad. Uiteindelijk zijn daar vier, naar ons idee boeiende thema’s uitgekomen, die ik graag met je wil delen:
– LoopbaanVisie januari 2017 ‘Digitaliseren’
– LoopbaanVisie april 2017 ‘Politiek’
– LoopbaanVisie augustus 2017 ‘Macht & Invloed’
– LoopbaanVisie oktober 2017 ‘Identiteit’

Het hebben van de thema’s is een ding, het daarna vullen met interessante content is het volgende. Gelukkig doen wij dit niet alleen. Half september zijn wij, de redactie, op een zeer warme namiddag, samengekomen met de adviesraadleden bij Beeld en Geluid in Hilversum. Onder het genot van een hapje en een drankje is er intensief nagedacht en zijn er ideeën geopperd wat nou boeiende artikelen of mensen zouden zijn die ons loopbaanprofessionals en jobcoaches iets kunnen bieden. De adviesraadleden geven ons inzichten en toegang tot een groot netwerk.

Het zou te ver gaan om hier nu al de uitkomsten met je te delen. Ik wil je wel uitnodigen om, als je een idee hebt of iemand kent die iets kan vertellen over één van de thema’s van 2017, mij hierover te benaderen. Nu weer even terug naar nu, oktober 2016. Op je scherm of in je hand heb je het themanummer ‘Wilskracht’. Hoeveel facetten het onderwerp heeft, lees je in het hoofdartikel van Martin-Jan Kraak en Yvette Kokee. Agnes Brinkhof schrijft over wilskracht in combinatie met verlies. Heb je interesse in de werking van het brein, lees dan het artikel van Ria van Dinteren en Marinka Kuijpers ‘loopbaankeuzes en de invloed van het brein’. Vanuit de commissie Ontwikkeling en Professionalisering van Noloc leveren Ineke van den Berg, Connie van der Zwan en Yvette Kokee een bijdrage met hun artikel aan het toekomstbestendig maken van de loopbaanprofessional. En wie heeft er wel eens een boek gebruikt als loopbaaninstrument? Crit Jamin schrijft erover in zijn artikel over ‘loopbaanlezen’.